Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

FILOZOFICKÁ FAKULTA UKF
Katedra slovenskej literatúry
Adresa:  Štefánikova 67
949 74 Nitra
Telefón:  037/775 42 11
E-mail:  ksl@ukf.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.ukf.sk
 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Adresa:  Gondova 2
818 01 Bratislava
Telefón: 
Zriaďovateľ: iné
 
Fond výtvarných umení
Adresa:  Trnavská cesta 112
826 33 Bratislava
Telefón:  02/43 335 340
Fax:  02/43 336 282
E-mail:  fvu@fvu.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.fvu.sk
 
FOTOFO, o.z.
Adresa:  Prepoštská 4, P.O.BOX 290
814 99 Bratislava1
Telefón:  02/54 430 459
Fax:  02/63 831 529
E-mail:  fotofo@seznam.cz
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.fotofo.sk
 
Francúzsky inštitút
French Institute
Kontakt:  Didier Talpain
Adresa:  Kutscherfeldov palác, Sedlárska 7
812 83 Bratislava
Telefón:  004212/59 34 77 72
Fax:  004212/59 34 77 99
E-mail:  Didier@Talpain@diplomatie.gouv.fr
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ifb.sk
 
Galantská knižnica
Kontakt:  Mgr. Štefan Polák
Adresa:  Mierové nám. 4
924 01 Galanta
Telefón:  031/ 780 29 20
E-mail:  kniznica@galantskakniznica.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Galantské osvetové stredisko
Kontakt:  Mgr. Margita Knappová
Adresa:  Bratislavská 1458/71
924 01 Galanta
Telefón:  031/780 26 21, 0902 904201
Fax:  031/780 26 21
E-mail:  osveta_galanta@post.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Kontakt:  PhDr. Vladimír Beskid
Adresa:  Zelený kríček 3
917 01 Trnava
Telefón:  033/551 16 59
Fax:  033/551 13 91
E-mail:  gjk@gjk.sk,pr@gjk.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.gjk.sk
 
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Kontakt:  PhDr. Danica Lovišková
Adresa:  Palackého 27
911 01 Trenčín
Telefón:  032/743 68 58
Fax:  032/743 40 67
E-mail:  gmabtn@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.gmab.scot.sk
 
Galéria mesta Bratislavy
Kontakt:  PhDr. Ivan Jančár
Adresa:  Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava
Telefón:  02/54 43 15 56
Fax:  02/54 43 26 11
E-mail:  gmb@gmb.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.gmb.bratislava.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011