Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Krajská knižnica K. Kmeťku v Nitre
Kontakt:  PhDr. Marta Pernická
Adresa:  Samova 1
950 51 Nitra
Telefón:  037/651 98 87
Fax:  037/741 65 80
E-mail:  kraj.kniz.nitra@slovanet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.ksknitra.sk
 
Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
Kontakt:  Mgr. Katarína Ďurovcová
Adresa:  Štúrova 5
960 82 Zvolen
Telefón:  045/533 53 35
Fax:  045/533 53 35
E-mail:  durovcov@kskls.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kskls.sk
 
Krajské múzeum v Prešove
Kontakt:  PhDr. Božena Tomášová
Adresa:  Hlavná 86
080 01 Prešov
Telefón:  051/773 47 08
Fax:  051/772 12 25
E-mail:  krajskemuzeumpo@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.muzeumpresov.sk
 
Krajské osvetové stredisko
Kontakt:  p.Kamenská
Adresa:  Dopravná 14
934 01 Levice
Telefón:  036/631 66 67
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Kontakt:  Mgr. Daniela Gundová
Adresa:  Fatranská 3
949 01 Nitra
Telefón:  037/ 653 15 44
Fax:  037/653 15 46
E-mail:  kosnr@kosnr.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kosnr.sk
 
Kresťanské zbory na Slovensku
Christian Corps in Slovakia
Kontakt:  Zástupca: Milan Neklapil
Adresa:  Bystrická 20
841 07 Bratislava 49
Telefón:  02/44 25 42 38
Fax:  02/64 77 52 37
E-mail:  kzsk@host.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.krestanskezbory.host.sk
 
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
Kontakt:  Mgr. Gabriela Zvolenská - p. riaditeľka
Adresa:  Boľská 41
077 01 Kráľovský Chlmec
Telefón:  056/632 16 20
E-mail:  roskch@dornet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Kultúrny inštitút Maďarskej republiky
Kontakt:  Krasztev Péter
Adresa:  Palisády 54
811 06 Bratislava
Telefón:  004212/52 44 29 61
Fax:  004212/52 44 29 60
E-mail:  bratislava@hunginst.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.magyarintezet.hu/cities/frame.jsp?HomeID=1&lang=SVK
 
Kysucká galéria v Čadci
Kontakt:  akad.soch.Jaroslav Gaňa
Adresa:  Ul. A. Hlinku 2
022 01 Čadca
Telefón:  041/433 21 66
Fax:  041/433 21 66
E-mail:  kysgalery@vuczilina.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.kysuckagaleria.sk
 
Kysucká hvezdáreň
Kontakt:  RNDr. Ján Mäsiar
Adresa:  Dolinský potok 1278
024 01 Kysucké Nové Mesto
Telefón:  041/421 29 46
E-mail:  kyshvezdknm@vuczilina.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011