Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Capella Istropolitana
Komorný orchester mesta Bratislavy
Adresa:  Židovská 17
811 01 Bratislava 1
Telefón:  02/54 41 58 06
Fax:  02/54 47 38 55
E-mail:  istropolitana@ba.sknet.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Centrálna servisná organizácia MK SR
Central service institution of MKSR
Kontakt:  Ing. Igor Zachar
Adresa:  Jakubovo nám.12
813 49 Bratislava 1
Telefón:  02/52 92 40 13, 02/20 47 93 33
Fax:  02/52 63 34 72
E-mail:  cso@csomksr.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.csomksr.sk
 
Centrum pre dokumentárny film
Kontakt:  Boris Hochel (predseda)
Adresa:  Púpavova 28
841 04 Bratislava
Telefón:  0905 210 284, 02/54 43 22 26
Fax:  02/65 42 06 36
E-mail:  doccentrum@hotmail.com
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Centrum pre elektroakustickú a komputerovú hudbu
Adresa:  Švabinského 16
851 01 Bratislava5
Telefón:  02/57 27 34 98
Fax:  02/52 49 23 89
E-mail:  duris@slovakradio.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Centrum vedecko-technických informácií SR
Kontakt:  PhDr. Ľubomír Kucka, riaditeľ
Adresa:  Nám. slobody 19
812 23 Bratislava
Telefón:  02/57 27 61 11
Fax:  02/52 92 35 27
E-mail:  cvti@.cvtisr.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.cvtisr.sk
 
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie
Seventh - Day Adventist Church, Slovak Association
Kontakt:  Predseda: Karol Badinský
Adresa:  Cablkova 3
821 04 Bratislava 2
Telefón:  02/43 41 55 02
Fax:  02/43 41 55 03
E-mail:  casd@casd.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.casd.sk
 
Cirkev bratská v Slovenskej republike
Brethren Church in the Slovak Republic
Kontakt:  Predseda : Ing. Ján Henžel, PhD.
Adresa:  Partizánska ul. 6
811 03 Bratislava
Telefón:  02/54432586
Fax:  02/54432586
E-mail:  rcb@cb.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.cb.sk
 
Cirkev československá husitská na Slovensku
Czechoslovak Hussite Church in Slovakia
Kontakt:  Biskup: ThDr. Jan Hradil,ThD
Adresa:  Konventná 11
811 03 Bratislava 1
Telefón:  02/54 64 70 87
Fax:  02/54 56 70 88
E-mail:  ccsh@stonline.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.ccsh.cz
 
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in the Slovak Republic
Kontakt:  Riaditeľ: Robert Hans van Dalen
Adresa:  Grösslingova č. 4
811 09 Bratislava 1
Telefón:  055/55 00 250
E-mail:  mormoni@mormoni.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.mormoni.sk
 
České centrum - Slovensko
Kontakt:  Kateřina Novotná
Adresa:  Rázusová 13, P.O.Box E-10
042 40 Košice
Telefón:  00421/55/6231 801-2
Fax:  00421/55/6231 799
E-mail:  cckosice@czech.cz
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.czc.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011