Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Akadémia umení
Kontakt:  Vojtech Didi
Adresa:  Janka Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
Telefón:  048/414 51 10
Fax:  048/414 51 09
E-mail:  sekret@aku.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.aku.sk
 
Amatérska divadelná únia
Adresa:  Hviezdoslavova 48/4
905 01 Senica
Telefón:  034/51 64 78
Fax:  034/51 64 78
Zriaďovateľ: iné
 
Apoštolská cirkev na Slovensku
Apostolic Church in Slovakia
Kontakt:  Biskup: Ján Lacho
Adresa:  Sreznevského 2
831 03 Bratislava 3
Telefón:  02/44 25 99 65
Fax:  02/44 25 09 13
E-mail:  radaacs@acsr.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.acsr.sk
 
Archaeoservices s. r. o.
Kontakt:  Mgr. Marcus Comotti
Adresa:  Šulekova 2
811 06 Bratislava
Telefón:  02/32 41 00 32, 0917/507 917, 0903/665 199
E-mail:  comotti@archaeoservices.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.archaeoservices.sk
 
Archaeoservices, s.r.o.
Kontakt:  Marcus Comotti
Adresa:  Šulekova 2
811 06 Bratislava
Telefón:  02 / 32 41 00 32
E-mail:  comotti@archaeoservices.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.archaeoservices.sk
 
Archeológia Zemplín, s.r.o.
Kontakt:  Ing. Ľudovít Janošov
Adresa:  Kostolné nám. 10
071 01  Michalovce
Telefón:  0905/ 47 66 64
Fax:  056/ 648 01 30
E-mail:  azem@pobox.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Archeologické múzeum
Slovenské národné múzeum
Kontakt:  PhDr. Juraj Bartík, PhD.
Adresa:  Žižkova 12, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Telefón:  02/ 59 20 72 77, 59 20 72 15
Fax:  02/54 41 60 34
E-mail:  archeolog@snm.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.snm.sk
 
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied
Adresa:  Akademická 2
949 21 Nitra
Telefón:  037/641 00 51
Fax:  037/733 56 18
E-mail:  nrausekr@savba.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.archeol.sav.sk
 
ASOCIÁCIA DIGITÁLNYCH KINO-KLUBOV SR (ADKK)
ASSOCIATION OF DIGITAL MOVIE CLUBS OF SLOVAKIA
Kontakt:  Mgr. Walter Nittnaus
Adresa:  Priemyselná 1
821 09 Bratislava2
Telefón:  02/55 56 89 01
Fax:  02/55 57 20 44
E-mail:  adkk@adkk.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Asociácia Divadelná Nitra
Adresa:  Svätoplukovo nám. 4
949 01 Nitra
Telefón:  037/652 48 70, 903/55 44 75
Fax:  037/652 48 70
E-mail:  nitrafest@nitrafest.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.nitrafest.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011