Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Asociácia tvorcov animovaných filmov na Slovensku
občianske združenie
Kontakt:  Vladimír Malík
Adresa:  Dlhá 13
900 28 Ivanka pri Dunaji
Telefón:  0903 748 188
E-mail:  malik@vsmu.sk, vmdomcek@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Asociácia učiteľov hudby Slovenska
Adresa:  Zochova 1
811 03 Bratislava
Telefón:  02/54 41 80 49
E-mail:  auhs@hplus.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Bábkové divadlo Košice
Kontakt:  Katarina Hegedusová
Adresa:  Tajovského 4
040 01 Košice
Telefón:  055/622 04 55, 622 37 49
Fax:  055/622 00 49
E-mail:  info@babkovedivadlo-ke.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Bábkové divadlo na Rázcestí v B. Bystrici
Kontakt:  Mgr.Iveta Škripková
Adresa:  Skuteckého 14
975 90 Banská Bystrica
Telefón:  048/412 56 23 - riaditeľka, 412 55 13, 412 55 08 - vrátnica
Fax:  048/412 56 23
E-mail:  bdnr@bdnr.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.bdnr.sk
 
Bábkové divadlo Žilina
Kontakt:  Peter Tabaček
Adresa:  Kuzmányho 6
011 37 Žilina
Telefón:  041/ 562 39 95, 041/5620958
Fax:  041/562 39 95
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.babkovedivadlo.zilina.net
 
Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike
Bahá´í Community in the Slovak Republic
Kontakt:  Národná duchovná rada bahájov v SR
Adresa:  Sládkovičova 11
811 06 Bratislava 1
Telefón:  02/207 66 056
Fax:  02/207 66 056
E-mail:  nsa@bahai.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.bahai.sk
 
Balneologické múzeum v Piešťanoch
Kontakt:  PhDr. Vladimír Krupa
Adresa:  Beethovenova 5
921 01 Piešťany
Telefón:  033/772 28 75
Fax:  033/772 28 75
E-mail:  balneomuzeum@zupa-tt.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.balneomuzeum.sk
 
Banícke múzeum v Gelnici
Kontakt:  Darina Demková
Adresa:  Banícke nám. 8
056 01 Gelnica
Telefón:  053/482 14 68
Fax:  053/481 41 15
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.Gelnica.sk
 
Banícke múzeum v Rožňave
Kontakt:  Mgr. Jozef Csobádi
Adresa:  Šafárikova 31
048 01 Rožňava
Telefón:  058/734 37 10
Fax:  058/734 20 58, 788 11 22
E-mail:  banmuz@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti
Bibiana - International House of Art for Children
Kontakt:  Ing. Peter Tvrdoň
Adresa:  Panská 41
815 39 Bratislava 1
Telefón:  02/544 313 08
Fax:  02/204 672 19
E-mail:  bibiana@bibiana.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.bibiana.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011