Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Kysucká knižnica v Čadci
Kontakt:  Mgr. Janka Mudríková
Adresa:  Ul. 17. novembra 1258
022 51 Čadca
Telefón:  041/433 41 15
Fax:  041/433 46 15
E-mail:  riaditel@kniznica-cadca.sk, kysucka@kniznica-cadca.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.kniznica-cadca.sk
 
Kysucké múzeum v Čadci
Kontakt:  Mgr. Ľubica Kullová
Adresa:  Moyzesova 50
022 01 Čadca
Telefón:  041/432 13 86
Fax:  041/433 52 90
E-mail:  kysuckemuzeum@vuczilina.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kysuckemuzeum.sk
 
Kysucké osvetové stredisko
Kontakt:  Mgr. Katarína Šulganová
Adresa:  Ul. Moyzesova 1770
022 01 Čadca
Telefón:  041/433 12 51
Fax:  041/433 12 50
E-mail:  osvetaca@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene organizačne začlenené do Múzea vo Svätom Antone
Kontakt:  Mgr.Ľubica Miľanová
Adresa:  Nám. SNP 35
960 01 Zvolen
Telefón:  045/532 18 86
Fax:  045/532 06 49
E-mail:  muzeum@ldmzvolen.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.ldmzvolen.sk
 
Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky
Kontakt:  Mgr. Alexandra Fischerová
Adresa:  Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
Telefón:  02/63 81 55 92
Fax:  02/6353 70 89
E-mail:  dusevnez@dusevnez.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.dusevnezdravie.sk
 
Liptovské múzeum v Ružomberku
Kontakt:  PhDr. Iveta Zuskinová
Adresa:  Námestie Š. N. Hýroša 10
034 50 Ružomberok
Telefón:  044/432 24 68
Fax:  044/430 35 32
E-mail:  lipt.muzeum@post.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.liptovskemuzeum.sk
 
Liptovské osvetové stredisko
Kontakt:  Mária Kubíková
Adresa:  1.mája 28/196
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón:  044/552 23 89 riad.
Fax:  044/552 29 81
E-mail:  osvetalm@vuczilina.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.liptov.sk/los
 
LITA, autorská spoločnosť
Kolektívna správa práv k literárnym, dramatickým, hudobnodramatickým, choreografickým a audiovizuálnym dielam
Kontakt:  Mgr. Zuzana Tóthová (asistentka riaditeľa)
Adresa:  P.O.BOX 28, Mozartova 9
811 01 Bratislava 11
Telefón:  02/ 67 20 93 01
Fax:  02/62 80 22 46
E-mail:  lita@lita.sk, fifik@lita.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.lita.sk
 
Literárne a hudobné múzeum v B. Bystrici
Organizačná zložka ŠVK Banská Bystrica
Kontakt:  PhDr. Marianna Bárdiová
Adresa:  Lazovná 9
975 90 Banská Bystrica
Telefón:  048/415 50 23
Fax:  048/415 50 23
E-mail:  lhmbb@svkbb.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.svkbb.sk
 
Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure
Organizačná zložka Malokarpatského múzea Pezinok
Kontakt:  Beáta Vlasáková
Adresa:  Prostredná ul. 29
900 21 Svätý Jur
Telefón:  02/44 970 476
E-mail:  muzeumpezinok@nextra.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.muzeumpezinok.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011