Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Divadlo v kufri
The Theatre in a suitcase
Kontakt:  Tomáš Plaszky
Adresa:  Jantárová 10
040 01 Košice
Telefón:  0905/27 14 09, 055/676 96 47
Fax:  055/676 96 47
E-mail:  dvk@dvk.sk, plaszky@hotmail.com
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.dvk.sk
 
Divadlo v medzičase - Asociácia súčasného divadla
Adresa:  Heydukova 17, P.O.BOX 90
814 99 Bratislava 1
Telefón:  0903/26 68 85
Fax:  02/43 42 72 44
E-mail:  mklimackova@hotmail.com
Zriaďovateľ: iné
 
Divadlo WEST
Adresa:  Nám. SNP 14
811 06 Bratislava 1
Telefón:  02/52 96 58 31- pokladňa, 52 96 49 07- riaditeľ, dramaturg
Fax:  02/52 96 49 70
E-mail:  west@nextra.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.divadlo-west.sk
 
Divadlo z Pasáže
Kontakt:  Viera Dubačová
Adresa:  Horná Strieborná 25
974 01 Banská Bystrica
Telefón:  048/412 47 82
Fax:  048/412 47 82
E-mail:  divpasaze@hotmail.com
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.divadlozpasaze.sk
 
Dom fotografie
Kontakt:  Mgr. Lucia Benická
Adresa:  Galéria P.M.Bohúňa, Tranovského 3
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón:  044/562 44 54, 044/562 44 55, 0905 974 855
Fax:  044/562 44 56
E-mail:  domfoto@domfoto.sk, dom.fotografie@gmail.com
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.domfoto.sk
 
Effeta -- Stredisko sv. Františka Saleského
Kontakt:  Anna Šmehilová st.
Adresa:  Samova 4
949 01 Nitra
Telefón:  037/652 88 23, 0905 731 995
Fax:  037/652 88 23
E-mail:  effeta@effeta.sk, prezident@effeta.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.effeta.sk
 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Generálny biskupský úrad ECAV
Evangelical Church of Augsburg Confession in Slovakia - General Bishop´s Office
Kontakt:  Generálny biskup: PhDr. Miloš Klátik, PhD.
Adresa:  Palisády 46, P. O. BOX 289
811 06 Bratislava 1
Telefón:  02/59201220
Fax:  02/54430500
E-mail:  ecav@ecav.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.ecav.sk
 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Východný dištrikt
Evangelical Church of Augsburg Confession in Slovakia - East District
Kontakt:  Biskup: Mgr. Slavomír Sabol
Adresa:  Hlavná 137, P. O. Box 119
080 01  Prešov
Telefón:  051/772 25 75
Fax:  051/772 25 15
E-mail:  sekretariat@vychodnydistrikt.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.vychodnydistrikt.sk
 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Západný dištrikt
Evangelical Church of Augsburg Confession in Slovakia - West District
Kontakt:  Biskup ZD:Mgr. Milan Krivda
Adresa:  Nám. SNP 5
960 66 Zvolen
Telefón:  045/520 36 36
Fax:  045/520 36 66
E-mail:  zdecav@zdecav.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.ecav.sk
 
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť
United Methodist Church, Slovak District
Kontakt:  Superintendent: Mgr. Robert Zachar
Adresa:  Panenská 10
811 03 Bratislava 1
Telefón:  02/54 41 44 68
Fax:  02/54 41 44 68
E-mail:  ustredie@umc.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.umc.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011