Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Kontakt:  Bc. Darina Kišáková
Adresa:  Jesenského 5
979 01 Rimavská Sobota
Telefón:  047/563 10 95
Fax:  047/562 12 22
E-mail:  gmos@rsnet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.rimavskasobota.sk
 
Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike - Gréckokatolícka eparchia Košice
Greek (Byzantine) Catholic Church in the Slovak Republic - Greek Catholic Eparchy of Košice
Kontakt:  Eparcha: Mons. Milan Chautur CSsR.
Adresa:  Dominikánske nám. 2/A P.O.BOX G-13
043 43 Košice 1
Telefón:  055/72 71 911
Fax:  055/62 27 453
E-mail:  exarchat@grkatke.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.exarchat.rcc.sk
 
Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Greek (Byzantine) Catholic Church in the Slovak Republic - Archieparchy of Prešov
Kontakt:  Arcibiskup a metropolita: Mons.ThDr. Ján Babjak SJ
Adresa:  Hlavná 1, P. O. BOX 135
081 35 Prešov
Telefón:  051/773 46 22
Fax:  051/756 26 25
E-mail:  grkbupo@greckokat.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.grkatpo.sk
 
Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike – Eparchia Bratislava
Greek (Byzantine) Catholic Church in the Slovak Republic - Eparchy of Bratislava
Kontakt:  Eparcha: Mons. Peter Rusnák
Adresa:  ulica 29. augusta 7
811 08 Bratislava 1 Bratislava 1
Telefón:  02/52932856
Fax:  02/52622081
E-mail:  eparchia@grkatba.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.grkatba.sk
 
Hontianske múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho v Šahách
Kontakt:  Mgr. Tibor Pálinkás
Adresa:  J. Rotaridesa 13
936 01 Šahy
Telefón:  036/741 23 65
Fax:  036/741 10 54
E-mail:  muzeum.sahy@zoznam.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.sahy.sk
 
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
Kontakt:  Jana Strašková
Adresa:  Nám. A.H. Škultétyho 35
990 01 Veľký Krtíš
Telefón:  047/483 06 75
Fax:  047/483 06 75
E-mail:  info@hnk-vk.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  hnk-vk.sk
 
Hontiansko-novohradské osvetové stredisko
Kontakt:  vedúci: Juraj Matiaš
Adresa: 
99001 Veľký Krtíš
Telefón:  047/483 09 17
Fax:  047/483 14 69
Zriaďovateľ: VÚC
 
Horehronské múzeum v Brezne
Kontakt:  Ján Weiss
Adresa:  Nám. M. R. Štefánika 55/47
977 01 Brezno
Telefón:  048/611 24 53, 048/611 22 83
Fax:  048/611 46 33
E-mail:  muzeumbrezno@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.muzeum.sk
 
Hornonitrianska hvezdáreň v Partizánskom
Kontakt:  Vladimír Mešter
Adresa:  Malé Bielice 177, P.O.BOX č. 59
958 04 Partizánske
Telefón:  038/749 71 08
Fax:  038/749 71 08
E-mail:  hvezdap@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.hvezdaren.sk
 
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Kontakt:  Mgr. Eva Mikšíková
Adresa:  Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza
Telefón:  046/542 19 22
Fax:  046/542 19 22
E-mail:  kniznicapd@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011