Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Dovoz výstav – poskytovanie dotácií na náhradu škody – rok 2011

Poskytovanie dotácií na náhradu škody požičiavateľovi vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely prezentácie na území Slovenskej republiky – predkladanie žiadostí v roku 2011

Všeobecné informácie

Metodický pokyn pre žiadateľov o poskytnutie dotácie

Formuláre

Zameranie dotácie

Zámerom poskytovania dotácie je podpora dovozu unikátnych veľkých zahraničných výstavných projektov svetovej úrovne na územie Slovenskej republiky – podpora mobility zbierok vysokej vedeckej, historickej, kultúrnej alebo umeleckej hodnoty. Organizovanie veľkých výstavných projektov dovezených zo zahraničia znamená pre múzeá a galérie obrovskú finančnú záťaž najmä z dôvodu vysokých nákladov spojených s komerčným poistením predmetov kultúrnej hodnoty. Štát sa zaväzuje poskytnúť finančné odškodnenie za vznik prípadných škôd, ktoré vzniknú na dovezených predmetoch kultúrnej hodnoty prostredníctvom poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu, čím sa z procesu ručenia za dovezené predmety kultúrnej hodnoty vylúčia komerčné poisťovne.

Zloženie odbornej komisie

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011