Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Mestská knižnica
Adresa:  Ul. J. Smreka 3
065 03 Podolínec
Telefón:  052/439 12 07
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Ul. 1. mája
023 02 Krásno nad Kysucou
Telefón:  041/438 52 39
E-mail:  mestokrasno@zoznam.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Lipové nám. 294
992 01 Modrý Kameň
Telefón:  047/487 02 83
E-mail:  kultura@modro.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Makarenkova 214/2
958 01 Partizánske
Telefón:  038/749 73 66
E-mail:  artpcentrum@artpcentrum.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Nám.sv.Trojice 3
969 00 Banská Štiavnica
Telefón:  045/694 96 52
E-mail:  kniznica@banskastiavnica.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  ul SNP 1215
908 45 Gbely
Telefón:  034/662 13 78
E-mail:  kniznica@zsgbely.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Námestie baníkov 3
972 51 Handlová
Telefón:  046/547 54 49
E-mail:  kniznicaha@szm.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Hlavná ul. 15
917 01 Šaľa
Telefón:  031/770 22 28
Fax:  031/770 22 28
E-mail:  kniznica@sala.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Mestské kultúrne stredisko
Adresa:  Železničná 3
974 01 Hurbanovo
Telefón:  035/760 29 70
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Bernolákova 3
908 51 Holíč
Telefón:  034/668 22 55
E-mail:  cekus@holic.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011