Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Bratislavské bábkové divadlo
Kontakt:  Ing. Ján Brtiš
Adresa:  Dunajská 36
81108 Bratislava 1
Telefón:  02/52 92 36 68, 52 63 47 38 - prevádzka
Fax:  02/52 63 47 38
E-mail:  prevadzka@babkovedivadlo.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.babkovedivadlo.sk
 
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
Baptist Union in the Slovak Republic
Kontakt:  Rada BJB: predseda: Mgr. RNDr. Ján Szőllős CSc.
Adresa:  Súľovská 2
821 05 Bratislava 2
Telefón:  02/43 42 11 45
Fax:  02/43 42 11 45
E-mail:  baptist@baptist.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.baptist.sk
 
Britská Rada
British Council
Kontakt:  Andrew Spells
Adresa:  Panská 17, P.O.Box 68
814 99 Bratislava
Telefón:  004212/54 43 10 74
Fax:  004212/54 43 03 69
E-mail:  info@britishcouncil.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.britishcouncil.sk
 
Britské centrum Bratislava, Univerzitná knižnica
Adresa:  Michalská 1
814 17 Bratislava
Telefón:  02/59 80 43 66
E-mail:  bc@ulib.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ulib.sk
 
Britské centrum Nitra, Univerzitná knižnica
Adresa:  Hodžova 1, Študovňa filozofickej fakulty
949 01 Nitra
Telefón:  037/640 81 05
E-mail:  jpanska@ukf.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.lib.ikf.sk
 
Britské centrum so sídlom, Knižnica P.O. Hviezdoslava
Adresa:  Slovenská 40
080 01 Prešov
Telefón:  051/749 5231
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.kniznica-poh.sk
 
Britské centrum Žilina, Knižnica
Adresa:  Bernoláková 47
011 77 Žilina
Telefón:  041/723 27 45
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.zilinska-kniznica.sk, rebrosova@zilinska-kniznica.sk
 
Britské centrum, Banská Bystrica so sídlom v Štátnej vedeckej knižnici
Adresa:  Lazovná 9
975 58 Banská Bystrica
Telefón:  048/4152 020
E-mail:  britskecentrum@svkk.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.svkk.sk
 
Britské centrum, Košice so sídlom v Štátnej vedeckej knižnici
Adresa:  Hlavná 10
040 01 Košice
Telefón:  055/622 27 80
E-mail:  bihariova@svkk.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.svkk.sk
 
Bulharské kultúrne a informačné stredisko
Bulgarian Cultural and Information Centre
Kontakt:  Elena Arnaudová
Adresa:  Jesenského 7
811 01 Bratislava
Telefón:  004212/54 41 01 40
Fax:  004212/54 41 10 41
E-mail:  bulkis@bulkis.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011