Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti
Bibiana - International House of Art for Children
Kontakt:  Ing. Peter Tvrdoň
Adresa:  Panská 41
815 39 Bratislava 1
Telefón:  02/544 313 08
Fax:  02/204 672 19
E-mail:  bibiana@bibiana.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.bibiana.sk
 
Centrálna servisná organizácia MK SR
Central service institution of MKSR
Kontakt:  Ing. Igor Zachar
Adresa:  Jakubovo nám.12
813 49 Bratislava 1
Telefón:  02/52 92 40 13, 02/20 47 93 33
Fax:  02/52 63 34 72
E-mail:  cso@csomksr.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.csomksr.sk
 
Divadelný ústav
The Theatre Institute
Kontakt:  Mgr.art. Vladislava Fekete
Adresa:  Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava 1
Telefón:  02/59 30 47 01- 3, 52 96 32 76
Fax:  02/52 93 15 71
E-mail:  du@theatre.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.theatre.sk
 
Divadlo Nová scéna
Theatre Nova scena
Kontakt:  František Javorský
Adresa:  Živnostenská 1
812 14 Bratislava 1
Telefón:  02/52 63 77 51- sekretariát, 52 92 33 41- vrátnica
Fax:  02/52 96 14 31
E-mail:  sekretariat@nova-scena.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.nova-scena.sk
 
Hudobné centrum
Music Centre Slovakia
Kontakt:  Mgr. art. Oľga Smetanová
Adresa:  Michalská 10
815 36 Bratislava 1
Telefón:  02/59 20 48 11
Fax:  02/54 43 03 79
E-mail:  hc@hc.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.hc.sk
 
Literárne informačné centrum
Centre for Information on Literature
Kontakt:  Alexander Halvoník
Adresa:  Nám. SNP 12
812 24 Bratislava 1
Telefón:  02/52 96 44 75
Fax:  02/52 96 45 63
E-mail:  director@litcentrum.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.litcentrum.sk
 
Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek
Kontakt:  Mgr. András Mede-riaditeľ
Adresa:  Mostová č.8
811 02 Bratislava
Telefón:  02/20474103
E-mail:  sekretariat@ifjuszivek.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ifjuszivek.sk
 
Múzeum SNP
Museum of Slovak National Uprising
Kontakt:  Mgr. Stanislav Mičev
Adresa:  Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica
Telefón:  048/412 32 58 - 9, 2451 101-sekr.,2451103-riad.
Fax:  048/412 37 16
E-mail:  muzeumsnp@isternet.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.muzeumsnp.sk
 
Národné osvetové centrum, pracovisko Bratislava
The National Centre of Culture
Kontakt:  PhDr. Ján Tazberík, CSc.
Adresa:  Nám. SNP 12
812 34 Bratislava 1
Telefón:  0918 716 047
Fax:  02/59 21 42 18
E-mail:  nocka@nocka.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.nocka.sk
 
Národné osvetové centrum, sídlo
The National Centre of Culture
Kontakt:  PhDr. Ján Tazberík, CSc.
Adresa:  Nábrežie Ivana Krasku 1
921 01 Piešťany
Telefón:  02/20471202
Fax:  02/20471110
E-mail:  nocka@nocka.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.nocka.sk
 
Pamiatkový úrad Slovenskej Republiky
Kontakt:  Katarína Kosová
Adresa:  Cesta na Červený most č. 6
814 06 Bratislava 1
Telefón:  02/20 464 105
Fax:  02/54 77 58 44
E-mail:  katarina.kosova@pamiatky.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.pamiatky.sk
 
Slovenská filharmónia
The Slovak Philharmonic
Kontakt:  prof. Marián Lapšanský
Adresa:  Medená 3
816 01 Bratislava 1
Telefón:  02/54 43 54 13, 02/54 43 33 51
Fax:  02/54 43 59 56
E-mail:  filharmonia@filharmonia.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.filharmonia.sk
 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu so sídlom v Levoči
The Slovak Library for the Blind
Kontakt:  Ing. František Hasaj
Adresa:  Štúrova 36
054 66 Levoča
Telefón:  053/451 36 48,451 34 87-8, 2451 202-sekr., 2451 201-riad.
Fax:  053/451 36 48
E-mail:  skn@skn.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.skn.sk
 
Slovenská národná galéria
Slovak National Gallery
Kontakt:  Alexandra Kusá, PhD., poverená generálna riaditeľka
Adresa:  Riečna 1
815 13 Bratislava 1
Telefón:  02/54 43 20 81-2, 2047 6226 sekr.
Fax:  02/54 43 07 93, 5443 3971
E-mail:  sng@sng.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.sng.sk
 
Slovenská národná knižnica
Slovak National Library
Kontakt:  Ing. Katarína Krištofová, PhD.
Adresa:  Nám. J. C. Hronského 1
036 01 Martin 1
Telefón:  043/413 12 67,430 18 02, 2451 200, 2451 131 sekr.
Fax:  043/430 18 02
E-mail:  snk@snk.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.snk.sk
 
Slovenská ústredná hvezdáreň
Slovak Central Observatory
Kontakt:  Ing. Teodor Pintér
Adresa:  Komárňanská 134
947 01 Hurbanovo
Telefón:  035/760 24 84-6, 2451 101-2 sekr.
Fax:  035/760 24 87
E-mail:  suh@suh.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.suh.sk
 
Slovenské centrum dizajnu
Slovak Design Centre
Kontakt:  Mgr. Katarína Hubová
Adresa:  Jakubovo nám. 12, P.O.Box 131
814 99 Bratislava 1
Telefón:  02/52 931 800, 52 931 562-knižnica
Fax:  02/52 931 838, 52 931 564
E-mail:  sdc@sdc.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.sdc.sk
 
Slovenské národné divadlo
Slovak National Theatre
Kontakt:  Mgr. art. Ondrej Šoth, ArtD.
Adresa:  Pribinova 17
819 01 Bratislava 1
Telefón:  02/57 78 21 10- vrátnica, 02/57 78 21 01
E-mail:  snd@snd.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.snd.sk
 
Slovenské národné múzeum
Slovak National Museum
Kontakt:  PaedDr. Rastislav Púdelka
Adresa:  Vajanského nábr. 2, P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16
Telefón:  02/59 34 91 11, 59 34 91 21, 2046 9114-sekr.,2046 9135 riad.
Fax:  02/52 96 66 53, 02/52 92 43 44
E-mail:  sekretariat@snm.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.snm.sk
 
Slovenské technické múzeum
Slovak Technical Museum
Kontakt:  Ing. Eugen Labanič
Adresa:  Hlavná 88
040 01 Košice
Telefón:  055/622 36 65, 622 40 35-6, 245 1110, 245 1111 sekr.
Fax:  055/622 59 65
E-mail:  stmke@stm-ke.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.stm-ke.sk
 
Slovenský filmový ústav
Slovak Film Institut
Kontakt:  Peter Dubecký
Adresa:  Grösslingová 32
811 09 Bratislava 1
Telefón:  02/57 10 15 01- spojovateľ, 02/57 10 15 03 - sekretariát
Fax:  02 / 52 96 34 61
E-mail:  sfu@sfu.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.sfu.sk
 
Slovenský ľudový umelecký kolektív
Kontakt:  Mgr. Juraj Hamar, CSc.
Adresa:  Balkánska 31
853 08 Bratislava 59
Telefón:  02/20478235
Fax:  0220478280
E-mail:  sluk@sluk.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.sluk.sk
 
Štátna filharmónia Košice
The Slovak State Philharmonic, Kosice
Kontakt:  PaedDr. Mgr.art. Július Klein
Adresa:  Moyzesova 66
040 01 Košice
Telefón:  055/622 45 09, 622 45 14
Fax:  055/622 45 09
E-mail:  sfk@sfk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.sfk.sk
 
Štátna opera
State opera
Kontakt:  Rudolf Hromada
Adresa:  Národná 11
974 73 Banská Bystrica
Telefón:  048/412 44 18 - riaditeľ, 415 45 44 - vrátnica
Fax:  048 / 415 34 57
E-mail:  sobbs@bb.psg.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.stateopera.sk
 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Scientific Library
Kontakt:  PhDr. Oľga Lauková
Adresa:  Lazovná 9, P.O.Box 205
975 58 Banská Bystrica 1
Telefón:  048 /471 0796, 2453 166 sekr.,2453 188 riad, 048/415 50 67 riad.,415 51 11
Fax:  048 / 412 40 96
E-mail:  svkbb@svkbb.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.svkbb.sk
 
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Scientific Library
Kontakt:  JUDr. Ján Gašpar
Adresa:  Hlavná 10
042 30 Košice
Telefón:  055/ 622 67 24 - riad., 055/622 27 80 - ústredňa, 2454 131 riad., 2454 229-sekr.
Fax:  055/ 622 23 31
E-mail:  svvk@svkk.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.svkk.sk
 
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Research Library
Kontakt:  Mgr. Valéria Závadská
Adresa:  Hlavná 99
081 89 Prešov
Telefón:  051/ 772 41 75, 772 49 60
Fax:  051/ 772 49 60
E-mail:  kniznica@svkpo.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.svkpo.sk
 
Štátne divadlo Košice
State theatre Kosice
Kontakt:  Mgr. Peter Himič
Adresa:  Hlavná 58
042 77 Košice
Telefón:  421552452202 - sekretariát, 421552452200 - spojovateľka
Fax:  421552452212
E-mail:  sekretariat@sdke.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.sdke.sk
 
Štátny komorný orchester Žilina
Slovak Sinfonietta of Zilina
Kontakt:  Mgr. art. Vladimír Šalaga
Adresa:  Dolný Val 47, Dom umenia Fatra
011 28 Žilina
Telefón:  041/ 562 09 79 - centrála, 562 09 52- sekretariát
Fax:  041/562 69 72
E-mail:  ssz@isternet.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.slovaksinfonietta.sk
 
Umelecký súbor Lúčnica
Artistic Eensemble Lucnica
Kontakt:  Mgr.art. Marián Turner
Adresa:  Štúrova 6
811 02 Bratislava 1
Telefón:  02/20486108
Fax:  02/20486100
E-mail:  lucnica@lucnica.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.lucnica.sk
 
Univerzitná knižnica v Bratislave
University Library in Bratislava
Kontakt:  PhDr. Tibor Trgiňa
Adresa:  Michalská 1
814 17 Bratislava 1
Telefón:  02/ 59 80 42 22 sekr., 20466 222
Fax:  02/54 43 42 46
E-mail:  ukb@ulib.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ulib.sk
 
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví
Institut for State - Churches Relations
Kontakt:  ThLic. Michaela Moravčíková, Th.D.
Adresa:  Jakubovo nám. 12, P.O.Box 57
810 00 Bratislava 1
Telefón:  +421-(0)2- 2046 8405, 2046 8406, 2046 8407
Fax:  +421-(0)2-2046 8403
E-mail:  uvsc@duch.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.duch.sk
 
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Kontakt:  Ing. Milan Beljak
Adresa:  Obchodná 64
816 11 Bratislava 1
Telefón:  02/52 73 13 49 - sekretariát riaditeľa, 52 73 13 44 - vrátnica
Fax:  02/52 73 13 49
E-mail:  craft@uluv.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.uluv.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011