Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Štátny tajomník

 

Pracovný životopis

Mgr. Ivan  Sečík, CSc.
Narodený: 16. september 1951 v Marikovej

 

Vzdelanie:

1967  -  1970   Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Považskej Bystrici
1970  -  1975   Fakulta žurnalistiky Leningradskej univerzity
1976  -  1979   Fakulta žurnalistiky Leningradskej univerzity
                      -   interná vedecká ašpirantúra
1980               Fakulta žurnalistiky Moskovskej univerzity
                      -   obhajoba dizertačnej práce
1989, 1992,     študijné pobyty v Spolkovej republike Nemecko
1995               (Heidelberg, Wiesbaden,  Saarbrucken)

 

Jazykové znalosti:

-   ruský jazyk (štátna skúška)
-   nemecký jazyk (maturitná skúška)
-   anglický jazyk (5. ročníkov jazykovej školy)

 

Priebeh zamestnaní:

1980              Nové  slovo – odborný redaktor
1980 - 1984    Slovenský úrad pre tlač a informácie – vedúci odborný referent
1984 - 1996    Novinársky študijný ústav – vedecký pracovník, vedúci odboru, riaditeľ
1995 - 1998    Ministerstvo kultúry SR –  generálny riaditeľ sekcie verejný informácií
1997 - 1999    Národné centrum mediálnej komunikácie  –  generálny riaditeľ
1999 - 2000    MABEX, s.r.o. – riaditeľ pre obchod a marketing
2000 - 2010    Slovenský rozhlas – vedúci odboru, riaditeľ Centra mediálneho výskumu
2006 - 2010    Ministerstvo kultúry SR - štátny tajomník
2010              Paneurópska vysoká škola – prodekan Fakulty masmédií, vedúci Ústavu masmediálnej komunikácie

 

Odborná špecializácia a spoločenská prax:

Teoretické  a  metodologické  otázky  žurnalistiky  a  systému  prostriedkov masovej komunikácie, masmediálna politika a právo v európskom kontexte, výskum mediálnej komunikácie a verejnej mienky.

Je autorom  (spoluautorom)  niekoľkých monografií a desiatok odborných  štúdií, výskumných  správ  a  článkov.   Ako stály delegát zastupoval  Slovensko  v  Riadiacom  výbore  pre  médiá  Rady  Európy. Prednáša na  Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy a Katedre žurnalistiky Filozofickej  fakulty UK v Bratislave, spolupracoval s Ústavom  politických vied SAV a inými vzdelávacími a výskumnými  inštitúciami. Ako člen Rady vlády SR pre mediálnu politiku a Právnej komisie Slovenského syndikátu novinárov participoval na príprave novej mediálnej legislatívy.

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011