Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Ithaka BB, s.r.o.
Kontakt:  Ing. Jozef Dobročan
Adresa:  Kukučínova 6/3795
971 01 Banská Bystrica
Telefón:  0903 105 776
E-mail:  ithaka@ithaka.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ithaka.sk
 
Javisko - divadelná revue pre neprofesiálne a profesiálne divadlo
Adresa:  NOC, nám. SNP 12
812 34 Bratislava 1
Telefón:  02/59 21 41 92
Fax:  02/52 92 11 35
E-mail:  javisko@nocka.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.nocka.sk
 
JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV
Adresa:  Panská 26
813 64 Bratislava
Telefón:  02/54431761-3
E-mail:  vierao@juls.savba.sk, slavoo@juls.savba.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.juls.savba.sk
 
Jednota dôchodcov Slovenska
Kontakt:  Kamil Vajnorský
Adresa:  Vajnorská 1
831 04 Bratislava 3
Telefón:  02/502 40 297
Fax:  02/5024 02 91
E-mail:  jds@pobox.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Jókaiho divadlo
Kontakt:  Mgr.Art. Tibor Tóth
Adresa:  Petöfiho 1
945 01 Komárno
Telefón:  035/7908 116 - vrátnica, 035/7908 124 - sekretariát
Fax:  035/790 81 40
E-mail:  sekretariat@jokai.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.jokai.sk
 
Kabinet divadla a filmu Slovenskej akadémie vied
Kontakt:  Dr. Miloš Mistrík, CSc.
Adresa:  Dúbravská cesta 9
813 64 Bratislava 1
Telefón:  02/54 77 71 93
Fax:  02/54 77 35 67
E-mail:  milos.mistrik@savba.sk, dagmar.podmakova@savba.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzitná knižnica
Kontakt:  Mgr. Peter Dvorský
Adresa:  Hrabovská cesta 1/1
034 01 Ružomberok 1
Telefón:  044/432 27 08
Zriaďovateľ: iné
 
Klub filmových novinárov slovenského syndikátu novinárov (KFN SSN)
občianske združenie
Kontakt:  Štefan Vraštiak
Adresa:  Župné námestie 7
811 07  Bratislava
Telefón:  02/44 25 93 07, 0910-995 531 (Š. Vraštiak)
E-mail:  vrastiak@slovanet.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Klub tvorcov pre deti a mládež pri slovenskom syndikáte novinárov
Kontakt:  Daniva Rísová (predsedníčka klubu)
Adresa:  Župné námestie 7
815 68 Bratislava 1
Telefón:  0908 753 573, 02/54 43 50 71
Fax:  02/ 54 41 64 45
E-mail:  ssn@ssn.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Knižnica a informačné centrum Stavebnej fakulty STU
Kontakt:  Ing. Silvia STASSELOVÁ
Adresa:  Radlinského 11
813 68 Bratislava 1
Telefón:  02/59 27 44 95 , 59 27 45 76
Fax:  02/52 96 70 27
E-mail:  stassel@svf.stuba.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.svf.stuba.sk/kic
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011