Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Úvod > Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Vývoj a tradícia podujatia

        Proces zjednocovania a rozdeľovania Európy sa dotýka nielen politiky, ekonomiky a sociálnej sféry, ale aj kultúry, ochrany životného prostredia a najmä globálnych otázok nášho budúceho jestvovania. Významné miesto v zápase za porozumenie a spolužitie krajín Európy má kultúrne dedičstvo. Uvedomuje si to aj Rada Európy, ktorá od roku 1992 preberá záštitu nad významným celoeurópskym podujatím Dni európskeho kultúrneho dedičstva. V priebehu septembra, tradične však najmä počas druhého septembrového víkendu, vo viac ako 40 štátoch „starého kontinentu“ každoročne prebieha množstvo aktivít a projektov, ktorými sa približujú hodnoty európskeho dedičstva širokej verejnosti. Osobitné postavenie majú tzv. Dni otvorených dverí v tých pamiatkových objektoch, ktoré sú v iných obdobiach roka spravidla zatvorené. Tieto aktivity rozšírené najmä v západných štátoch a Škandinávii sa stali základom úspešného európskeho podujatia. Rada Európy  http://www.coe.int/ rôznymi formami propaguje podujatia zúčastnených štátov v celej Európe. Zároveň ide aj o hľadanie spoločných riešení na záchranu a prezentáciu hodnôt kultúrneho dedičstva, ide o budovanie spoločného priestoru, v ktorom každá krajina, každý región uplatňuje svoj špecifický vklad.

História podujatia na Slovensku  (1992 – 2011)

1992         Celoeurópske otvorenie podujatia    Česko- Slovensko ´92
                    Praha - Tábor - Telč  (CZ)       Trnava  (SK)
1993         Občan a pamiatky               
                    Banská Štiavnica      Čierny Balog
1994         Pamiatky a mládež             
                    Levoča          Markušovce
1995         Historické techniky v modernom živote
                    Banská Bystrica         Špania Dolina
1996         Historické mestá                 
                    Košice        Prešov
1997          Hrady  na  Slovensku             
                    Trenčín         Beckov
1998         Tradičná ľudová architektúra
                    Ružomberok           Vlkolínec
1999         Drevené kostoly     +  v rámci kampane RE „Európa- spoločné dedičstvo“
                    Svidník        Ladomírová
2000        Rímske pamiatky na Slovensku v rámci kampane „Európa- spoločné dedičstvo“
                     Bratislava        Rusovce - Gerulata
2001         Symbióza  kultúrneho  a  prírodného dedičstva
                     Rožňava     Betliar     Domica
2002         Písomné pamiatky – pramene kultúry a vzdelanosti
                     Nitra           Kostoľany pod Tríbečom
2003         Od súkromných zbierok k národným inštitúciám
                     Martin
2004          Starý pôvod, nový účel
                      Lučenec           venované 50. výročiu prijatia Európskeho kultúrneho dohovoru
2005          Dedičstvo iných je dedičstvom všetkých     
                     Prešov  + okolie
2006          Európa, spoločné dedičstvo
                      Skalica
2007          Pamiatky a krajina
                      Žilina
2008          V minciach pamäť žije
                      Kremnica
2009          Malokarpatský región, Európa – spoločné dedičstvo
                      Svätý Jur     Červený Kameň    Modra     Pezinok
2010          Technické a industriálne pamiatky
                      Banská Štiavnica
2011          Hodnoty kultúrneho dedičstva pre spoločnosť
                      Bardejov

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011