Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Literárne informačné centrum
Centre for Information on Literature
Kontakt:  Alexander Halvoník
Adresa:  Nám. SNP 12
812 24 Bratislava 1
Telefón:  02/52 96 44 75
Fax:  02/52 96 45 63
E-mail:  director@litcentrum.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.litcentrum.sk
 
Literárny fond
Adresa:  Grösslingova 55
815 40 Bratislava
Telefón:  02/52 96 87 79
Fax:  02/52 968 834
E-mail:  litfond@mail.eurotel.sk; podpora@litfond.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.litfond.sk
 
LOTOS -- spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska
záujmové združenie právnických osôb
Kontakt:  Mgr. Nataša Petrová (výkonná riaditeľka)
Adresa:  Sokolíka 2
036 01 Martin
Telefón:  43/ 422 11 72
Fax:  43/ 422 11 72
E-mail:  lotos@lotos.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  lotos.sk
 
Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa
Kontakt:  Mgr. Ivava Šipošová
Adresa:  Letná 6
064 01 Stará Ľubovňa
Telefón:  052/432 15 01
Fax:  052/432 22 10
E-mail:  kniznica@sl.sinet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  kniznica.lubovna.sk
 
Ľubovnianske múzeum -- Hrad v starej Ľubovni
Kontakt:  Mgr. Monika Pavelčíková
Adresa:  Zámocká 20
064 01 Stará Ľubovňa
Telefón:  052/432 24 22
Fax:  052/432 23 02
E-mail:  muzeum@slnet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.muzeumsl.sk
 
Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa
Adresa:  Nám. Generála Štefánika 5
064 01 Stará Ľubovňa
Telefón:  052/432 39 83
Fax:  052/432 39 23
E-mail:  osetasl@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek
Kontakt:  Mgr. András Mede-riaditeľ
Adresa:  Mostová č.8
811 02 Bratislava
Telefón:  02/20474103
E-mail:  sekretariat@ifjuszivek.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ifjuszivek.sk
 
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Kontakt:  Mgr. Anna Gašparovičová
Adresa:  Holubyho 5
902 01 Pezinok
Telefón:  033/641 31 23
Fax:  033/641 31 23
E-mail:  librarypezinok@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kniznicapezinok.sk
 
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Kontakt:  PhDr. Danka Kopálová
Adresa:  M. R. Štefánika 4
902 01  Pezinok
Telefón:  033/ 641 33 47
Fax:  033/ 641 33 47
E-mail:  muzeumpezinok@nextra.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.muzeumpezinok.sk
 
Malokarpatské osvetové stredisko Pezinok
Kontakt:  PhDr. Anna Píchová
Adresa:  Horná 20
900 01 Modra
Telefón:  033/6433 489
Fax:  033/6433 489
E-mail:  moska@moska.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.moska.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011