Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Asociácia filmových amatérov a videoamatérov
Kontakt:  PhDr. Zuzana Školudová
Adresa:  Námestie SNP 12
812 34 Bratislava
Telefón:  0918 71 60 49
Fax:  02/59 21 41 02
E-mail:  skoludova@nocka.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.amatfilm.sk
 
Asociácia filmových režisérov
Adresa:  Konventná 8
811 03 Bratislava
Telefón:  02/54 41 94 79, 54 41 94 80, 54 41 94 81
Fax:  02/5441 16 79, 54 41 93 72
E-mail:  artfilm@artfilm.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska / AOSS /
Kontakt:  Predseda: doc. PhDr. Igor Hochel
Adresa:  Laurinská 2
815 08 Bratislava
Telefón:  02/54 43 41 17
Fax:  02/54 43 41 17
E-mail:  aoss@nextra.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.aoss.sk
 
Asociácia slovenských audiovizuálnych režisérov
Adresa:  STV - Mlynská dolina
845 45 Bratislava
Telefón: 
Zriaďovateľ: iné
 
Asociácia slovenských filmových klubov
Kontakt:  Silvia Dubecká
Adresa:  Brnianska 33
811 04 Bratislava
Telefón:  02/5465 2018
Fax:  02/5465 2017
E-mail:  asfk@stonline.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.asfk.sk
 
Asociácia slovenských kameramanov (ASK)
Kontakt:  Dodo Šimončič
Adresa:  Záhradnícka 3
811 07 Bratislava 1
Telefón:  02/ 55 57 20 31, +421-905-202 729
E-mail:  simoncic@joj.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Asociácia súčasného divadla
Adresa:  P.O.BOX 90
814 99 Bratislava
Telefón:  02/54 43 49 73, 0905 98 45 64
Fax:  02/54 43 49 73
E-mail:  m.klimackova@hotmail.com
Zriaďovateľ: iné
 
Asociácia súčasného tanca
Adresa:  ul 29. augusta 18 , P.O.BOX 78
810 00 Bratislava
Telefón:  02/52 96 32 55
Fax:  02/52 96 32 55
E-mail:  contdance@nextra.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.sucasnytanec.sk
 
Asociácia televíznych kameramanov
Adresa:  STV - Mlynská dolina
845 45 
Telefón: 
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Asociácia teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia
Adresa:  Riečna 1/ Slovenská národná galéria /
815 13 Bratislava
Telefón:  02/54 43 41 19
E-mail:  idc@sng.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011