Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Úvod > Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dni európskeho kultúrneho dedičstva
na Slovensku 2011 / 8. – 30. september 2011


Otváracie podujatia / 8. – 9. september 2011
Bardejov

Informácie o programe: www.dekd.sk

 


Dni európskeho kultúrneho dedičstva / European Heritage Days 2011:

Témou Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2011 sú „Hodnoty kultúrneho dedičstva pre spoločnosť“. Téma sa vzťahuje k Dohovoru Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť. K ratifikácii dohovoru, ktorý bol prijatý v roku 2005 v portugalskom meste Faro, plánuje Slovenská republika pristúpiť v tomto roku.

Tohtoročné otváracie podujatia sa uskutočnia v dňoch 8. a 9. septembra v Bardejove, v meste, ktorého historické jadro a židovské suburbium sú zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Národným koordinátorom podujatia je Združenie historických miest a obcí SR, ktoré túto funkciu vykonáva od minulého roku. Okrem tradičných spoluorganizátorov – Ministerstva kultúry SR, Pamiatkového úradu SR, Slovenského národného múzea a redakcie revue Pamiatky a múzeá sa do usporiadania aktuálneho ročníka DEKD zapojili Krajský pamiatkový úrad Prešov, Prešovský samosprávny kraj, miestne inštitúcie - Poľsko-slovenský dom, Šarišské múzeum, Štátny archív v Prešove – pobočka Bardejov a predovšetkým tohtoročný hostiteľ a usporiadateľ slávnostného otvorenia podujatia – Mesto Bardejov.

Podujatie bude otvorené dňa 8. septembra v historických priestoroch Baziliky sv. Egídia. Súčasťou otvorenia bude odovzdávanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá za rok 2010. Deň bude ukončený v tých istých priestoroch slávnostným koncertom Košického kvarteta a Júlie Burášovej, ktorí uvedú skladby W. A. Mozarta.

Nasledujúci deň bude venovaný sprístupneniu vybraných súčastí kultúrneho dedičstva v Bardejove. Pre verejnosť budú pripravené Dni otvorených dverí v jednotlivých expozíciách Šarišského múzea, vrátane skanzenu Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch. Sprístupnená bude aj pobočka štátneho archívu. Nasledovať bude obhliadka vybraných národných kultúrnych pamiatok s odborným výkladom (najvýznamnejšie objekty židovského suburbia a stredovekého mestského opevnenia). V Poľsko – slovenskom dome bude otvorená výstava Fotozážitky s pamiatkami   s medzinárodnou autorskou účasťou.

Sprievodné akcie DEKD 2011 sa budú následne konať počas mesiaca september na celom Slovensku.

Ďalšie informácie a program podujatí sú zverejnené na www.dekd.sk.


 

26.8.2011
PhDr. Ingrid Gajdošová
MK SR, sekcia kultúrneho dedičstva
Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
tel.  02/204 82 482
mail: ingrid.gajdosova@culture.gov.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011