Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová
org. článok Železiarní Podbrezová, a.s.
Adresa:  Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
Telefón:  048/645 27 11
Fax:  048/645 27 13
Zriaďovateľ: iné
 
Hvezdáreň a planetárium Prešov
Kontakt:  PaeDr. Juraj Humeňanský
Adresa:  Dilongová 17
080 01 Prešov
Telefón:  051/773 32 18, 772 20 65
Fax:  051/772 20 65
E-mail:  hap@astropresov.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.astropresov.sk
 
Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci
Kontakt:  Mgr. Jozef Krištofovič
Adresa:  Sládkovičova 41
920 01 Hlohovec
Telefón:  033/730 18 28
Fax:  033/733 19 12
E-mail:  astrohlo@hl.cora.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.portcoeli.sk
 
Hvezdáreň Medzev
Kontakt:  Matej Schmögner
Adresa:  Štósska 174
044 25 Medzev
Telefón:  055/466 36 75
Fax:  055/466 75 20
E-mail:  hvezdaren@astromedzev.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.astromedzev.sk
 
Hvezdáreň v Banskej Bystrici
Kontakt:  RNDr. Daniel Očenáš
Adresa:  Lazovná 28, P.O.BOX 86
975 90 Banská Bystrica
Telefón:  048/415 61 44
Fax:  048/415 61 44
E-mail:  hvezdar@isternet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.khbb.sk
 
Hvezdáreň v Michalovciach
Kontakt:  Mgr. Gabriela Kramáreková
Adresa:  Hrádok 1
071 01 Michalovce
Telefón:  056/644 32 60, 056/644 32 59
E-mail:  info@hvezdaren-mi.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.hvezdaren-mi.sk
 
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
org. súčasť Kraj. hvezdárne v Žiari nad Hronom
Kontakt:  RNDr. Pavol Rapavý
Adresa:  Tomašovská 63
979 01 Rimavská Sobota
Telefón:  047/562 47 09
Fax:  047/562 47 09
E-mail:  astrors@astrors.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.astrors.sk
 
Hvezdáreň v Roztokoch
Kontakt:  PhDr. Mária Pajzinková
Adresa:  Podduklianske osvetové stredisko Sovietskych hrdinov 160/74
090 11 Roztoky
Telefón:  054/7521507
Fax:  054/759 23 20
E-mail:  pos@slovanet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Hvezdáreň v Žiline
Kontakt:  riaditeľ: RNDr. Miroslav Znášik
Adresa:  Horný val 20
010 01 Žilina
Telefón:  041/564 32 00
E-mail:  hvezdarenza@vuczilina.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.hvezdaren.zilina.net
 
Inštitút pre verejné otázky
Kontakt:  Grigorij Mesežnikov
Adresa:  Baštová 5
811 03 Bratislava
Telefón:  02/5443 40 30, 02/5443 40 31, 02/5443 40 32
Fax:  02/5443 40 41
E-mail:  ipa@ivo.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ivo.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011