Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti
Bibiana - International House of Art for Children
Kontakt:  Ing. Peter Tvrdoň
Adresa:  Panská 41
815 39 Bratislava 1
Telefón:  02/544 313 08
Fax:  02/204 672 19
E-mail:  bibiana@bibiana.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.bibiana.sk
 
Centrálna servisná organizácia MK SR
Central service institution of MKSR
Kontakt:  Ing. Igor Zachar
Adresa:  Jakubovo nám.12
813 49 Bratislava 1
Telefón:  02/52 92 40 13, 02/20 47 93 33
Fax:  02/52 63 34 72
E-mail:  cso@csomksr.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.csomksr.sk
 
Divadelný ústav
The Theatre Institute
Kontakt:  Mgr.art. Vladislava Fekete
Adresa:  Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava 1
Telefón:  02/59 30 47 01- 3, 52 96 32 76
Fax:  02/52 93 15 71
E-mail:  du@theatre.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.theatre.sk
 
Divadlo Nová scéna
Theatre Nova scena
Kontakt:  František Javorský
Adresa:  Živnostenská 1
812 14 Bratislava 1
Telefón:  02/52 63 77 51- sekretariát, 52 92 33 41- vrátnica
Fax:  02/52 96 14 31
E-mail:  sekretariat@nova-scena.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.nova-scena.sk
 
Hudobné centrum
Music Centre Slovakia
Kontakt:  Mgr. art. Oľga Smetanová
Adresa:  Michalská 10
815 36 Bratislava 1
Telefón:  02/59 20 48 11
Fax:  02/54 43 03 79
E-mail:  hc@hc.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.hc.sk
 
Literárne informačné centrum
Centre for Information on Literature
Kontakt:  Alexander Halvoník
Adresa:  Nám. SNP 12
812 24 Bratislava 1
Telefón:  02/52 96 44 75
Fax:  02/52 96 45 63
E-mail:  director@litcentrum.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.litcentrum.sk
 
Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek
Kontakt:  Mgr. András Mede-riaditeľ
Adresa:  Mostová č.8
811 02 Bratislava
Telefón:  02/20474103
E-mail:  sekretariat@ifjuszivek.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ifjuszivek.sk
 
Múzeum SNP
Museum of Slovak National Uprising
Kontakt:  Mgr. Stanislav Mičev
Adresa:  Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica
Telefón:  048/412 32 58 - 9, 2451 101-sekr.,2451103-riad.
Fax:  048/412 37 16
E-mail:  muzeumsnp@isternet.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.muzeumsnp.sk
 
Národné osvetové centrum, pracovisko Bratislava
The National Centre of Culture
Kontakt:  PhDr. Ján Tazberík, CSc.
Adresa:  Nám. SNP 12
812 34 Bratislava 1
Telefón:  0918 716 047
Fax:  02/59 21 42 18
E-mail:  nocka@nocka.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.nocka.sk
 
Národné osvetové centrum, sídlo
The National Centre of Culture
Kontakt:  PhDr. Ján Tazberík, CSc.
Adresa:  Nábrežie Ivana Krasku 1
921 01 Piešťany
Telefón:  02/20471202
Fax:  02/20471110
E-mail:  nocka@nocka.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.nocka.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011