Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Ochrana pamiatok > Registre a ponuky > Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje štátnym orgánom a organizáciám, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ponúkajú vlastníci na prednostnú kúpu do vlastníctva štátu tieto národné kultúrne pamiatky: 

 Pozdišovce, kaštieľ, súpisné číslo 287 na parcele číslo 1, k. ú. pozdišovce, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 83. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 05. 06. 2012.

  Banská Štiavnica, dom meštiansky, súpisné čílo 190 na parcele číslo 9350, k. ú. Banská Štiavnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3319.Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 05. 06. 2012.

 

  Nižné Repaša, dom ľuvodý, súpisné číslo 31 na parcele číslo 163, k. ú. Nižné Repaša, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11136. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 05. 06. 2012.

 

  Ždiar, dvo roľnícky, súpisné číslo 17 na parcele číslo 249/1, k. ú. Ždiar, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3785. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 05. 06. 2012.

 

  Banká Štiavnica, taviareň, súpisné číslo 1573 na parcele číslo 1600/15, k. ú. Bansá Štiavnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2731. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 05. 06. 2012.

 

Starý Smokovec, vila, súpisné čílo 3, 19003 na parcele číslo 437, k. ú. Starý Smokovec, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11762. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 05. 06. 2012.

Senec, synagóga, súpisné číslo 16 na parcele číslo 3480, k. ú. Senec, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2275. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 05. 06. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011