Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Osobitný príspevok

Osobitný príspevok

Novela zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2010 zaviedla inštitút osobitného príspevku pre spevákov, hráčov na dychovom nástroji, ktorí najmenej 30 rokov a tanečných umelcov, ktorí najmenej 22 rokov vykonávali profesiu v inštitúciách zriadených Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, príp. zriadených podľa osobitného zákona.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v snahe vytvoriť základ na transparentné rozhodovanie o osobitnom príspevku vypracovalo smernicu č. MK-4352/2009-10/11434 zo 17. septembra  2009,  ktorou  sa  určujú  podrobnosti   priznania  nároku  na  osobitný príspevok podľa § 11a a12a zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov.

Smernica informuje žiadateľov – oprávnené osoby o postupe pri podávaní žiadosti a formulároch, ktoré sú potrebné priložiť k žiadosti o priznanie osobitného príspevku:

 

Žiadosti o priznanie osobitného príspevku v zmysle platného zákona zasielajte po 1. januári 2010.
Od 1. januára 2010 bude sprístupnený informačný systém s možnosťou elektronického vypĺňania žiadosti o osobitný príspevok.


Prípadné otázky je možné zaslať na adresu: osobitnyprispevok@culture.gov.sk

Kontaktná osoba: Daniela Potúčková, č. telefónu 204 82 282

Najčastejšie kladené otázky a odpovede:


Dokumenty k osobitnému príspevku:

1. Zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov

2. Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-4352/2009-10/11434 zo 17. septembra 2009,ktorou sa určujú podrobnosti  priznania nároku na osobitný príspevok a  rozhodnutia o vzniku nároku na osobitný príspevok podľa § 11a a 12a zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov 

Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011