Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity
Katedra dejín umenia
Adresa: 
917 00 Trnava
Telefón:  033/551 16 76
Fax:  033/551 11 28
E-mail:  fh@truni.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UMB
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Adresa:  Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Telefón:  048/413 31 36
E-mail:  ksjl@fhv.umb.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.fhv.umb.sk
 
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela
Katedra histórie
Adresa:  Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Telefón:  048/4139 824, 4230 392
Fax:  048/4136 153
E-mail:  khi@fhv.umb.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.fhv.umb.sk
 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Katedra všeobecných dejín
Adresa:  Ul. 17. novembra 1
080 78 Prešov
Telefón:  051/77 72 58 36 kl. 396
Fax:  051/77 33 268
E-mail:  philfac@unipo.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ff.unipo.sk
 
FILOZOFICKÁ FAKULTA PU
Adresa:  Ul. 17. novembra 1
080 78 Prešov
Telefón:  02/757 08 21
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.unipo.sk
 
FILOZOFICKÁ FAKULTA PU
Katedra slavistiky
Adresa:  Ul. 17. novembra 1
081 78 Prešov
Telefón:  051/757 08 21
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.unipo.sk
 
FILOZOFICKÁ FAKULTA UK
Katedra slovenského jazyka
Adresa:  Gondova ul. 2
818 01 Bratislava
Telefón:  02/52 92 02 32
E-mail:  ksj@fphil.uniba.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.fphil.uniba.sk
 
FILOZOFICKÁ FAKULTA UK
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Adresa:  Gondova ul. 2
818 01 Bratislava
Telefón:  02/52 09 20 23
E-mail:  ksllv@fphil.uniba.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.fphil.uniba.sk
 
FILOZOFICKÁ FAKULTA UK
Katedra slovanských filológií
Adresa:  Gondova ul. 2
811 02 Bratislava 1
Telefón:  02/52 92 02 31
E-mail:  ksf@fphil.uniba.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.fphil.uniba.sk
 
FILOZOFICKÁ FAKULTA UKF
Katedra slovenského jazyka
Adresa:  Štefánikova 67
949 74 Nitra
Telefón:  037/775 4 2 11
E-mail:  ksj@.ukf.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.ff.ukf.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011