Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

A4-nultý priestor
Adresa:  námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava
Telefón:  0905306420,095794942
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.a4.sk
 
AA Terra Antiqua, s.r.o.
Kontakt:  Róbert Filka
Adresa:  Sídlisko Rimava 1063/35
979 01 Rimavská Sobota
Telefón:  0915/82 86 00
E-mail:  filka@archeo.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.archeo.sk
 
AGICOA Europe Slovensko
Kolektívna správa práv k audiovizuálnym dielam a zvukovo - obrazovým záznamom
Kontakt:  Helmut Koszuszeck
Adresa:  Košická 52
821 08 Bratislava
Telefón:  02/50 23 03 25, 02/50 23 04 16
Fax:  02/50 23 04 17
E-mail:  concact@agicoa.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.agicoa.sk
 
AGICOA Europe Slovensko
Kolektívna správa práv k audiovizuálnym dielam a zvukovo - obrazovým záznamom
Kontakt:  Helmut Koszuszeck
Adresa:  Košická 52
821 08 Bratislava
Telefón:  02/50 23 03 25, 02/50 23 04 16
Fax:  02/50 23 04 17
E-mail:  concact@agicoa.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.agicoa.sk
 
AGICOA Europe Slovensko
Kolektívna správa práv k audiovizuálnym dielam a zvukovo - obrazovým záznamom
Kontakt:  Helmut Koszuszeck
Adresa:  Košická 52
821 08 Bratislava
Telefón:  02/50 23 03 25, 02/50 23 04 16
Fax:  02/50 23 04 17
E-mail:  concact@agicoa.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.agicoa.sk
 
AGICOA Europe Slovensko
Kolektívna správa práv k audiovizuálnym dielam a zvukovo - obrazovým záznamom
Kontakt:  Helmut Koszuszeck
Adresa:  Košická 52
821 08 Bratislava
Telefón:  02/50 23 03 25, 02/50 23 04 16
Fax:  02/50 23 04 17
E-mail:  concact@agicoa.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.agicoa.sk
 
AGICOA Europe Slovensko
Kolektívna správa práv k audiovizuálnym dielam a zvukovo - obrazovým záznamom
Kontakt:  Helmut Koszuszeck
Adresa:  Košická 52
821 08 Bratislava
Telefón:  02/50 23 03 25, 02/50 23 04 16
Fax:  02/50 23 04 17
E-mail:  concact@agicoa.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.agicoa.sk
 
AGOCOA Europe Slovensko
Kolektívna správa práv k audiovizuálnym dielam a zvukovo - obrazovým záznamom
Kontakt:  Helmut Koszuszeck (riaditeľ)
Adresa:  Košická 52
821 08 Bratislava 2
Telefón:  02/50 23 03 25, 02/50 23 04 16
Fax:  02/50 23 04 17
E-mail:  contact@agicoa.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.agicoa.sk
 
AGOCOA Europe Slovensko
Kolektívna správa práv k audiovizuálnym dielam a zvukovo - obrazovým záznamom
Kontakt:  Helmut Koszuszeck (riaditeľ)
Adresa:  Košická 52
821 08 Bratislava 2
Telefón:  02/50 23 03 25, 02/50 23 04 16
Fax:  02/50 23 04 17
E-mail:  contact@agicoa.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.agicoa.sk
 
ACHILLES ARCHAEOLOGY, s.r.o.
Kontakt:  Mgr. Roman Kos , Mgr. Martin Žúbor
Adresa:  1. mája 8
902 01 Pezinok
Telefón:  0907/636 800 , 0910/968 480
E-mail:  info@achil.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.achil.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011