Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Kontakt:  PhDr. Iveta Géczyová
Adresa:  Košovská cesta 9
971 01  Prievidza
Telefón:  048/542 30 73spoj., 046/542 30 54
Fax:  046/542 67 15 fax
E-mail:  hnm.@hnm.tsk.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.muzeum.sk
 
Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi
Kontakt:  Mgr. Amália Lomnická
Adresa:  Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
Telefón:  046/542 60 41 - sekretariát
Fax:  046/542 26 40 riad.
E-mail:  amalia.lomnicka@hnos.tsk.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov
Kontakt:  PhDr. Ján Suráň
Adresa:  Rhodyho 6
085 01  Bardejov
Telefón:  054/472 22 75
Fax:  054/472 45 93
E-mail:  hosbardejov@zmail.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou
Kontakt:  Mgr. Emília Antolíková
Adresa:  M. R. Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou
Telefón:  057/446 44 68
E-mail:  antolikova@slovanet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.vthk.sk
 
Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou
Kontakt:  Mgr. Anna Gdovinová
Adresa:  síd. 1. mája 74
093 01 Vranov nad Topľou
Telefón:  057/442 28 71
Fax:  057/442 38 38
E-mail:  hzos@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Hradné múzeum vo Fiľakove
Adresa:  Adresa: Hlavná 12
986 01 Fiľakovo 
Telefón:  Telefón: 047/4382619
Fax:  Fax: 047/4381665
E-mail:  E-mail: msks@filakovo.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Hudobné centrum
Music Centre Slovakia
Kontakt:  Mgr. art. Oľga Smetanová
Adresa:  Michalská 10
815 36 Bratislava 1
Telefón:  02/59 20 48 11
Fax:  02/54 43 03 79
E-mail:  hc@hc.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.hc.sk
 
Hudobné múzeum SNM
organizačná zložka SNM
Kontakt:  riaditeľka: PhDr. Edita Bugalová
Adresa:  Hrad
814 36 Bratislava 1
Telefón:  02/54 41 33 49
Fax:  02/54 41 33 49
E-mail:  musica@isternet.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.snm.sk
 
Hudobné múzeum v Bratislave
organizačná zložka SNM
Kontakt:  PhDr. Edita Bugalová
Adresa:  Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
Telefón:  02/54 41 33 49
Fax:  02/54413349
E-mail:  musica@snm.sk, bugalova@snm.sk, kastieldk@stonline.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.snm.sk
 
Hudobný fond
Adresa:  Medená 29
811 02 Bratislava
Telefón:  02/54 431 110 02/59 207 4 11
Fax:  02/54 431 110
E-mail:  hfv@hfv.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.hfv.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011