Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Mestská knižnica
Adresa:  Nám. republiky 483
049 16 Jelšava
Telefón:  047/448 20 62
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Nám. Slobody 2
053 41 Krompachy
Telefón:  053/447 25 30
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Svätotrojičné nám.3
963 01 Krupina
Telefón:  045/552 16 86
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Kultúrno-informačné centrum
Adresa:  Nám. majstra Pavla 58
054 01 Levoča
Telefón:  053/451 22 02
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Krivianska 1
082 71 Lipany
Telefón:  051/457 21 29
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Mestský kultúrny podnik
Adresa:  Štefánikova 208/7
029 01 Námestovo
Telefón:  043/552 28 19
Fax:  043/552 22 47
E-mail:  office@dkno.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Ul. SNP 1
914 41 Nemšová
Telefón:  032/659 83 86
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  ul. J. Borodáča 18
083 01 Sabinov
Telefón:  051/452 08 27
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Obchodná ul.
078 01 Sečovce
Telefón:  056/678 24 06
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Nám.slobody 1
073 01 Sobrance
Telefón:  056/652 22 62
Zriaďovateľ: obec
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011