Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Knižnica pre mládež mesta Košice
Kontakt:  PhDr.Mgr. Peter Halász
Adresa:  Tajovského 9
040 64 Košice1
Telefón:  055/622 23 90
Fax:  055/622 74 76
E-mail:  kmk@nextra.sk
Zriaďovateľ: obec
URL:  kmk.zvykni.sk
 
Knižnica pri Dome kultúry, s r.o.
Adresa:  Partizánska 290/17
907 01 Myjava
Telefón:  034/621 23 30
Zriaďovateľ: obec
 
Knižnica prof. Štefana Pasiara
Adresa:  Poľná 396
920 01 Hnúšťa
Telefón:  047/542 34 72
E-mail:  kniznica@hnusta.sk
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.kniznica.hnusta.sk
 
Knižnica Ružinov
Kontakt:  PhDr. Darina Horáková, riaditeľka
Adresa:  Tomášiková 25
821 01 Bratislava 2
Telefón:  02/44 45 47 04, 02/44 45 61 70
Fax:  02/44 45 60 36
E-mail:  kniznica@kniznica-ruzinov.biz
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.kniznica-ruzinov.biz
 
Komisia J.W. Fulbrighta
J.W.Fulbright Commission
Kontakt:  Nora Hložeková
Adresa:  Levická 3
821 08 Bratislava
Telefón:  004212/55 42 56 06
Fax:  004212/55 57 74 91
E-mail:  office@fulbright.gov.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.fulbright.sk
 
Komora architektov
Adresa:  Panská 15
811 01 Bratislava
Telefón:  02/5443 1080, 5443 1254
Fax:  02/5443 0863
E-mail:  komarch@komarch.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.archinet.sk
 
Komora reštaurátorov
Adresa:  Lermontovova 8
811 05 Bratislava
Telefón:  02/5441 9811
Fax:  02/5441 9811
E-mail:  komora.restauratorov@restauro.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.restauro.sk
 
Komorní sólisti Bratislava
Adresa:  Beniakova 26
841 05 Bratislava 4
Telefón:  02/65 31 37 45
E-mail:  manager@ksborchestra.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Košické osvetové stredisko
Kontakt:  PhDr. Eleonóra Kovalčíková
Adresa:  Hviezdoslavova 7
040 01 Košice
Telefón:  055/622 75 52
Fax:  055/622 75 52
E-mail:  osveta@osvetake.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.osvetake.sk
 
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella
Kontakt:  Mgr. Stanislav Kaniansky
Adresa:  Duklianskych hrdinov 21
965 01 Žiar nad Hronom
Telefón:  045/672 37 21, 672 36 15
Fax:  045/673 47 07
E-mail:  office@planetarium.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.planetarium.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011