Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Možnosti financovania kultúrnych projektov

 

Cieľom tejto stránky je poskytnúť prehľad o možnostiach financovania projektov zo všetkých oblastí umenia a kultúry z národných a medzinárodných zdrojov.

Finančnú podporu na kultúrne projekty je možné získať z týchto zdrojov:

  • Pro Slovakia (dotačný program Ministerstva kultúry Slovenskej republiky)
  • Európska kultúrna nadácia (European Cultural Foundation - ECF)
  • Stredoeurópska iniciatíva - Fond pre spoluprácu (Central European Iniciative Co-operation Fund)
  • Nadácia Anna Lindh (Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures)

 

Možnosti získať podporu na financovanie kultúrnych projektov podľa jednotlivých oblastí umenia:

  • Tanec
  • Hudba
  • Divadlo
  • Výtvarné umenie


 

Aktuálne výzvy:

Medzinárodný vyšehradský fond - Rezidenčný program pre umelcov

Program poskytuje finančnú pomoc na umelecké výmeny pre žiadateľov, ktorí sú občanmi vyšehradských krajín: Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko.

Výška podpory: 750 EUR pre umelca a 750 EUR pre hosťujúcu organizáciu

Termín uzávierky na rezidenčné pobyty v roku 2012: 10. september 2011

Viac informácií na: http://visegradfund.org/residencies/

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011