Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch
Kontakt:  Marta Szilágyiová
Adresa:  Turecká 36
940 01 Nové Zámky
Telefón:  035/640 03 85-6
Fax:  035/640 03 86
E-mail:  abkniznica@ba.telecom.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.abkniznica.sk
 
Knižnica Bratislava Nové Mesto
Kontakt:  PhDr. Irena Galátová, riaditeľka
Adresa:  Pionierska 12
831 02 Bratislava 3
Telefón:  02/44 25 39 85
Fax:  02/44 25 41 15
E-mail:  kbnm@chello.sk
Zriaďovateľ: obec
URL:  members.chello.sk/kbnm
 
Knižnica Fakulty architektúry STU
Kontakt:  JUDr. Darina Pawlusová
Adresa:  Nám. slobody 19
812 45 Bratislava 1
Telefón:  02/54 435 255, 57 27 62 51
E-mail:  kniznica@fa.stuba.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.fa.stuba.sk
 
Knižnica Gašpara Fejérpataky -Belopotockého
Kontakt:  Mgr. Marcela Feriančeková
Adresa:  Ul. Štúrova 56
03180 Liptovský Mikuláš
Telefón:  044/552 62 15, 552 62 16
Fax:  044/552 30 84
E-mail:  kniznicagfb@kniznicagfb.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kniznicagfb.sk
 
Knižnica J. Fándlyho v Trnave
Kontakt:  PhDr. Emília Díteová
Adresa:  Rázusova 1, poštový priečinok 29
918 20 Trnava
Telefón:  033/551 17 82
Fax:  033/551 17 76
E-mail:  kniznica@kniznicatrnava.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kniznicatrnava.sk
 
Knižnica Jána Kollára v Kremnici
Kontakt:  Mgr. Klára Kislingerová
Adresa:  Štefánikovo nám. 33/40
967 01 Kremnica
Telefón:  045/674 20 63
Fax:  045/674 37 76
E-mail:  kniznica@kjkk.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kjkk.sk
 
Knižnica Józsefa Szinyeiho v Komárne
Kontakt:  Mgr. Alžbeta Littvová
Adresa:  Ul. Eötvösa 35
945 33 Komárno
Telefón:  035/772 59 65
Fax:  035/772 59 09
E-mail:  sekretariat.szjk@nextra.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.pdk.sk
 
Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote
Kontakt:  PhDr. Táňa Mikitová
Adresa:  Hlavné nám. 8
979 01 Rimavská Sobota
Telefón:  047/563 10 49
Fax:  047/563 13 78
E-mail:  kniznica-kmh@rsnet.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.rimavskasobota.sk/41.htm
 
Knižnica mestského centra kultúry
Adresa:  Záhoracká 1919
901 01 Malacky
Telefón:  034/772 20 91
E-mail:  kniznicama@stonline.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov
Kontakt:  Mgr. Iveta Hurná
Adresa:  Levočská 9
080 99 Prešov
Telefón:  051/772 53 93, 772 35 51
Fax:  051/7725 393
E-mail:  kniznica.poh@centrum.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kniznica-poh.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011