Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

A4-nultý priestor
Adresa:  námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava
Telefón:  0905306420,095794942
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.a4.sk
 
AA Terra Antiqua, s.r.o.
Kontakt:  Róbert Filka
Adresa:  Sídlisko Rimava 1063/35
979 01 Rimavská Sobota
Telefón:  0915/82 86 00
E-mail:  filka@archeo.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.archeo.sk
 
AGICOA Europe Slovensko
Kolektívna správa práv k audiovizuálnym dielam a zvukovo - obrazovým záznamom
Kontakt:  Helmut Koszuszeck
Adresa:  Košická 52
821 08 Bratislava
Telefón:  02/50 23 03 25, 02/50 23 04 16
Fax:  02/50 23 04 17
E-mail:  concact@agicoa.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.agicoa.sk
 
AGICOA Europe Slovensko
Kolektívna správa práv k audiovizuálnym dielam a zvukovo - obrazovým záznamom
Kontakt:  Helmut Koszuszeck
Adresa:  Košická 52
821 08 Bratislava
Telefón:  02/50 23 03 25, 02/50 23 04 16
Fax:  02/50 23 04 17
E-mail:  concact@agicoa.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.agicoa.sk
 
AGICOA Europe Slovensko
Kolektívna správa práv k audiovizuálnym dielam a zvukovo - obrazovým záznamom
Kontakt:  Helmut Koszuszeck
Adresa:  Košická 52
821 08 Bratislava
Telefón:  02/50 23 03 25, 02/50 23 04 16
Fax:  02/50 23 04 17
E-mail:  concact@agicoa.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.agicoa.sk
 
AGICOA Europe Slovensko
Kolektívna správa práv k audiovizuálnym dielam a zvukovo - obrazovým záznamom
Kontakt:  Helmut Koszuszeck
Adresa:  Košická 52
821 08 Bratislava
Telefón:  02/50 23 03 25, 02/50 23 04 16
Fax:  02/50 23 04 17
E-mail:  concact@agicoa.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.agicoa.sk
 
AGICOA Europe Slovensko
Kolektívna správa práv k audiovizuálnym dielam a zvukovo - obrazovým záznamom
Kontakt:  Helmut Koszuszeck
Adresa:  Košická 52
821 08 Bratislava
Telefón:  02/50 23 03 25, 02/50 23 04 16
Fax:  02/50 23 04 17
E-mail:  concact@agicoa.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.agicoa.sk
 
AGOCOA Europe Slovensko
Kolektívna správa práv k audiovizuálnym dielam a zvukovo - obrazovým záznamom
Kontakt:  Helmut Koszuszeck (riaditeľ)
Adresa:  Košická 52
821 08 Bratislava 2
Telefón:  02/50 23 03 25, 02/50 23 04 16
Fax:  02/50 23 04 17
E-mail:  contact@agicoa.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.agicoa.sk
 
AGOCOA Europe Slovensko
Kolektívna správa práv k audiovizuálnym dielam a zvukovo - obrazovým záznamom
Kontakt:  Helmut Koszuszeck (riaditeľ)
Adresa:  Košická 52
821 08 Bratislava 2
Telefón:  02/50 23 03 25, 02/50 23 04 16
Fax:  02/50 23 04 17
E-mail:  contact@agicoa.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.agicoa.sk
 
ACHILLES ARCHAEOLOGY, s.r.o.
Kontakt:  Mgr. Roman Kos , Mgr. Martin Žúbor
Adresa:  1. mája 8
902 01 Pezinok
Telefón:  0907/636 800 , 0910/968 480
E-mail:  info@achil.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.achil.sk
 
Akadémia umení
Kontakt:  Vojtech Didi
Adresa:  Janka Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
Telefón:  048/414 51 10
Fax:  048/414 51 09
E-mail:  sekret@aku.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.aku.sk
 
Amatérska divadelná únia
Adresa:  Hviezdoslavova 48/4
905 01 Senica
Telefón:  034/51 64 78
Fax:  034/51 64 78
Zriaďovateľ: iné
 
Apoštolská cirkev na Slovensku
Apostolic Church in Slovakia
Kontakt:  Biskup: Ján Lacho
Adresa:  Sreznevského 2
831 03 Bratislava 3
Telefón:  02/44 25 99 65
Fax:  02/44 25 09 13
E-mail:  radaacs@acsr.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.acsr.sk
 
Archaeoservices s. r. o.
Kontakt:  Mgr. Marcus Comotti
Adresa:  Šulekova 2
811 06 Bratislava
Telefón:  02/32 41 00 32, 0917/507 917, 0903/665 199
E-mail:  comotti@archaeoservices.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.archaeoservices.sk
 
Archaeoservices, s.r.o.
Kontakt:  Marcus Comotti
Adresa:  Šulekova 2
811 06 Bratislava
Telefón:  02 / 32 41 00 32
E-mail:  comotti@archaeoservices.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.archaeoservices.sk
 
Archeológia Zemplín, s.r.o.
Kontakt:  Ing. Ľudovít Janošov
Adresa:  Kostolné nám. 10
071 01  Michalovce
Telefón:  0905/ 47 66 64
Fax:  056/ 648 01 30
E-mail:  azem@pobox.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Archeologické múzeum
Slovenské národné múzeum
Kontakt:  PhDr. Juraj Bartík, PhD.
Adresa:  Žižkova 12, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Telefón:  02/ 59 20 72 77, 59 20 72 15
Fax:  02/54 41 60 34
E-mail:  archeolog@snm.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.snm.sk
 
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied
Adresa:  Akademická 2
949 21 Nitra
Telefón:  037/641 00 51
Fax:  037/733 56 18
E-mail:  nrausekr@savba.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.archeol.sav.sk
 
ASOCIÁCIA DIGITÁLNYCH KINO-KLUBOV SR (ADKK)
ASSOCIATION OF DIGITAL MOVIE CLUBS OF SLOVAKIA
Kontakt:  Mgr. Walter Nittnaus
Adresa:  Priemyselná 1
821 09 Bratislava2
Telefón:  02/55 56 89 01
Fax:  02/55 57 20 44
E-mail:  adkk@adkk.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Asociácia Divadelná Nitra
Adresa:  Svätoplukovo nám. 4
949 01 Nitra
Telefón:  037/652 48 70, 903/55 44 75
Fax:  037/652 48 70
E-mail:  nitrafest@nitrafest.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.nitrafest.sk
 
Asociácia filmových amatérov a videoamatérov
Kontakt:  PhDr. Zuzana Školudová
Adresa:  Námestie SNP 12
812 34 Bratislava
Telefón:  0918 71 60 49
Fax:  02/59 21 41 02
E-mail:  skoludova@nocka.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.amatfilm.sk
 
Asociácia filmových režisérov
Adresa:  Konventná 8
811 03 Bratislava
Telefón:  02/54 41 94 79, 54 41 94 80, 54 41 94 81
Fax:  02/5441 16 79, 54 41 93 72
E-mail:  artfilm@artfilm.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska / AOSS /
Kontakt:  Predseda: doc. PhDr. Igor Hochel
Adresa:  Laurinská 2
815 08 Bratislava
Telefón:  02/54 43 41 17
Fax:  02/54 43 41 17
E-mail:  aoss@nextra.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.aoss.sk
 
Asociácia slovenských audiovizuálnych režisérov
Adresa:  STV - Mlynská dolina
845 45 Bratislava
Telefón: 
Zriaďovateľ: iné
 
Asociácia slovenských filmových klubov
Kontakt:  Silvia Dubecká
Adresa:  Brnianska 33
811 04 Bratislava
Telefón:  02/5465 2018
Fax:  02/5465 2017
E-mail:  asfk@stonline.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.asfk.sk
 
Asociácia slovenských kameramanov (ASK)
Kontakt:  Dodo Šimončič
Adresa:  Záhradnícka 3
811 07 Bratislava 1
Telefón:  02/ 55 57 20 31, +421-905-202 729
E-mail:  simoncic@joj.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Asociácia súčasného divadla
Adresa:  P.O.BOX 90
814 99 Bratislava
Telefón:  02/54 43 49 73, 0905 98 45 64
Fax:  02/54 43 49 73
E-mail:  m.klimackova@hotmail.com
Zriaďovateľ: iné
 
Asociácia súčasného tanca
Adresa:  ul 29. augusta 18 , P.O.BOX 78
810 00 Bratislava
Telefón:  02/52 96 32 55
Fax:  02/52 96 32 55
E-mail:  contdance@nextra.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.sucasnytanec.sk
 
Asociácia televíznych kameramanov
Adresa:  STV - Mlynská dolina
845 45 
Telefón: 
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Asociácia teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia
Adresa:  Riečna 1/ Slovenská národná galéria /
815 13 Bratislava
Telefón:  02/54 43 41 19
E-mail:  idc@sng.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Asociácia tvorcov animovaných filmov na Slovensku
občianske združenie
Kontakt:  Vladimír Malík
Adresa:  Dlhá 13
900 28 Ivanka pri Dunaji
Telefón:  0903 748 188
E-mail:  malik@vsmu.sk, vmdomcek@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Asociácia učiteľov hudby Slovenska
Adresa:  Zochova 1
811 03 Bratislava
Telefón:  02/54 41 80 49
E-mail:  auhs@hplus.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Bábkové divadlo Košice
Kontakt:  Katarina Hegedusová
Adresa:  Tajovského 4
040 01 Košice
Telefón:  055/622 04 55, 622 37 49
Fax:  055/622 00 49
E-mail:  info@babkovedivadlo-ke.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Bábkové divadlo na Rázcestí v B. Bystrici
Kontakt:  Mgr.Iveta Škripková
Adresa:  Skuteckého 14
975 90 Banská Bystrica
Telefón:  048/412 56 23 - riaditeľka, 412 55 13, 412 55 08 - vrátnica
Fax:  048/412 56 23
E-mail:  bdnr@bdnr.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.bdnr.sk
 
Bábkové divadlo Žilina
Kontakt:  Peter Tabaček
Adresa:  Kuzmányho 6
011 37 Žilina
Telefón:  041/ 562 39 95, 041/5620958
Fax:  041/562 39 95
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.babkovedivadlo.zilina.net
 
Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike
Bahá´í Community in the Slovak Republic
Kontakt:  Národná duchovná rada bahájov v SR
Adresa:  Sládkovičova 11
811 06 Bratislava 1
Telefón:  02/207 66 056
Fax:  02/207 66 056
E-mail:  nsa@bahai.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.bahai.sk
 
Balneologické múzeum v Piešťanoch
Kontakt:  PhDr. Vladimír Krupa
Adresa:  Beethovenova 5
921 01 Piešťany
Telefón:  033/772 28 75
Fax:  033/772 28 75
E-mail:  balneomuzeum@zupa-tt.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.balneomuzeum.sk
 
Banícke múzeum v Gelnici
Kontakt:  Darina Demková
Adresa:  Banícke nám. 8
056 01 Gelnica
Telefón:  053/482 14 68
Fax:  053/481 41 15
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.Gelnica.sk
 
Banícke múzeum v Rožňave
Kontakt:  Mgr. Jozef Csobádi
Adresa:  Šafárikova 31
048 01 Rožňava
Telefón:  058/734 37 10
Fax:  058/734 20 58, 788 11 22
E-mail:  banmuz@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti
Bibiana - International House of Art for Children
Kontakt:  Ing. Peter Tvrdoň
Adresa:  Panská 41
815 39 Bratislava 1
Telefón:  02/544 313 08
Fax:  02/204 672 19
E-mail:  bibiana@bibiana.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.bibiana.sk
 
Bratislavské bábkové divadlo
Kontakt:  Ing. Ján Brtiš
Adresa:  Dunajská 36
81108 Bratislava 1
Telefón:  02/52 92 36 68, 52 63 47 38 - prevádzka
Fax:  02/52 63 47 38
E-mail:  prevadzka@babkovedivadlo.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.babkovedivadlo.sk
 
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
Baptist Union in the Slovak Republic
Kontakt:  Rada BJB: predseda: Mgr. RNDr. Ján Szőllős CSc.
Adresa:  Súľovská 2
821 05 Bratislava 2
Telefón:  02/43 42 11 45
Fax:  02/43 42 11 45
E-mail:  baptist@baptist.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.baptist.sk
 
Britská Rada
British Council
Kontakt:  Andrew Spells
Adresa:  Panská 17, P.O.Box 68
814 99 Bratislava
Telefón:  004212/54 43 10 74
Fax:  004212/54 43 03 69
E-mail:  info@britishcouncil.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.britishcouncil.sk
 
Britské centrum Bratislava, Univerzitná knižnica
Adresa:  Michalská 1
814 17 Bratislava
Telefón:  02/59 80 43 66
E-mail:  bc@ulib.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ulib.sk
 
Britské centrum Nitra, Univerzitná knižnica
Adresa:  Hodžova 1, Študovňa filozofickej fakulty
949 01 Nitra
Telefón:  037/640 81 05
E-mail:  jpanska@ukf.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.lib.ikf.sk
 
Britské centrum so sídlom, Knižnica P.O. Hviezdoslava
Adresa:  Slovenská 40
080 01 Prešov
Telefón:  051/749 5231
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.kniznica-poh.sk
 
Britské centrum Žilina, Knižnica
Adresa:  Bernoláková 47
011 77 Žilina
Telefón:  041/723 27 45
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.zilinska-kniznica.sk, rebrosova@zilinska-kniznica.sk
 
Britské centrum, Banská Bystrica so sídlom v Štátnej vedeckej knižnici
Adresa:  Lazovná 9
975 58 Banská Bystrica
Telefón:  048/4152 020
E-mail:  britskecentrum@svkk.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.svkk.sk
 
Britské centrum, Košice so sídlom v Štátnej vedeckej knižnici
Adresa:  Hlavná 10
040 01 Košice
Telefón:  055/622 27 80
E-mail:  bihariova@svkk.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.svkk.sk
 
Bulharské kultúrne a informačné stredisko
Bulgarian Cultural and Information Centre
Kontakt:  Elena Arnaudová
Adresa:  Jesenského 7
811 01 Bratislava
Telefón:  004212/54 41 01 40
Fax:  004212/54 41 10 41
E-mail:  bulkis@bulkis.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Capella Istropolitana
Komorný orchester mesta Bratislavy
Adresa:  Židovská 17
811 01 Bratislava 1
Telefón:  02/54 41 58 06
Fax:  02/54 47 38 55
E-mail:  istropolitana@ba.sknet.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Centrálna servisná organizácia MK SR
Central service institution of MKSR
Kontakt:  Ing. Igor Zachar
Adresa:  Jakubovo nám.12
813 49 Bratislava 1
Telefón:  02/52 92 40 13, 02/20 47 93 33
Fax:  02/52 63 34 72
E-mail:  cso@csomksr.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.csomksr.sk
 
Centrum pre dokumentárny film
Kontakt:  Boris Hochel (predseda)
Adresa:  Púpavova 28
841 04 Bratislava
Telefón:  0905 210 284, 02/54 43 22 26
Fax:  02/65 42 06 36
E-mail:  doccentrum@hotmail.com
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Centrum pre elektroakustickú a komputerovú hudbu
Adresa:  Švabinského 16
851 01 Bratislava5
Telefón:  02/57 27 34 98
Fax:  02/52 49 23 89
E-mail:  duris@slovakradio.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Centrum vedecko-technických informácií SR
Kontakt:  PhDr. Ľubomír Kucka, riaditeľ
Adresa:  Nám. slobody 19
812 23 Bratislava
Telefón:  02/57 27 61 11
Fax:  02/52 92 35 27
E-mail:  cvti@.cvtisr.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.cvtisr.sk
 
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie
Seventh - Day Adventist Church, Slovak Association
Kontakt:  Predseda: Karol Badinský
Adresa:  Cablkova 3
821 04 Bratislava 2
Telefón:  02/43 41 55 02
Fax:  02/43 41 55 03
E-mail:  casd@casd.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.casd.sk
 
Cirkev bratská v Slovenskej republike
Brethren Church in the Slovak Republic
Kontakt:  Predseda : Ing. Ján Henžel, PhD.
Adresa:  Partizánska ul. 6
811 03 Bratislava
Telefón:  02/54432586
Fax:  02/54432586
E-mail:  rcb@cb.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.cb.sk
 
Cirkev československá husitská na Slovensku
Czechoslovak Hussite Church in Slovakia
Kontakt:  Biskup: ThDr. Jan Hradil,ThD
Adresa:  Konventná 11
811 03 Bratislava 1
Telefón:  02/54 64 70 87
Fax:  02/54 56 70 88
E-mail:  ccsh@stonline.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.ccsh.cz
 
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in the Slovak Republic
Kontakt:  Riaditeľ: Robert Hans van Dalen
Adresa:  Grösslingova č. 4
811 09 Bratislava 1
Telefón:  055/55 00 250
E-mail:  mormoni@mormoni.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.mormoni.sk
 
České centrum - Slovensko
Kontakt:  Kateřina Novotná
Adresa:  Rázusová 13, P.O.Box E-10
042 40 Košice
Telefón:  00421/55/6231 801-2
Fax:  00421/55/6231 799
E-mail:  cckosice@czech.cz
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.czc.sk
 
České centrum Bratislava
Kontakt:  PhDr. Jana Burianová
Adresa:  Na vŕšku 1
811 01 Bratislava
Telefón:  004212/5441 8215, 5441 8217
Fax:  004212/5441 7423
E-mail:  ccbratislava@czech.cz
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Desing Slovakia
Adresa:  Záhradnícka 13
811 07 Bratislava
Telefón:  02/ 55 64 07 16
E-mail:  desing.in@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.designdays.sk
 
Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupa
Adresa:  Adresa: Hradné nám. č.7
950 50 Nitra 
Telefón:  Telefón: 037/7721747
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Divadelný ústav
The Theatre Institute
Kontakt:  Mgr.art. Vladislava Fekete
Adresa:  Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava 1
Telefón:  02/59 30 47 01- 3, 52 96 32 76
Fax:  02/52 93 15 71
E-mail:  du@theatre.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.theatre.sk
 
Divadlo A. Bagara
Kontakt:  Ján Greššo
Adresa:  Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
Telefón:  037/772 15 81-sekretariát, 772 15 77
Fax:  037/652 48 71
E-mail:  dabnr@dab.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.dab.sk
 
Divadlo a. ha.
Kontakt:  Monika Korenčiová
Adresa:  Školská 14
811 07 Bratislava 1
Telefón:  02/52 49 68 22 - vstupenky 0903/752403, 0905/958146
Fax:  02/52 49 69 00
E-mail:  info@divadloaha.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.divadloaha.sk
 
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Kontakt:  Marián Marko
Adresa:  Jarková 77
080 01 Prešov
Telefón:  051/773 27 00, 051/772 3261-2
Fax:  051/773 4422
E-mail:  dad@divadload.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.divadload.sk
 
Divadlo ARÉNA
Kontakt:  Juraj Kukura
Adresa:  Viedenská cesta 10
851 01 Bratislava
Telefón:  02/67 20 25 50
Fax:  02/67 20 25 56
E-mail:  arena@divarena.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.divarena.sk
 
Divadlo ASTORKA - KORZO 90
Kontakt:  Vladimír Černý
Adresa:  Suché mýto 17, P.O.BOX 241
814 99 Bratislava 1
Telefón:  02/5441 22 45-vrátnica, 02/52 63 21 91- administratíva
Fax:  02/52 63 24 35
E-mail:  dramaturgia@astorka.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.astorka.sk
 
Divadlo GUnaGU
Adresa:  Zadunajská 9
851 05 Bratislava 5
Telefón:  0905 759 682
E-mail:  klimacek@gunagu.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.gunagu.sk
 
Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene
Theatre J. G. Tajovsky of Zvolen
Kontakt:  Ing. Marcela Kršková
Adresa:  Divadelná 3
960 01 Zvolen
Telefón:  045/533 21 91, 045/533 51 71, 045/532 01 92-riaditeľka, 532 51 87 - asistentka riaditeľky
Fax:  045/532 51 87
E-mail:  djgt@djgt.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.djgt.sk
 
Divadlo Jána Palárika
Kontakt:  Emil Nedielka
Adresa:  Trojičné námestie 2
917 01 Trnava
Telefón:  033/551 13 53
Fax:  033/551 13 55
E-mail:  divadlotrnava@centrum.sk, divadlotrnava@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Divadlo Jonáša Záborského
Kontakt:  Mgr. Ján Hanzo
Adresa:  Nám. Legionárov 6
082 61 Prešov
Telefón:  051/772 51 79 - sekretariát
Fax:  051/773 49 15
E-mail:  sekretariát@djz.sk, riaditel@djz.sk, djz@djz.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.djz.sk
 
Divadlo LUDUS
Kontakt:  Mgr.art Dana Kurillová
Adresa:  Nábr.arm.gen. L. Svobodu 3
811 02 Bratislava 1
Telefón:  02/54 63 07 65 - riaditeľ, 02/54 63 07 66- prevádzka
Fax:  02/54 63 07 66
E-mail:  office-ludus@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.ludusdivadlo.sk
 
DIVADLO MAŠKRTA
Kontakt:  Jana Šebová
Adresa:  Diamantová 9
040 11 Košice
Telefón:  055/642 50 80, 694 13 19 - ateliér
E-mail:  divadlo.maskrta@centrum.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.webpark.sk/maskrta
 
Divadlo Nová scéna
Theatre Nova scena
Kontakt:  František Javorský
Adresa:  Živnostenská 1
812 14 Bratislava 1
Telefón:  02/52 63 77 51- sekretariát, 52 92 33 41- vrátnica
Fax:  02/52 96 14 31
E-mail:  sekretariat@nova-scena.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.nova-scena.sk
 
Divadlo PIKI
Adresa:  Obrancov mieru 18
902 01 Pezinok
Telefón:  033/641 10 33, Mobil: 0905/97 61 24
Fax:  033/641 10 33,
E-mail:  piki@nextra.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Divadlo Romathan
Kontakt:  Karel Adam
Adresa:  Štefánikova 4
040 01 Košice
Telefón:  055/622 49 80, 729 92 30
Fax:  055/622 49 80,729 92 30
E-mail:  divadloromathan@stonline.sk,romathan@romathan.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.cassovia.sk/romathan.sk
 
Divadlo Skrat
Kontakt:  Ľubomír Burgr
Adresa:  Paulínyho 1
811 02 Bratislava
Telefón:  02/54 41 32 04
E-mail:  zpso@orangemail.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.a4.sk
 
Divadlo Thália
Kontakt:  Ing. Péter Kolár
Adresa:  Timonova 3
040 01 Košice
Telefón:  055/622 58 66
Fax:  055/622 58 67
E-mail:  thalia@slovanet.sk-riaditeľ, thalia@dodo.sk-organiz.odd.
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.cassovia.sk/thalia, www.thaliaszinhaz.sk
 
Divadlo v kufri
The Theatre in a suitcase
Kontakt:  Tomáš Plaszky
Adresa:  Jantárová 10
040 01 Košice
Telefón:  0905/27 14 09, 055/676 96 47
Fax:  055/676 96 47
E-mail:  dvk@dvk.sk, plaszky@hotmail.com
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.dvk.sk
 
Divadlo v medzičase - Asociácia súčasného divadla
Adresa:  Heydukova 17, P.O.BOX 90
814 99 Bratislava 1
Telefón:  0903/26 68 85
Fax:  02/43 42 72 44
E-mail:  mklimackova@hotmail.com
Zriaďovateľ: iné
 
Divadlo WEST
Adresa:  Nám. SNP 14
811 06 Bratislava 1
Telefón:  02/52 96 58 31- pokladňa, 52 96 49 07- riaditeľ, dramaturg
Fax:  02/52 96 49 70
E-mail:  west@nextra.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.divadlo-west.sk
 
Divadlo z Pasáže
Kontakt:  Viera Dubačová
Adresa:  Horná Strieborná 25
974 01 Banská Bystrica
Telefón:  048/412 47 82
Fax:  048/412 47 82
E-mail:  divpasaze@hotmail.com
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.divadlozpasaze.sk
 
Dom fotografie
Kontakt:  Mgr. Lucia Benická
Adresa:  Galéria P.M.Bohúňa, Tranovského 3
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón:  044/562 44 54, 044/562 44 55, 0905 974 855
Fax:  044/562 44 56
E-mail:  domfoto@domfoto.sk, dom.fotografie@gmail.com
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.domfoto.sk
 
Effeta -- Stredisko sv. Františka Saleského
Kontakt:  Anna Šmehilová st.
Adresa:  Samova 4
949 01 Nitra
Telefón:  037/652 88 23, 0905 731 995
Fax:  037/652 88 23
E-mail:  effeta@effeta.sk, prezident@effeta.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.effeta.sk
 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Generálny biskupský úrad ECAV
Evangelical Church of Augsburg Confession in Slovakia - General Bishop´s Office
Kontakt:  Generálny biskup: PhDr. Miloš Klátik, PhD.
Adresa:  Palisády 46, P. O. BOX 289
811 06 Bratislava 1
Telefón:  02/59201220
Fax:  02/54430500
E-mail:  ecav@ecav.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.ecav.sk
 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Východný dištrikt
Evangelical Church of Augsburg Confession in Slovakia - East District
Kontakt:  Biskup: Mgr. Slavomír Sabol
Adresa:  Hlavná 137, P. O. Box 119
080 01  Prešov
Telefón:  051/772 25 75
Fax:  051/772 25 15
E-mail:  sekretariat@vychodnydistrikt.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.vychodnydistrikt.sk
 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Západný dištrikt
Evangelical Church of Augsburg Confession in Slovakia - West District
Kontakt:  Biskup ZD:Mgr. Milan Krivda
Adresa:  Nám. SNP 5
960 66 Zvolen
Telefón:  045/520 36 36
Fax:  045/520 36 66
E-mail:  zdecav@zdecav.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.ecav.sk
 
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť
United Methodist Church, Slovak District
Kontakt:  Superintendent: Mgr. Robert Zachar
Adresa:  Panenská 10
811 03 Bratislava 1
Telefón:  02/54 41 44 68
Fax:  02/54 41 44 68
E-mail:  ustredie@umc.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.umc.sk
 
Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity
Katedra dejín umenia
Adresa: 
917 00 Trnava
Telefón:  033/551 16 76
Fax:  033/551 11 28
E-mail:  fh@truni.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UMB
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Adresa:  Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Telefón:  048/413 31 36
E-mail:  ksjl@fhv.umb.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.fhv.umb.sk
 
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela
Katedra histórie
Adresa:  Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Telefón:  048/4139 824, 4230 392
Fax:  048/4136 153
E-mail:  khi@fhv.umb.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.fhv.umb.sk
 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Katedra všeobecných dejín
Adresa:  Ul. 17. novembra 1
080 78 Prešov
Telefón:  051/77 72 58 36 kl. 396
Fax:  051/77 33 268
E-mail:  philfac@unipo.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ff.unipo.sk
 
FILOZOFICKÁ FAKULTA PU
Adresa:  Ul. 17. novembra 1
080 78 Prešov
Telefón:  02/757 08 21
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.unipo.sk
 
FILOZOFICKÁ FAKULTA PU
Katedra slavistiky
Adresa:  Ul. 17. novembra 1
081 78 Prešov
Telefón:  051/757 08 21
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.unipo.sk
 
FILOZOFICKÁ FAKULTA UK
Katedra slovenského jazyka
Adresa:  Gondova ul. 2
818 01 Bratislava
Telefón:  02/52 92 02 32
E-mail:  ksj@fphil.uniba.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.fphil.uniba.sk
 
FILOZOFICKÁ FAKULTA UK
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Adresa:  Gondova ul. 2
818 01 Bratislava
Telefón:  02/52 09 20 23
E-mail:  ksllv@fphil.uniba.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.fphil.uniba.sk
 
FILOZOFICKÁ FAKULTA UK
Katedra slovanských filológií
Adresa:  Gondova ul. 2
811 02 Bratislava 1
Telefón:  02/52 92 02 31
E-mail:  ksf@fphil.uniba.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.fphil.uniba.sk
 
FILOZOFICKÁ FAKULTA UKF
Katedra slovenského jazyka
Adresa:  Štefánikova 67
949 74 Nitra
Telefón:  037/775 4 2 11
E-mail:  ksj@.ukf.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.ff.ukf.sk
 
FILOZOFICKÁ FAKULTA UKF
Katedra slovenskej literatúry
Adresa:  Štefánikova 67
949 74 Nitra
Telefón:  037/775 42 11
E-mail:  ksl@ukf.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.ukf.sk
 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Adresa:  Gondova 2
818 01 Bratislava
Telefón: 
Zriaďovateľ: iné
 
Fond výtvarných umení
Adresa:  Trnavská cesta 112
826 33 Bratislava
Telefón:  02/43 335 340
Fax:  02/43 336 282
E-mail:  fvu@fvu.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.fvu.sk
 
FOTOFO, o.z.
Adresa:  Prepoštská 4, P.O.BOX 290
814 99 Bratislava1
Telefón:  02/54 430 459
Fax:  02/63 831 529
E-mail:  fotofo@seznam.cz
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.fotofo.sk
 
Francúzsky inštitút
French Institute
Kontakt:  Didier Talpain
Adresa:  Kutscherfeldov palác, Sedlárska 7
812 83 Bratislava
Telefón:  004212/59 34 77 72
Fax:  004212/59 34 77 99
E-mail:  Didier@Talpain@diplomatie.gouv.fr
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ifb.sk
 
Galantská knižnica
Kontakt:  Mgr. Štefan Polák
Adresa:  Mierové nám. 4
924 01 Galanta
Telefón:  031/ 780 29 20
E-mail:  kniznica@galantskakniznica.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Galantské osvetové stredisko
Kontakt:  Mgr. Margita Knappová
Adresa:  Bratislavská 1458/71
924 01 Galanta
Telefón:  031/780 26 21, 0902 904201
Fax:  031/780 26 21
E-mail:  osveta_galanta@post.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Kontakt:  PhDr. Vladimír Beskid
Adresa:  Zelený kríček 3
917 01 Trnava
Telefón:  033/551 16 59
Fax:  033/551 13 91
E-mail:  gjk@gjk.sk,pr@gjk.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.gjk.sk
 
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Kontakt:  PhDr. Danica Lovišková
Adresa:  Palackého 27
911 01 Trenčín
Telefón:  032/743 68 58
Fax:  032/743 40 67
E-mail:  gmabtn@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.gmab.scot.sk
 
Galéria mesta Bratislavy
Kontakt:  PhDr. Ivan Jančár
Adresa:  Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava
Telefón:  02/54 43 15 56
Fax:  02/54 43 26 11
E-mail:  gmb@gmb.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.gmb.bratislava.sk
 
Galéria mesta Humenné
Kontakt:  PhDr. Peter Sopko
Adresa:  Gorkého 1
066 01 Humenné
Telefón:  057/775 55 48
Fax:  057/775 55 48
Zriaďovateľ: obec
 
Galéria Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach
Kontakt:  Ing. Eva Mališová
Adresa:  Kollárova 74
039 01 Turčianske Teplice
Telefón:  043/492 42 70
Fax:  043/492 26 67
E-mail:  mestott@za.psg.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Galéria Petra Matejku
Kontakt:  Akad.mal.Ján Mikuška
Adresa:  Hviezdoslavova 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón:  032/771 27 70
Fax:  032/771 27 70
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Kontakt:  PhDr. Zuzana Gažíková
Adresa:  Ul. Tranovského 3
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón:  044/551 40 32, 552 27 58
Fax:  044/551 40 32
E-mail:  gpmb@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Galéria Slovenskej sporiteľne
Kontakt:  PhDr. Dagmar Strnenská
Adresa:  Nám. SNP 23 v Bratislave, Výstavná sieň: Zelená 2
811 01 Banská Bystrica
Telefón:  048/232 55 44, 02/59 77 91 02
E-mail:  info@slsp.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.slsp.sk
 
Galéria umelcov Spiša
Kontakt:  Mgr. Jozef Joppa
Adresa:  Zimná 46
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón:  053/446 47 10
Fax:  053/446 42 59
E-mail:  gus@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Galéria umenia v Nových Zámkoch - Müveszeti Galeria Érsekújvar
Kontakt:  Mgr. Magdaléna Klobučníková
Adresa:  Björnsonova 1
940 54 Nové Zámky
Telefón:  035/640 84 40-1,2
Fax:  035/640 02 39
E-mail:  galerianz@galerianz.sk, riaditel@galerianz.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.galerianz.sk
 
Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave
Kontakt:  Mgr. Iveta Kyselová
Adresa:  Lipová 3
048 01 Rožňava
Telefón:  058/788 09 11,17
Fax:  058/788 09 10
E-mail:  kniznica@kniznica-rv.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kniznica-rv.sk
 
Gemerské osvetové stredisko Rožňava
Kontakt:  Mgr. Helena Novotná
Adresa:  Betliarska 8
048 01 Rožňava
Telefón:  058/734 42 58 - ústredňa, 058/788 17 76 - p. riaditeľka
Fax:  058/788 17 75
E-mail:  gos@gos.sk, director@gos.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.gos.sk
 
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
Kontakt:  PhDr. Oľga Bodorová
Adresa:  Nám. M. Tompu 24
979 01 Rimavská Sobota
Telefón:  047/563 27 41
Fax:  047/563 27 30
E-mail:  gmmuzeum@bb.telecom.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.gmmuzeum.sk
 
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Kontakt:  Bc. Darina Kišáková
Adresa:  Jesenského 5
979 01 Rimavská Sobota
Telefón:  047/563 10 95
Fax:  047/562 12 22
E-mail:  gmos@rsnet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.rimavskasobota.sk
 
Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike - Gréckokatolícka eparchia Košice
Greek (Byzantine) Catholic Church in the Slovak Republic - Greek Catholic Eparchy of Košice
Kontakt:  Eparcha: Mons. Milan Chautur CSsR.
Adresa:  Dominikánske nám. 2/A P.O.BOX G-13
043 43 Košice 1
Telefón:  055/72 71 911
Fax:  055/62 27 453
E-mail:  exarchat@grkatke.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.exarchat.rcc.sk
 
Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Greek (Byzantine) Catholic Church in the Slovak Republic - Archieparchy of Prešov
Kontakt:  Arcibiskup a metropolita: Mons.ThDr. Ján Babjak SJ
Adresa:  Hlavná 1, P. O. BOX 135
081 35 Prešov
Telefón:  051/773 46 22
Fax:  051/756 26 25
E-mail:  grkbupo@greckokat.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.grkatpo.sk
 
Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike – Eparchia Bratislava
Greek (Byzantine) Catholic Church in the Slovak Republic - Eparchy of Bratislava
Kontakt:  Eparcha: Mons. Peter Rusnák
Adresa:  ulica 29. augusta 7
811 08 Bratislava 1 Bratislava 1
Telefón:  02/52932856
Fax:  02/52622081
E-mail:  eparchia@grkatba.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.grkatba.sk
 
Hontianske múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho v Šahách
Kontakt:  Mgr. Tibor Pálinkás
Adresa:  J. Rotaridesa 13
936 01 Šahy
Telefón:  036/741 23 65
Fax:  036/741 10 54
E-mail:  muzeum.sahy@zoznam.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.sahy.sk
 
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
Kontakt:  Jana Strašková
Adresa:  Nám. A.H. Škultétyho 35
990 01 Veľký Krtíš
Telefón:  047/483 06 75
Fax:  047/483 06 75
E-mail:  info@hnk-vk.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  hnk-vk.sk
 
Hontiansko-novohradské osvetové stredisko
Kontakt:  vedúci: Juraj Matiaš
Adresa: 
99001 Veľký Krtíš
Telefón:  047/483 09 17
Fax:  047/483 14 69
Zriaďovateľ: VÚC
 
Horehronské múzeum v Brezne
Kontakt:  Ján Weiss
Adresa:  Nám. M. R. Štefánika 55/47
977 01 Brezno
Telefón:  048/611 24 53, 048/611 22 83
Fax:  048/611 46 33
E-mail:  muzeumbrezno@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.muzeum.sk
 
Hornonitrianska hvezdáreň v Partizánskom
Kontakt:  Vladimír Mešter
Adresa:  Malé Bielice 177, P.O.BOX č. 59
958 04 Partizánske
Telefón:  038/749 71 08
Fax:  038/749 71 08
E-mail:  hvezdap@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.hvezdaren.sk
 
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Kontakt:  Mgr. Eva Mikšíková
Adresa:  Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza
Telefón:  046/542 19 22
Fax:  046/542 19 22
E-mail:  kniznicapd@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Kontakt:  PhDr. Iveta Géczyová
Adresa:  Košovská cesta 9
971 01  Prievidza
Telefón:  048/542 30 73spoj., 046/542 30 54
Fax:  046/542 67 15 fax
E-mail:  hnm.@hnm.tsk.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.muzeum.sk
 
Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi
Kontakt:  Mgr. Amália Lomnická
Adresa:  Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
Telefón:  046/542 60 41 - sekretariát
Fax:  046/542 26 40 riad.
E-mail:  amalia.lomnicka@hnos.tsk.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov
Kontakt:  PhDr. Ján Suráň
Adresa:  Rhodyho 6
085 01  Bardejov
Telefón:  054/472 22 75
Fax:  054/472 45 93
E-mail:  hosbardejov@zmail.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou
Kontakt:  Mgr. Emília Antolíková
Adresa:  M. R. Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou
Telefón:  057/446 44 68
E-mail:  antolikova@slovanet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.vthk.sk
 
Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou
Kontakt:  Mgr. Anna Gdovinová
Adresa:  síd. 1. mája 74
093 01 Vranov nad Topľou
Telefón:  057/442 28 71
Fax:  057/442 38 38
E-mail:  hzos@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Hradné múzeum vo Fiľakove
Adresa:  Adresa: Hlavná 12
986 01 Fiľakovo 
Telefón:  Telefón: 047/4382619
Fax:  Fax: 047/4381665
E-mail:  E-mail: msks@filakovo.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Hudobné centrum
Music Centre Slovakia
Kontakt:  Mgr. art. Oľga Smetanová
Adresa:  Michalská 10
815 36 Bratislava 1
Telefón:  02/59 20 48 11
Fax:  02/54 43 03 79
E-mail:  hc@hc.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.hc.sk
 
Hudobné múzeum SNM
organizačná zložka SNM
Kontakt:  riaditeľka: PhDr. Edita Bugalová
Adresa:  Hrad
814 36 Bratislava 1
Telefón:  02/54 41 33 49
Fax:  02/54 41 33 49
E-mail:  musica@isternet.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.snm.sk
 
Hudobné múzeum v Bratislave
organizačná zložka SNM
Kontakt:  PhDr. Edita Bugalová
Adresa:  Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
Telefón:  02/54 41 33 49
Fax:  02/54413349
E-mail:  musica@snm.sk, bugalova@snm.sk, kastieldk@stonline.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.snm.sk
 
Hudobný fond
Adresa:  Medená 29
811 02 Bratislava
Telefón:  02/54 431 110 02/59 207 4 11
Fax:  02/54 431 110
E-mail:  hfv@hfv.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.hfv.sk
 
Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová
org. článok Železiarní Podbrezová, a.s.
Adresa:  Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
Telefón:  048/645 27 11
Fax:  048/645 27 13
Zriaďovateľ: iné
 
Hvezdáreň a planetárium Prešov
Kontakt:  PaeDr. Juraj Humeňanský
Adresa:  Dilongová 17
080 01 Prešov
Telefón:  051/773 32 18, 772 20 65
Fax:  051/772 20 65
E-mail:  hap@astropresov.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.astropresov.sk
 
Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci
Kontakt:  Mgr. Jozef Krištofovič
Adresa:  Sládkovičova 41
920 01 Hlohovec
Telefón:  033/730 18 28
Fax:  033/733 19 12
E-mail:  astrohlo@hl.cora.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.portcoeli.sk
 
Hvezdáreň Medzev
Kontakt:  Matej Schmögner
Adresa:  Štósska 174
044 25 Medzev
Telefón:  055/466 36 75
Fax:  055/466 75 20
E-mail:  hvezdaren@astromedzev.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.astromedzev.sk
 
Hvezdáreň v Banskej Bystrici
Kontakt:  RNDr. Daniel Očenáš
Adresa:  Lazovná 28, P.O.BOX 86
975 90 Banská Bystrica
Telefón:  048/415 61 44
Fax:  048/415 61 44
E-mail:  hvezdar@isternet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.khbb.sk
 
Hvezdáreň v Michalovciach
Kontakt:  Mgr. Gabriela Kramáreková
Adresa:  Hrádok 1
071 01 Michalovce
Telefón:  056/644 32 60, 056/644 32 59
E-mail:  info@hvezdaren-mi.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.hvezdaren-mi.sk
 
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
org. súčasť Kraj. hvezdárne v Žiari nad Hronom
Kontakt:  RNDr. Pavol Rapavý
Adresa:  Tomašovská 63
979 01 Rimavská Sobota
Telefón:  047/562 47 09
Fax:  047/562 47 09
E-mail:  astrors@astrors.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.astrors.sk
 
Hvezdáreň v Roztokoch
Kontakt:  PhDr. Mária Pajzinková
Adresa:  Podduklianske osvetové stredisko Sovietskych hrdinov 160/74
090 11 Roztoky
Telefón:  054/7521507
Fax:  054/759 23 20
E-mail:  pos@slovanet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Hvezdáreň v Žiline
Kontakt:  riaditeľ: RNDr. Miroslav Znášik
Adresa:  Horný val 20
010 01 Žilina
Telefón:  041/564 32 00
E-mail:  hvezdarenza@vuczilina.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.hvezdaren.zilina.net
 
Inštitút pre verejné otázky
Kontakt:  Grigorij Mesežnikov
Adresa:  Baštová 5
811 03 Bratislava
Telefón:  02/5443 40 30, 02/5443 40 31, 02/5443 40 32
Fax:  02/5443 40 41
E-mail:  ipa@ivo.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ivo.sk
 
Ithaka BB, s.r.o.
Kontakt:  Ing. Jozef Dobročan
Adresa:  Kukučínova 6/3795
971 01 Banská Bystrica
Telefón:  0903 105 776
E-mail:  ithaka@ithaka.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ithaka.sk
 
Javisko - divadelná revue pre neprofesiálne a profesiálne divadlo
Adresa:  NOC, nám. SNP 12
812 34 Bratislava 1
Telefón:  02/59 21 41 92
Fax:  02/52 92 11 35
E-mail:  javisko@nocka.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.nocka.sk
 
JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV
Adresa:  Panská 26
813 64 Bratislava
Telefón:  02/54431761-3
E-mail:  vierao@juls.savba.sk, slavoo@juls.savba.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.juls.savba.sk
 
Jednota dôchodcov Slovenska
Kontakt:  Kamil Vajnorský
Adresa:  Vajnorská 1
831 04 Bratislava 3
Telefón:  02/502 40 297
Fax:  02/5024 02 91
E-mail:  jds@pobox.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Jókaiho divadlo
Kontakt:  Mgr.Art. Tibor Tóth
Adresa:  Petöfiho 1
945 01 Komárno
Telefón:  035/7908 116 - vrátnica, 035/7908 124 - sekretariát
Fax:  035/790 81 40
E-mail:  sekretariat@jokai.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.jokai.sk
 
Kabinet divadla a filmu Slovenskej akadémie vied
Kontakt:  Dr. Miloš Mistrík, CSc.
Adresa:  Dúbravská cesta 9
813 64 Bratislava 1
Telefón:  02/54 77 71 93
Fax:  02/54 77 35 67
E-mail:  milos.mistrik@savba.sk, dagmar.podmakova@savba.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzitná knižnica
Kontakt:  Mgr. Peter Dvorský
Adresa:  Hrabovská cesta 1/1
034 01 Ružomberok 1
Telefón:  044/432 27 08
Zriaďovateľ: iné
 
Klub filmových novinárov slovenského syndikátu novinárov (KFN SSN)
občianske združenie
Kontakt:  Štefan Vraštiak
Adresa:  Župné námestie 7
811 07  Bratislava
Telefón:  02/44 25 93 07, 0910-995 531 (Š. Vraštiak)
E-mail:  vrastiak@slovanet.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Klub tvorcov pre deti a mládež pri slovenskom syndikáte novinárov
Kontakt:  Daniva Rísová (predsedníčka klubu)
Adresa:  Župné námestie 7
815 68 Bratislava 1
Telefón:  0908 753 573, 02/54 43 50 71
Fax:  02/ 54 41 64 45
E-mail:  ssn@ssn.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Knižnica a informačné centrum Stavebnej fakulty STU
Kontakt:  Ing. Silvia STASSELOVÁ
Adresa:  Radlinského 11
813 68 Bratislava 1
Telefón:  02/59 27 44 95 , 59 27 45 76
Fax:  02/52 96 70 27
E-mail:  stassel@svf.stuba.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.svf.stuba.sk/kic
 
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch
Kontakt:  Marta Szilágyiová
Adresa:  Turecká 36
940 01 Nové Zámky
Telefón:  035/640 03 85-6
Fax:  035/640 03 86
E-mail:  abkniznica@ba.telecom.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.abkniznica.sk
 
Knižnica Bratislava Nové Mesto
Kontakt:  PhDr. Irena Galátová, riaditeľka
Adresa:  Pionierska 12
831 02 Bratislava 3
Telefón:  02/44 25 39 85
Fax:  02/44 25 41 15
E-mail:  kbnm@chello.sk
Zriaďovateľ: obec
URL:  members.chello.sk/kbnm
 
Knižnica Fakulty architektúry STU
Kontakt:  JUDr. Darina Pawlusová
Adresa:  Nám. slobody 19
812 45 Bratislava 1
Telefón:  02/54 435 255, 57 27 62 51
E-mail:  kniznica@fa.stuba.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.fa.stuba.sk
 
Knižnica Gašpara Fejérpataky -Belopotockého
Kontakt:  Mgr. Marcela Feriančeková
Adresa:  Ul. Štúrova 56
03180 Liptovský Mikuláš
Telefón:  044/552 62 15, 552 62 16
Fax:  044/552 30 84
E-mail:  kniznicagfb@kniznicagfb.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kniznicagfb.sk
 
Knižnica J. Fándlyho v Trnave
Kontakt:  PhDr. Emília Díteová
Adresa:  Rázusova 1, poštový priečinok 29
918 20 Trnava
Telefón:  033/551 17 82
Fax:  033/551 17 76
E-mail:  kniznica@kniznicatrnava.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kniznicatrnava.sk
 
Knižnica Jána Kollára v Kremnici
Kontakt:  Mgr. Klára Kislingerová
Adresa:  Štefánikovo nám. 33/40
967 01 Kremnica
Telefón:  045/674 20 63
Fax:  045/674 37 76
E-mail:  kniznica@kjkk.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kjkk.sk
 
Knižnica Józsefa Szinyeiho v Komárne
Kontakt:  Mgr. Alžbeta Littvová
Adresa:  Ul. Eötvösa 35
945 33 Komárno
Telefón:  035/772 59 65
Fax:  035/772 59 09
E-mail:  sekretariat.szjk@nextra.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.pdk.sk
 
Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote
Kontakt:  PhDr. Táňa Mikitová
Adresa:  Hlavné nám. 8
979 01 Rimavská Sobota
Telefón:  047/563 10 49
Fax:  047/563 13 78
E-mail:  kniznica-kmh@rsnet.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.rimavskasobota.sk/41.htm
 
Knižnica mestského centra kultúry
Adresa:  Záhoracká 1919
901 01 Malacky
Telefón:  034/772 20 91
E-mail:  kniznicama@stonline.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov
Kontakt:  Mgr. Iveta Hurná
Adresa:  Levočská 9
080 99 Prešov
Telefón:  051/772 53 93, 772 35 51
Fax:  051/7725 393
E-mail:  kniznica.poh@centrum.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kniznica-poh.sk
 
Knižnica pre mládež mesta Košice
Kontakt:  PhDr.Mgr. Peter Halász
Adresa:  Tajovského 9
040 64 Košice1
Telefón:  055/622 23 90
Fax:  055/622 74 76
E-mail:  kmk@nextra.sk
Zriaďovateľ: obec
URL:  kmk.zvykni.sk
 
Knižnica pri Dome kultúry, s r.o.
Adresa:  Partizánska 290/17
907 01 Myjava
Telefón:  034/621 23 30
Zriaďovateľ: obec
 
Knižnica prof. Štefana Pasiara
Adresa:  Poľná 396
920 01 Hnúšťa
Telefón:  047/542 34 72
E-mail:  kniznica@hnusta.sk
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.kniznica.hnusta.sk
 
Knižnica Ružinov
Kontakt:  PhDr. Darina Horáková, riaditeľka
Adresa:  Tomášiková 25
821 01 Bratislava 2
Telefón:  02/44 45 47 04, 02/44 45 61 70
Fax:  02/44 45 60 36
E-mail:  kniznica@kniznica-ruzinov.biz
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.kniznica-ruzinov.biz
 
Komisia J.W. Fulbrighta
J.W.Fulbright Commission
Kontakt:  Nora Hložeková
Adresa:  Levická 3
821 08 Bratislava
Telefón:  004212/55 42 56 06
Fax:  004212/55 57 74 91
E-mail:  office@fulbright.gov.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.fulbright.sk
 
Komora architektov
Adresa:  Panská 15
811 01 Bratislava
Telefón:  02/5443 1080, 5443 1254
Fax:  02/5443 0863
E-mail:  komarch@komarch.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.archinet.sk
 
Komora reštaurátorov
Adresa:  Lermontovova 8
811 05 Bratislava
Telefón:  02/5441 9811
Fax:  02/5441 9811
E-mail:  komora.restauratorov@restauro.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.restauro.sk
 
Komorní sólisti Bratislava
Adresa:  Beniakova 26
841 05 Bratislava 4
Telefón:  02/65 31 37 45
E-mail:  manager@ksborchestra.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Košické osvetové stredisko
Kontakt:  PhDr. Eleonóra Kovalčíková
Adresa:  Hviezdoslavova 7
040 01 Košice
Telefón:  055/622 75 52
Fax:  055/622 75 52
E-mail:  osveta@osvetake.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.osvetake.sk
 
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella
Kontakt:  Mgr. Stanislav Kaniansky
Adresa:  Duklianskych hrdinov 21
965 01 Žiar nad Hronom
Telefón:  045/672 37 21, 672 36 15
Fax:  045/673 47 07
E-mail:  office@planetarium.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.planetarium.sk
 
Krajská knižnica K. Kmeťku v Nitre
Kontakt:  PhDr. Marta Pernická
Adresa:  Samova 1
950 51 Nitra
Telefón:  037/651 98 87
Fax:  037/741 65 80
E-mail:  kraj.kniz.nitra@slovanet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.ksknitra.sk
 
Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
Kontakt:  Mgr. Katarína Ďurovcová
Adresa:  Štúrova 5
960 82 Zvolen
Telefón:  045/533 53 35
Fax:  045/533 53 35
E-mail:  durovcov@kskls.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kskls.sk
 
Krajské múzeum v Prešove
Kontakt:  PhDr. Božena Tomášová
Adresa:  Hlavná 86
080 01 Prešov
Telefón:  051/773 47 08
Fax:  051/772 12 25
E-mail:  krajskemuzeumpo@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.muzeumpresov.sk
 
Krajské osvetové stredisko
Kontakt:  p.Kamenská
Adresa:  Dopravná 14
934 01 Levice
Telefón:  036/631 66 67
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Kontakt:  Mgr. Daniela Gundová
Adresa:  Fatranská 3
949 01 Nitra
Telefón:  037/ 653 15 44
Fax:  037/653 15 46
E-mail:  kosnr@kosnr.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kosnr.sk
 
Kresťanské zbory na Slovensku
Christian Corps in Slovakia
Kontakt:  Zástupca: Milan Neklapil
Adresa:  Bystrická 20
841 07 Bratislava 49
Telefón:  02/44 25 42 38
Fax:  02/64 77 52 37
E-mail:  kzsk@host.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.krestanskezbory.host.sk
 
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
Kontakt:  Mgr. Gabriela Zvolenská - p. riaditeľka
Adresa:  Boľská 41
077 01 Kráľovský Chlmec
Telefón:  056/632 16 20
E-mail:  roskch@dornet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Kultúrny inštitút Maďarskej republiky
Kontakt:  Krasztev Péter
Adresa:  Palisády 54
811 06 Bratislava
Telefón:  004212/52 44 29 61
Fax:  004212/52 44 29 60
E-mail:  bratislava@hunginst.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.magyarintezet.hu/cities/frame.jsp?HomeID=1&lang=SVK
 
Kysucká galéria v Čadci
Kontakt:  akad.soch.Jaroslav Gaňa
Adresa:  Ul. A. Hlinku 2
022 01 Čadca
Telefón:  041/433 21 66
Fax:  041/433 21 66
E-mail:  kysgalery@vuczilina.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.kysuckagaleria.sk
 
Kysucká hvezdáreň
Kontakt:  RNDr. Ján Mäsiar
Adresa:  Dolinský potok 1278
024 01 Kysucké Nové Mesto
Telefón:  041/421 29 46
E-mail:  kyshvezdknm@vuczilina.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Kysucká knižnica v Čadci
Kontakt:  Mgr. Janka Mudríková
Adresa:  Ul. 17. novembra 1258
022 51 Čadca
Telefón:  041/433 41 15
Fax:  041/433 46 15
E-mail:  riaditel@kniznica-cadca.sk, kysucka@kniznica-cadca.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.kniznica-cadca.sk
 
Kysucké múzeum v Čadci
Kontakt:  Mgr. Ľubica Kullová
Adresa:  Moyzesova 50
022 01 Čadca
Telefón:  041/432 13 86
Fax:  041/433 52 90
E-mail:  kysuckemuzeum@vuczilina.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kysuckemuzeum.sk
 
Kysucké osvetové stredisko
Kontakt:  Mgr. Katarína Šulganová
Adresa:  Ul. Moyzesova 1770
022 01 Čadca
Telefón:  041/433 12 51
Fax:  041/433 12 50
E-mail:  osvetaca@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene organizačne začlenené do Múzea vo Svätom Antone
Kontakt:  Mgr.Ľubica Miľanová
Adresa:  Nám. SNP 35
960 01 Zvolen
Telefón:  045/532 18 86
Fax:  045/532 06 49
E-mail:  muzeum@ldmzvolen.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.ldmzvolen.sk
 
Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky
Kontakt:  Mgr. Alexandra Fischerová
Adresa:  Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
Telefón:  02/63 81 55 92
Fax:  02/6353 70 89
E-mail:  dusevnez@dusevnez.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.dusevnezdravie.sk
 
Liptovské múzeum v Ružomberku
Kontakt:  PhDr. Iveta Zuskinová
Adresa:  Námestie Š. N. Hýroša 10
034 50 Ružomberok
Telefón:  044/432 24 68
Fax:  044/430 35 32
E-mail:  lipt.muzeum@post.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.liptovskemuzeum.sk
 
Liptovské osvetové stredisko
Kontakt:  Mária Kubíková
Adresa:  1.mája 28/196
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón:  044/552 23 89 riad.
Fax:  044/552 29 81
E-mail:  osvetalm@vuczilina.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.liptov.sk/los
 
LITA, autorská spoločnosť
Kolektívna správa práv k literárnym, dramatickým, hudobnodramatickým, choreografickým a audiovizuálnym dielam
Kontakt:  Mgr. Zuzana Tóthová (asistentka riaditeľa)
Adresa:  P.O.BOX 28, Mozartova 9
811 01 Bratislava 11
Telefón:  02/ 67 20 93 01
Fax:  02/62 80 22 46
E-mail:  lita@lita.sk, fifik@lita.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.lita.sk
 
Literárne a hudobné múzeum v B. Bystrici
Organizačná zložka ŠVK Banská Bystrica
Kontakt:  PhDr. Marianna Bárdiová
Adresa:  Lazovná 9
975 90 Banská Bystrica
Telefón:  048/415 50 23
Fax:  048/415 50 23
E-mail:  lhmbb@svkbb.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.svkbb.sk
 
Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure
Organizačná zložka Malokarpatského múzea Pezinok
Kontakt:  Beáta Vlasáková
Adresa:  Prostredná ul. 29
900 21 Svätý Jur
Telefón:  02/44 970 476
E-mail:  muzeumpezinok@nextra.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.muzeumpezinok.sk
 
Literárne informačné centrum
Centre for Information on Literature
Kontakt:  Alexander Halvoník
Adresa:  Nám. SNP 12
812 24 Bratislava 1
Telefón:  02/52 96 44 75
Fax:  02/52 96 45 63
E-mail:  director@litcentrum.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.litcentrum.sk
 
Literárny fond
Adresa:  Grösslingova 55
815 40 Bratislava
Telefón:  02/52 96 87 79
Fax:  02/52 968 834
E-mail:  litfond@mail.eurotel.sk; podpora@litfond.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.litfond.sk
 
LOTOS -- spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska
záujmové združenie právnických osôb
Kontakt:  Mgr. Nataša Petrová (výkonná riaditeľka)
Adresa:  Sokolíka 2
036 01 Martin
Telefón:  43/ 422 11 72
Fax:  43/ 422 11 72
E-mail:  lotos@lotos.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  lotos.sk
 
Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa
Kontakt:  Mgr. Ivava Šipošová
Adresa:  Letná 6
064 01 Stará Ľubovňa
Telefón:  052/432 15 01
Fax:  052/432 22 10
E-mail:  kniznica@sl.sinet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  kniznica.lubovna.sk
 
Ľubovnianske múzeum -- Hrad v starej Ľubovni
Kontakt:  Mgr. Monika Pavelčíková
Adresa:  Zámocká 20
064 01 Stará Ľubovňa
Telefón:  052/432 24 22
Fax:  052/432 23 02
E-mail:  muzeum@slnet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.muzeumsl.sk
 
Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa
Adresa:  Nám. Generála Štefánika 5
064 01 Stará Ľubovňa
Telefón:  052/432 39 83
Fax:  052/432 39 23
E-mail:  osetasl@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek
Kontakt:  Mgr. András Mede-riaditeľ
Adresa:  Mostová č.8
811 02 Bratislava
Telefón:  02/20474103
E-mail:  sekretariat@ifjuszivek.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ifjuszivek.sk
 
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Kontakt:  Mgr. Anna Gašparovičová
Adresa:  Holubyho 5
902 01 Pezinok
Telefón:  033/641 31 23
Fax:  033/641 31 23
E-mail:  librarypezinok@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kniznicapezinok.sk
 
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Kontakt:  PhDr. Danka Kopálová
Adresa:  M. R. Štefánika 4
902 01  Pezinok
Telefón:  033/ 641 33 47
Fax:  033/ 641 33 47
E-mail:  muzeumpezinok@nextra.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.muzeumpezinok.sk
 
Malokarpatské osvetové stredisko Pezinok
Kontakt:  PhDr. Anna Píchová
Adresa:  Horná 20
900 01 Modra
Telefón:  033/6433 489
Fax:  033/6433 489
E-mail:  moska@moska.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.moska.sk
 
Matica Slovenská
Adresa:  Novomeského 32
036 52 Martin
Telefón:  043/413 24 54, 413 13 71
Fax:  043/413 31 88
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Medzinárodná spoločnosť J.N. Hummel a obnova kultúrneho dedičstva
Adresa:  Biela 6
811 01 Bratislava
Telefón:  02/ 44 25 14 28
E-mail:  ballova@hummel.vsmu.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Mestská galéria Rimavská Sobota
Kontakt:  Mgr. Gabriela Garlatyová
Adresa:  Hlavné námestie č. 5
979 01 Rimavská Sobota
Telefón:  047/562 43 51
Fax:  047/563 11 33
E-mail:  info@mestskagaleria-rs.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.mestskagaleria-rs.sk
 
Mestská galéria v Štúrove
Kontakt:  Juraj Bajtai
Adresa:  Hlavná č.6
94301 Štúrovo
Telefón:  036/7523461
E-mail:  msgaleria@szm.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Nám. SNP 1
013 13 Rajecké Teplice
Telefón:  041/549 39 03
E-mail:  rteplice@energodata.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Horný rad 566/89
906 13 Brezová pod Bradlom
Telefón:  034/624 21 28
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Ul. mieru 1020/3
014 23 Bytča
Telefón:  041/553 22 94
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa: 
076 43 Čierna nad Tisou
Telefón:  056/635 02 00
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Nám. Slobody
986 01 Fiľakovo
Telefón:  047/438 10 02
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Dukelská 49
087 01 Giraltovce
Telefón:  054/732 24 87
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Nám. republiky 483
049 16 Jelšava
Telefón:  047/448 20 62
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Nám. Slobody 2
053 41 Krompachy
Telefón:  053/447 25 30
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Svätotrojičné nám.3
963 01 Krupina
Telefón:  045/552 16 86
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Kultúrno-informačné centrum
Adresa:  Nám. majstra Pavla 58
054 01 Levoča
Telefón:  053/451 22 02
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Krivianska 1
082 71 Lipany
Telefón:  051/457 21 29
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Mestský kultúrny podnik
Adresa:  Štefánikova 208/7
029 01 Námestovo
Telefón:  043/552 28 19
Fax:  043/552 22 47
E-mail:  office@dkno.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Ul. SNP 1
914 41 Nemšová
Telefón:  032/659 83 86
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  ul. J. Borodáča 18
083 01 Sabinov
Telefón:  051/452 08 27
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Obchodná ul.
078 01 Sečovce
Telefón:  056/678 24 06
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Nám.slobody 1
073 01 Sobrance
Telefón:  056/652 22 62
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Hviezdoslavova 21
059 01 Spišská Belá
Telefón:  052/459 13 22
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Mariánske námestie 34
053 04 Spišské Pohradie
Telefón: 
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Ul.SNP
061 01 Spišská Stará Ves
Telefón:  052/482 24 63
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Ul.SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
Telefón:  053/449 52 04
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Radničná 123/1
027 44 Tvrdošín
Telefón:  043/532 25 76
Fax:  043/532 21 07
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa: 
079 01 Veľké Kapušany
Telefón:  056/638 24 85
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Nám.sv.Jakuba
082 21 Veľký Šariš
Telefón:  051/776 22 33
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Okružná 212
962 71 Dudince
Telefón:  045/558 31 12
E-mail:  terenova@dudince-mesto.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Školská 1614
962 05 Hriňová
Telefón:  045/549 09 70
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Farská ulica 84/5
019 01 Ilava
Telefón:  042/445 55 18
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Hlavné nám. 3
060 80 Kežmarok
Telefón:  052/452 25 45
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Mestské kultúrne stredisko
Adresa:  Kostolné nám. 4
946 03 Kolárovo
Telefón:  035/777 58 31
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Zámocká 159/7
094 31 Hanušovce nad Topľou
Telefón:  057/445 21 24
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Hurbanovo námestie 40
972 01 Bojnice
Telefón:  046/540 28 08
E-mail:  mestskakniznica@mestskakniznicabojnice.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Mestské kultúrne stredisko Brezno
Adresa:  Rázusova 2
977 01 Brezno
Telefón:  048/611 22 91
E-mail:  mskbrezno@stonline.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Mestské kultúrne stredisko Dobšiná
Adresa:  SNP 554
049 25 Dobšiná
Telefón:  058/794 11 63
E-mail:  dobsina@dobsina.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Pionierska 396
018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón:  042/442 57 26
E-mail:  kniznica@dubnica.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Majlátha 2
077 01 Kráľovský Chlmec
Telefón:  056/632 15 84
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Štúrová 419/1
920 41 Leopoldov
Telefón:  033/734 26 73
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Belanského 9
024 01 Kysucké Nové Mesto
Telefón:  041/421 27 32
E-mail:  msuknm@stonline.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Ul. J. Smreka 3
065 03 Podolínec
Telefón:  052/439 12 07
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Ul. 1. mája
023 02 Krásno nad Kysucou
Telefón:  041/438 52 39
E-mail:  mestokrasno@zoznam.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Lipové nám. 294
992 01 Modrý Kameň
Telefón:  047/487 02 83
E-mail:  kultura@modro.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Makarenkova 214/2
958 01 Partizánske
Telefón:  038/749 73 66
E-mail:  artpcentrum@artpcentrum.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Nám.sv.Trojice 3
969 00 Banská Štiavnica
Telefón:  045/694 96 52
E-mail:  kniznica@banskastiavnica.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  ul SNP 1215
908 45 Gbely
Telefón:  034/662 13 78
E-mail:  kniznica@zsgbely.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Námestie baníkov 3
972 51 Handlová
Telefón:  046/547 54 49
E-mail:  kniznicaha@szm.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Hlavná ul. 15
917 01 Šaľa
Telefón:  031/770 22 28
Fax:  031/770 22 28
E-mail:  kniznica@sala.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Mestské kultúrne stredisko
Adresa:  Železničná 3
974 01 Hurbanovo
Telefón:  035/760 29 70
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Bernolákova 3
908 51 Holíč
Telefón:  034/668 22 55
E-mail:  cekus@holic.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Mariánske námestie 34
053 04 Spišské podhradie
Telefón:  053/454 12 31
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Mestské kultúrne stredisko Liptovský Hrádok
Adresa:  Ul. J. D. Matejovie 591
033 01 Liptovský Hrádok
Telefón:  044/522 28 34
E-mail:  kniznica@mskslh.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Sokolská 8
900 01 Modra
Telefón:  033/647 21 13
E-mail:  kniznicamodra@centrum.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Školská 5
045 01 Moldava nad Bodvou
Telefón:  055/460 20 23
E-mail:  kniznica@moldava.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Ul. A. Kmeťa 11
968 01 Nová Baňa
Telefón:  045/685 71 17
E-mail:  kniznica@atlas.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Mierove nám. 29/38
018 51 Nová Dubnica
Telefón:  042/443 11 08
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Školská ul. 19
921 01 Piešťany
Telefón:  033/772 59 82
Fax:  033/772 23 90
E-mail:  info@kniznica.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.kniznica.sk
 
Mestská knižnica
Adresa:  Ul. Družby 483/16
987 01 Poltár
Telefón:  047/422 37 14
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Mestské kultúrne stredisko
Adresa:  Nám. SNP 2/2
015 01 Rajec
Telefón:  041/542 47 04
Fax:  041/542 47 03
E-mail:  kniznicarajec@rajec.net
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Podhora 33
034 50 Ružomberok
Telefón:  044/432 20 65
E-mail:  mkrk@murk.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Dom kultúry
Adresa:  Školská 1
926 00 Sereď
Telefón:  031/789 25 35
E-mail:  dk.sered@szm.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Mestské kultúrne stredisko
Adresa:  Nám. 1.mája 2
903 01 Senec
Telefón:  02/45 92 35 07
E-mail:  kniznica.msks@e-net.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Strojárska 2065
069 01 Snina
Telefón:  057/762 32 63
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Hlavná 4
091 01 Stropkov
Telefón:  054/742 22 38
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Štúrova ul. 87
059 21 Svit
Telefón:  052/775 66 19
E-mail:  kniznicasvit@mail.t-com.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Nám. sv. Imricha 8
943 01 Štúrovo
Telefón:  036/751 01 60
Fax:  036/751 01 60
E-mail:  mestska.kniznica@msksturovo.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Hlavné nám. 6
982 01 Tornaľa
Telefón:  047/552 45 05
E-mail:  torn.mks@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  ul. Parková 23
914 51 Trenčianske Teplice
Telefón:  032/655 24 50
E-mail:  kultura@teplice.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Čsl. armády 957
028 01 Trstená
Telefón:  043/539 21 17
E-mail:  kniynica@orava.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Partizánska 1
039 01 Turčianske Teplice
Telefón:  043/492 27 27
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Sídl.Lúky 1317/3
952 01 Vráble
Telefón:  037/783 23 27
E-mail:  frankova@vrable.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  Dolná 25
968 01 Žarnovica
Telefón:  045/681 39 19
E-mail:  kniznica@zarnovica.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica
Adresa:  SNP 2
937 01 Želiezovce
Telefón:  036/711 10 00
Fax:  036/711 10 00
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica Strážske
Adresa:  Družstevná 509
072 22 Strážske
Telefón:  056/649 12 43
E-mail:  strazske@strazske.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica - Správa mestského majetku, s.r.o.
Adresa:  Nám. slobody 5
909 01 Skalica
Telefón:  034/664 43 01
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica A.H. Škultétyho
Adresa:  Jesenského 835
980 61 Tisovec
Telefón:  047/549 32 63
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica Bratislava
Kontakt:  Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
Adresa:  Klariská 16
814 79 Bratislava 1
Telefón:  02/54 43 32 44-6
Fax:  02/54 43 51 48
E-mail:  bratislava@mestskakniznica.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.mestskakniznica.sk
 
Mestská knižnica Gelnica
Adresa:  Slovenska 1
056 01 Gelnica
Telefón:  053/482 12 95
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica Hany Zelinovej vo Vrútkach
Adresa:  1.čsl.brigády 14
038 61 Vrútky
Telefón:  043/428 12 19
E-mail:  kultcentrum@max.euroweb.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica Karola Antona Medveckého
Adresa:  Partizánska 63
962 11 Detva
Telefón:  045/545 52 29
E-mail:  mskmsudt@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica Kristíny Royovej
Adresa:  Štefánikova 378/55
916 01 Stará Turá
Telefón:  032/776 33 66
E-mail:  kniznicastura@zoznam.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  http://www.dkjavorina.sk
 
Mestská knižnica Ľ. V. Riznera
Adresa:  Ul. 1. mája 313/6
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón:  032/771 59 46
E-mail:  berkova@mail.icss.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.msks.sk
 
Mestská knižnica M. Chrásteka
Adresa:  Nám. Matice slovenskej 23
965 01 Žiar nad Hronom
Telefón:  045/672 25 65
E-mail:  kniznica@msk.centrum.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica Medzev
Adresa:  Kováčska 84
044 25 Medzev
Telefón:  055/466 33 64
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica Michala Matunáka
Adresa:  SNP 16
942 01 Šurany
Telefón:  035/ 650 00 77
E-mail:  msks-surany@szm.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  http://www.surany.sk
 
Mestská knižnica R.Jašíka
Adresa:  R. Jašíka 179
023 54 Turzovka
Telefón:  041/435 23 08
E-mail:  kassturzovka@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica Ruda Morica
Adresa:  Hviezdoslavova 44
900 31 Stupava
Telefón:  02/653 48 18
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica Samuela Reusa
Adresa:  Nam. Slobody 14/18
050 01 Revúca
Telefón:  047/442 20 66
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica Šahy
Kontakt:  Marta Solmošiová
Adresa:  Janka Kráľa č. 52
936 01 Šahy
Telefón:  036/741 0940
Fax:  036/741 1054
E-mail:  kniznica.sahy@post.sk
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.sahy.sk
 
Mestská knižnica Šaštín-Stráže
Adresa:  Hviezdoslavova 4
908 41 Šaštín-Stráže
Telefón:  034/659 24 64
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica v Prievidzi
Adresa:  Ul.F.Madvu 11
971 01 Prievidza
Telefón:  046/541 20 29, 046/543 36 78
E-mail:  kniznica@prievidza.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica Vladimíra Roya
Adresa:  MED-1.mája 900/7
020 01 Púchov
Telefón:  042/463 14 88
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica Vysoké Tatry
Adresa: 
062 01 Starý Smokovec
Telefón:  052/44 22 27 78
E-mail:  kniznica@tatry.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho
Adresa:  Parková 4
931 01 Šamorín
Telefón:  031/590 27 96
Fax:  031/560 27 12
E-mail:  bereck@foruminst.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestské divadlo - scéna divadlo pre deti a mládež - MAJÁK
Adresa:  Horný Val 3
010 01 Žilina
Telefón:  041/562 38 02, prev. 562 37 03
Fax:  041/562 38 02
E-mail:  041/562 38 02
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestské divadlo ACTORES
Adresa:  Šafárikova 20
048 01 Rožňava
Telefón:  058/732 96 23, 058/788 542 41
Fax:  058/788 42 40
E-mail:  actores@actores.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.actores.sk
 
Mestské kultúrne centrum - Knižnica
Adresa:  Nám. sv. Michala 2
920 01 Hlohovec
Telefón:  033/742 46 57
Fax:  033/742 43 90
E-mail:  kniznicahlohovec@email.t-comt.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestské kultúrne stredisko
Adresa:  Nám. arm. generála L. Svobodu 3
815 15 Bratislava
Telefón: 
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.bkis.sk
 
Mestské kultúrne stredisko
Adresa:  Nám. A. Hlinku 1
953 28 Zlaté Moravce
Telefón:  037/ 632 30 51
E-mail:  mskszm@szm.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestské kultúrne stredisko
Mestská knižnica
Adresa:  Fučíková 973
925 21 Sládkovičovo
Telefón:  031/701 58 11
E-mail:  msks.sladkovicovo@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestské kultúrne stredisko
Mestská knižnica
Adresa:  Kúpeľná ul. 11
962 31 Sliač
Telefón:  045/544 22 02
E-mail:  kniznica.sliac@zoznam.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestské kultúrne stredisko
Mestská knižnica
Adresa:  Nám. Odborárov 5
935 21 Tlmače
Telefón:  036/634 20 54
E-mail:  mskstlmace@imilsoft.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica
Adresa:  Komárňanská 17
932 01 Veľký Meder
Telefón:  031/555 22 54
Zriaďovateľ: obec
 
Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica
Adresa:  A. Warhola 750/36
068 01 Medzilaborce
Telefón:  057/732 12 88
Fax:  057/746 01 31
E-mail:  mastsksk@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestské kultúrne stredisko, s r.o. - knižnica Ľudovíta Štúra
Adresa:  Ul.5. apríla 18
957 01 Bánovce nad Bebravou
Telefón:  038/760 27 67
E-mail:  kniznicabn@centrum.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestské múzeum a galéria
organizačný útvar Mesta V. Šariš
Adresa:  Nám. sv. Jakuba 33
082 21 Veľký Šariš
Telefón:  051/776 23 00
Fax:  051/776 24 80
E-mail:  msuvsaris@vadium.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestské múzeum Štúrovo, organizačný útvar Mestského kultúrneho strediska Štúrovo
Kontakt:  Július Juhász
Adresa:  Pri colnici 2
943 01 Štúrovo
Telefón:  036/751 11 08
E-mail:  msks.sturovo@szm.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestské múzeum Šurany
Adresa:  Adresa: Synagóga, Malá ulica č. 2
942 01 Šurany 
Telefón:  Telefón: 037/6501164
E-mail:  E-mail: msks-surany@szm.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Mestské múzeum v Pezinku
Kontakt:  Mgr. Petra Pospechová
Adresa:  M.R. Štefánika 1
902 01 Pezinok
Telefón:  033/6412 306
E-mail:  muzeumpk@pezinsko.sk
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.muzeumpk.pezinsko.sk
 
Mestské múzeum v Rajci
súčasť Mestského kultúrneho strediska
Kontakt:  Mgr. Danka Majerčíková
Adresa:  Námestie SNP 15/15
01501 Rajec
Telefón:  041/5422 198
Zriaďovateľ: obec
 
Mestský dom kultúry
Mestská knižnica
Adresa:  ul. M.R. Štefánika 9
972 71 Nováky
Telefón:  046/546 11 80
Zriaďovateľ: obec
 
Mestský úrad - knižnica
Adresa:  M. A. Beňovského 495
922 03 Vrbové
Telefón:  033/779 12 22
Zriaďovateľ: obec
 
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave
Kontakt:  PhDr. Ivo Štassel
Adresa:  Uršulínska 9
811 01 Bratislava
Telefón:  02/54 43 38 51
Fax:  02/54 43 46 25
E-mail:  muop@centrum.sk, muop@post.sk
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.muop.bratislava.sk
 
Metské divadlo Žilina
Kontakt:  Elena Dikošová
Adresa:  Horný Val 3
010 01 Žilina
Telefón:  041/562 38 02, 041/562 37 03
Fax:  041/562 38 02
E-mail:  mdzilina@pobox.sk
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.divadlozilina.sk
 
Miestna knižnica Záhorská Bystrica
Kontakt:  Anna Dobšíčková, pracovníčka knižnice
Adresa:  Gbelská 6
841 06 Bratislava 48
Telefón:  02/65 95 62 10
Fax:  02/65 95 62 50
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.zahorskabystrica.sk
 
Miestna knižnica Čuňovo
Kontakt:  Jarmila Kovácsová
Adresa:  Hraničiarska 134
851 10 Bratislava 59
Telefón:  02/62 85 06 21
Fax:  02/62 85 06 29
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.infolib.sk
 
Miestna knižnica Devín
Kontakt:  Pavlína Rumanovská, pracovníčka knižnice
Adresa:  Rytierska 2
841 10 Bratislava 46
Telefón:  02/65 73 02 15, 02/60 20 25 11
Fax:  02/65 73 03 09
Zriaďovateľ: obec
 
Miestna knižnica Devínska Nová Ves
Kontakt:  PhDr. Katarína Bergerová, riaditeľka
Adresa:  Hradištná 43
841 07 Bratislava
Telefón:  02/64 77 51 90,02/64 77 00 33
Fax:  02/64 77 00 33
E-mail:  istracentrum@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.devinskanovaves.sk
 
Miestna knižnica Dúbravka
Kontakt:  Mgr. Mária Piťová, riaditeľka
Adresa:  Sekurisova 12
844 06 Bratislava 42
Telefón:  02/64 36 31 05
Fax:  02/64 36 31 05
E-mail:  knizdub@slovanet.sk
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.infolib.sk
 
Miestna knižnica Jarovce
Kontakt:  Terézia Wolfová, pracovníčka knižnice
Adresa:  Palmová 1
851 10 Bratislava 59
Telefón:  02/62 86 01 78
Fax:  02/62 86 03 96
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.infolib.sk
 
Miestna knižnica Karlova Ves
Kontakt:  Anna Labárová, zodp.pracovník
Adresa:  Jurigovo námestie
841 05 Bratislava 4
Telefón:  02/65 42 35 28
Fax:  02/65 42 64 69
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.karlovaves.sk
 
Miestna knižnica Lamač
Kontakt:  Milada Janžová, pracovníčka knižnice
Adresa:  Heyrovského 2
841 03 Bratislava 47
Telefón:  02/64 78 97 37
Fax:  02/64 78 06 89
E-mail:  kniznica-lamac@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.lamac.sk/kultura/kniznica.asp
 
Miestna knižnica Petržalka
Kontakt:  Ing. Ernest Huska
Adresa:  Kutlíková 17
851 02 Bratislava 5
Telefón:  02/62 52 04 16
Fax:  02/62 25 04 20
E-mail:  gaburiakova@kniznicapetrzalka.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.kniznicapetrzalka.sk
 
Miestna knižnica Podunajské Biskupice
Kontakt:  Helena Mayerová, zodp. pracovník
Adresa:  Miestny úrad Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11
825 61 Bratislava 214
Telefón:  02/45 24 81 29, 02/45 24 29 11
Fax:  02/45 24 82 64
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.ceit.sk/webisnt/kniznica.htm
 
Miestna knižnica Rača
Kontakt:  Ing.Táňa Ratkovská, zodp. pracovnílk
Adresa:  Miestny úrad Rača, Kubačova 21
831 06 Bratislava 35
Telefón:  02/44 88 99 71, 02/44 88 02 24, 02/44 88 11 48
Fax:  02/44 88 32 76
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.infolib.sk
 
Miestna knižnica Rusovce
Kontakt:  Ľudmila Kršková, pracovníčka knižnice
Adresa:  Gerulatská ul.
851 10 Bratislava
Telefón:  02/62 85 92 35
Fax:  02/62 85 92 08
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.infolib.sk
 
Miestna knižnica Vajnory
Kontakt:  Elena Popelková, pracovníčka knižnice
Adresa:  Roľnícka 109
831 07 Bratislava 36
Telefón:  02/43 71 26 21, 02/43 71 22 07
Fax:  02/43 71 24 94
E-mail:  zemanova@vajnory.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.infolib.sk
 
Miestna knižnica Vrakuňa
Kontakt:  Jarmila Feketeová, zodp. pracovník
Adresa:  Žitavská 5
821 07 Bratislava 214
Telefón:  02/45 24 78 49
Fax:  02/45 25 79 84
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.infolib.sk
 
Miestne múzeum Turany
Kontakt:  JUDr. Ľubomír Liskaj
Adresa:  Budovateľská 516/2
038 53 Turany
Telefón:  043/429 24 00
Fax:  043/429 26 48
Zriaďovateľ: obec
 
Múzeá v Martine - Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
organizačná zložka SNM
Kontakt:  PhDr. Hana Zelinová
Adresa:  Malá hora 2, P.O.BOX 155, Sídlo Moyzesova 11
036 01 Martin
Telefón:  043/4230 136
Fax:  043/4230 136
E-mail:  www.snm.sk, cesi-dok@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Múzeá v Martine - Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
organizačná zložka SNM
Kontakt:  Mgr. Adriana Daneková
Adresa:  Malá Hora 2, POBOX 155
036 80 Martin
Telefón:  043/4131011-12, 0908 902 650
Fax:  043/422 02 90
E-mail:  mrk@snm-em.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.snm-em.sk
 
Múzeá v Martine-Etnografické múzeum
organizačná zložka SNM
Kontakt:  PhDr.Mária Halmová
Adresa:  Malá Hora 2
036 80 Martin
Telefón:  043/413 30 96, 413 10 11, 12, 15
Fax:  043/422 02 90
E-mail:  snm-em@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.snm-em.sk
 
Múzejno- dokumentačné centrum ŽSR
org. zložka ŽSR Výskumného a vývojového ústav železníc
Kontakt:  Ing. Jiří Kubáček
Adresa:  Nobelova 50
831 06 Bratislava
Telefón:  02/50 58 53 63, 52 44 41 63
Fax:  02/55 56 58 67
E-mail:  vvuzba@gtinet.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
 
Múzeum mesta Bratislavy
Kontakt:  PhDr.Peter Hyross
Adresa:  Radničná 1
815 18 Bratislava
Telefón:  02/54 43 47 42
Fax:  02/54 43 46 31
E-mail:  mmba@bratislava.sk
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.muzeum.bratislava.sk
 
Múzeum - Moravské Lieskové
Adresa:  Adresa: Moravské Lieskové č. 657
916 42 
Telefón:  Telefón: 032/7792328
Fax:  Fax: 032/7792370
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň
Organizačná zložka SNM
Kontakt:  Mgr. Elena Ferencová
Adresa:  Zámocká 1
992 01 Modrý Kameň
Telefón:  047 /487 02 18
Fax:  047 /487 01 94
E-mail:  muzeum@procomp.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.snm.sk
 
Múzeum Betliar v Betliari
organizačná zložka SNM
Kontakt:  Mgr. Eva Lázarová
Adresa:  Kaštieľna 6
049 21 Betliar
Telefón:  058/798 31 18
Fax:  058/798 31 95
E-mail:  muzeum.betliar@stonline.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.snm.sk
 
Múzeum Bojnice v Bojniciach
organizačná zložka SNM
Kontakt:  Mgr. Ján Papco
Adresa:  Zámok a okolie č. 1
972 01 Bojnice
Telefón:  046/543 06 33, 046/543 06 24
Fax:  046/543 00 51
E-mail:  marketing@bojnicecastle.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.bojnicecastle.sk, www.snm.sk
 
Múzeum Červený Kameň v Častej
organizačná zložka SNM
Kontakt:  Ing. Jaroslav Hájiček
Adresa:  Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Telefón:  033/690 58 03
Fax:  033/6495 2 36
E-mail:  muzeumca@stonline.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.snm.sk
 
Múzeum Divadelného ústavu (súčasť Divadelného ústavu)
Kontakt:  Mgr.art.Vladislava Fekete
Adresa:  Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
Telefón:  02/59 30 47 03
Fax:  02/52 93 15 71
E-mail:  du@theatre.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.theatre.sk
 
Múzeum Jána Cikkera
Kontakt:  JUDr. Rastislav Bajánek
Adresa:  Fialkové údolie 2
811 01 Bratislava 1
Telefón:  02/54 41 25 55
Fax:  02/54 41 25 55
E-mail:  muzeumjcikker@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár
Kontakt:  Helena Gudmonová
Adresa:  Pribinova 6
940 62 Nové Zámky
Telefón:  035/640 00 32
Fax:  035/640 00 32
E-mail:  muzeum@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
Kontakt:  PhDr. Elena D. Komárová
Adresa:  Nám. osloboditeľov 31
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón:  044/552 25 54, 552 52 01
E-mail:  muzeumjk@mjk.lm.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.lmikulas.sk
 
Múzeum Janova Lehota
Kontakt:  Mgr. Petra Biela
Adresa:  Janova Lehota č. 214
966 24 Janova Lehota
Telefón:  045/672 62 61
Fax:  045/672 62 62
Zriaďovateľ: obec
 
Múzeum kolies ETOP
Kontakt:  Ing. Vladimír Lukáč
Adresa:  Streženická 1023
020 01 Púchov
Telefón:  042/4650111, 042/463 18 61
E-mail:  muzeum.kolies@etop.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.etop.sk/muzeum.php
 
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Bratislave
organizačná zložka SNM
Kontakt:  Mgr. Katarína Zorjanová
Adresa:  Istrijská 68, P.O.BOX 47
841 07 Bratislava
Telefón:  02/64 76 10 87
Fax:  02/64 76 16 82
E-mail:  zorjanova@snm.sk, domaracka@snm.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.snm.sk
 
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
organizačná zložka SNM
Kontakt:  RNDr.Ondrej Pöss, PhD.
Adresa:  Žižkova14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
Telefón:  02/54 41 55 70
Fax:  02/59 20 72 41
E-mail:  mkkn@snm.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.snm.sk
 
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
organizačná zložka SNM
Kontakt:  Mgr.Gabriella Jarábiková
Adresa:  Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
Telefón:  02/57 20 72 11
Fax:  02/54 41 20 23
E-mail:  mkms@snm.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
 
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, organizačná zložka SNM
Kaštieľ Imre Madácha
Adresa:  M. Madácha 1
991 01 Dolná Strehová
Telefón:  047 /489 71 89
Fax:  047 /489 71 89
E-mail:  mkms@snm.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.snm.sk
 
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, organizačná zložka SNM
Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Adresa: 
991 05 Sklabiná 188
Telefón:  02/5441 20 21, 047/488 61 13
Fax:  047/488 61 13
E-mail:  mkmk@snm.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Múzeum Ľ.Štúra v Modre
organizačná zložka SNM
Kontakt:  PhDr. Viera Jančovičová
Adresa:  Štúrova 84
900 01 Modra
Telefón:  033/647 27 65
Fax:  033/647 29 44
E-mail:  mlsmodra@mail.t-com.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.snm.sk
 
Múzeum ľudovej kultúry v Lendaku
Adresa:  Adresa: Potočná 32
059 07 Lendak  
Telefón:  Telefón: 052/4596375
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Múzeum Michala Tillnera - organizačná zložka Mestského centra kultúry v Malackách
Kontakt:  Mgr. Jana Zetková
Adresa:  Záhorácka 1919
901 01 Malacky
Telefón:  034/772 21 10, 034/722 21 55
Fax:  034/772 21 55
E-mail:  muzeumma@airwave.sk, kulturama@airwave.sk, riadkulturama@airwave.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Múzeum Mikuláša Konkoly - Thegeho (organizačný útvar Slovenskej ústrednej hvezdárne)
Kontakt:  Ing. Teodor Pintér
Adresa:  Komárňanská 134
974 01 Hurbanovo
Telefón:  035/760 24 84-6
Fax:  035/760 24 87
E-mail:  suh@suh.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.suh.sk
 
Múzeum moderného umenia A. Warholu
Kontakt:  Mgr. Valéria Maďarová
Adresa:  A. Warhola 749
068 33 Medzilaborce
Telefón:  057/748 00 72
Fax:  057/732 10 69
E-mail:  awmuzeum@post.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.region.sk/warhol/index2.html
 
Múzeum národov a kultúr
Misijný dom Matky Božej
Kontakt:  Misijný dom Matky Božej
Adresa:  Kalvária 3
949 01 Nitra
Telefón:  037/776 94 10
Fax:  037/772 23 47
E-mail:  svd.dom@svd.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.svd.sk
 
Múzeum obchodu
Kontakt:  prom.hist. Marcel Juck
Adresa:  Linzbothová 16
821 06 Bratislava2
Telefón:  02/45 24 31 67
Fax:  02/45 24 31 67
Zriaďovateľ: štátna organizácia
 
Múzeum oravskej dediny Zuberec
Kontakt:  Richard Janoštín
Adresa:  Zuberec č. 850
027 32 Zuberec - Brestová
Telefón:  043/539 51 49
Fax:  043/539 53 59
E-mail:  mod@zoznam.sk
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.zuberec.sk
 
Múzeum polície SR - špecializované zariadenie múzejného typu Ministerstva vnútra SR
Kontakt:  PhDr. Zuzana Slameňová
Adresa:  Gunduličova 2
812 72 Bratislava
Telefón:  09 61 05 60 80, 09 61 05 60 81
Fax:  09 61 05 90 11
Zriaďovateľ: štátna organizácia
 
Múzeum Slovenského Červeného kríža
špeciálny útvar SČK
Adresa:  Moyzesova 1
036 01 Martin
Telefón:  043/413 33 94
Fax:  043/422 47 49
E-mail:  headq@redcross.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Múzeum Slovenských národných rád
organizačná zložka SNM
Kontakt:  PaedDr. Rastislav Púdelka
Adresa:  Štúrova 2
907 01 Myjava
Telefón:  034/621 14 11, 034/654 14 13
Fax:  034/654 14 12
E-mail:  riaditel@muzeumsnr.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.muzeumsnr.sk
 
Múzeum SNP
Museum of Slovak National Uprising
Kontakt:  Mgr. Stanislav Mičev
Adresa:  Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica
Telefón:  048/412 32 58 - 9, 2451 101-sekr.,2451103-riad.
Fax:  048/412 37 16
E-mail:  muzeumsnp@isternet.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.muzeumsnp.sk
 
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Kontakt:  RNDr. Ladislav Spalek
Adresa:  Letná 50
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón:  053/442 37 57
Fax:  053/442 67 85
E-mail:  muzspisa@sisoft.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.muzeumspisa.com
 
Múzeum školstva a pedagogiky na Slovensku, organizačná zložka Ústavu informácií a prognóz školstva
Kontakt:  PhDr. Daniela Vaněková
Adresa:  Hálova 16
842 44 Bratislava
Telefón:  02/62 41 06 65
Fax:  02/62 41 06 65
E-mail:  msap@uips.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
 
Múzeum TANAPu
Kontakt:  Ing. Mikuláš Michelčík
Adresa: 
059 60 Tatranská Lomnica
Telefón:  052/478 03 65
Fax:  052/446 79 58
E-mail:  sl@tanap.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
 
Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
organizačná zložka SNM
Kontakt:  PhDr.Miroslav Sopoliga, DrSc.
Adresa:  Centrálna 258
089 01 Svidník
Telefón:  054/788 21 00-2
Fax:  054/788 21 02
E-mail:  muzeum@muk.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.muk.sk
 
Múzeum v Kežmarku
Kontakt:  Mgr. Erika Cintulová
Adresa:  Hradné nám.42
060 01 Kežmarok
Telefón:  052/452 26 19
Fax:  052/452 35 26
E-mail:  riaditelkk@mail.t-com.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kezmarok.com
 
Múzeum vo Svätom Antone
Kontakt:  Ing. Marián Číž
Adresa:  Kaštieľ Svätý Anton
969 72 Svätý Anton
Telefón:  045/691 39 32
Fax:  045/692 19 55
E-mail:  info@msa.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.msa.sk
 
Múzeum Vojtecha Löfflera
Kontakt:  Mgr. Jozef Gazdag
Adresa:  Alžbetina ulica 20
040 01 Košice
Telefón:  055/622 30 73, 055/622 32 34
Fax:  055/622 30 73
E-mail:  lofllermuzeum@post.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.cassovia.sk/vlmuzeum/
 
Múzeum židovskej kultúry
organizačná zložka SNM
Kontakt:  Prof. PhDr. Pavol Meštan CSc
Adresa:  Vajanského nabr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
Telefón:  02/59 34 91 42, 02/54 41 85 07
Fax:  02/59 34 91 45
E-mail:  mzk@snm.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.snm.sk
 
Myjavské osvetové stredisko v Myjave
Kontakt:  Mgr. Viera Feriancová
Adresa:  Partizánska 290/17
907 01 Myjava
Telefón:  034/621 32 52
Fax:  034/621 32 52
E-mail:  viera.feriancova@mosmy.tsk.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Myšľanské obecné múzeum Nižná Myšľa
Kontakt:  PhDr. Ladislav Olexa
Adresa: 
044 15 Nižná Myšľa
Telefón:  055/698 01 24
E-mail:  obecniznamysla@netkosice.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v SR
Religious Society of Jehovah´s Witnesses in the Slovak Republic
Kontakt:  Výbor krajiny
Adresa:  Pekná cesta 17, P.O.Box 2
830 04 Bratislava 34
Telefón:  02/49 107 611
Fax:  02/49 107 600
E-mail:  nsjs@wtbts.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Nadácia Jána Cikkera
Adresa:  Fialkové údolie 2
811 01 Bratislava 1
Telefón:  02/54 41 25 55
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Nadácia Ľudovíta Štúra
Adresa:  Laurinská 2
815 84 Bratislava
Telefón:  02/54 41 86 70
E-mail:  spis@stonline.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Nadácia Milana Šimečku
Kontakt:  Laco Oravec
Adresa:  Panenská 4
811 03 Bratislava
Telefón:  02/5443 35 52
Fax:  02/5443 35 52
E-mail:  nms@nadaciams.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.nadaciamilanasimecku.sk
 
Nadácia otvorenej spoločnosti
Kontakt:  Alena Pániková
Adresa:  Baštová 5 (Bratislava), Weberova 8 (Prešov)080 01
811 03 Bratislava
Telefón:  02/5441 47 30, 02/5441 69 13,051/7732 469 Prešov
Fax:  02/5441 88 67
E-mail:  osf@osf.sk, presov@osf.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.osf.sk
 
Nadácia Pontis
Kontakt:  Lenka Surotchak
Adresa:  Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Telefón:  02/5710 81 11
Fax:  02/5710 81 25
E-mail:  pontis@pontisfoundation.sk, pontis@nadaciapontis.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.pontisfoundation.sk, www.nadaciaponti.sk
 
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Kontakt:  Branislav Mamojka RNDr.
Adresa:  Vajnorská 1
831 04 Bratislava
Telefón:  02/50 24 03 03
Fax:  02/50 24 03 03
E-mail:  sekretariat@nrozp.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.nrozp.sk
 
Národné osvetové centrum, pracovisko Bratislava
The National Centre of Culture
Kontakt:  PhDr. Ján Tazberík, CSc.
Adresa:  Nám. SNP 12
812 34 Bratislava 1
Telefón:  0918 716 047
Fax:  02/59 21 42 18
E-mail:  nocka@nocka.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.nocka.sk
 
Národné osvetové centrum, sídlo
The National Centre of Culture
Kontakt:  PhDr. Ján Tazberík, CSc.
Adresa:  Nábrežie Ivana Krasku 1
921 01 Piešťany
Telefón:  02/20471202
Fax:  02/20471110
E-mail:  nocka@nocka.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.nocka.sk
 
Národný trust Slovenska, n.o.
Kontakt:  Peter Táborský
Adresa:  P.O.Box 16
810 00 Bratislava 1
Telefón:  02/5564 8045
Fax:  02/5564 8045
E-mail:  nts@changenet.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.nt.sk
 
NBS - Múzeum mincí a medailí
Kontakt:  Mgr. Mária Novotná
Adresa:  Štefánikovo nám.11/21
967 01 Kremnica
Telefón:  045/678 03 01
Fax:  045/674 21 21
E-mail:  muzeum@nbs.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.nbs.sk
 
Neformálne združenie nezávislých divadiel
Adresa: 
 
Telefón: 
E-mail:  stoka@stoka.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Nemecký kultúrny inštitút (Goethe institut)
Kontakt:  Wolfgang Franz
Adresa:  Panenská 33
814 82 Bratislava
Telefón:  004212/59 20 43 11, 54 43 31 32, 59 204 320 - knižnica
Fax:  004212/54 43 31 34
E-mail:  info@bratislava.goethe.org
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.goethe.de/bratislava
 
Nitrianska galéria
Kontakt:  Mgr.Renáta Niczová
Adresa:  Župné nám. 3
949 01 Nitra
Telefón:  037/657 96 41-3
Fax:  037/657 96 42
E-mail:  riaditelng@flynet.sk, ng@flynet.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.nitrianskagaleria.sk
 
Nitrianska hvezdáreň (detašované pracovisko SÚH Hurbanovo)
Kontakt:  Mgr. Peter Poliak
Adresa:  Fatranská 3
949 01 Nitra
Telefón:  037/6537 449
E-mail:  nihvezd@flynet.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.suh.sk/Nitra/nitra.htm
 
Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike
New Apostolic Church in the Slovak Republic
Kontakt:  Cirkevný prezident: Ľubor Kučera
Adresa:  Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu č. 24
811 02 Bratislava 1
Telefón:  02/54 43 35 91
Fax:  02/54 43 35 91
Zriaďovateľ: iné
 
Novohradská knižnica v Lučenci
Kontakt:  PhDr. Pavol Urbančok
Adresa:  J. Kármána 2
984 01 Lučenec
Telefón:  047/43 30 72 45
Fax:  047/433 07 24
E-mail:  nklucenec@stonline.sk, pavol.urbancok@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.nklc.sk
 
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Kontakt:  Iveta Kaczarová
Adresa:  Kubínyiho nám. 3
984 01 Lučenec
Telefón:  047/433 25 02
Fax:  047/433 29 80
E-mail:  nmlc@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.muzeum.sk
 
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci
Kontakt:  Mária Ambrušová
Adresa:  J. Kármána 2
984 01 Lučenec
Telefón:  047/433 15 34 - riaditeľka, 047/451 27 03 - sekretariát
Fax:  047/451 27 03
E-mail:  noslc@noslc.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.noslc.sk
 
Novohradské osvetové stredisko Veľký Krtíš
organizačná súčasť NOS Lučenec vo Veľkom Krtíši
Kontakt:  Juraj Matiaš
Adresa:  Nám. A. H. Škultétyho 35
990 01 Veľký Krtíš
Telefón:  047/483 14 65
Fax:  047/483 17 46
Zriaďovateľ: VÚC
 
O. Z. Aspekt
Kontakt:  Jana Cviková
Adresa:  Mýtna 38
811 07 Bratislava
Telefón:  02/52 49 16 39
E-mail:  aspekt@aspekt.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.aspekt.sk
 
O. Z. Človek v ohrození
Kontakt:  Nora Beňáková
Adresa:  Svätoplukova 1
821 09 Bratislava
Telefón:  02/55 42 22 54
Fax:  421/2/55 64 77 07
E-mail:  info@clovekvohrozeni.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.clovek v ohrozeni.sk
 
O. Z. Ganymedes
Kontakt:  Marián Vojtek
Adresa:  Trnavské mýto 1, P.O. Box 4
830 00 Bratislava 3
Telefón:  02/502 28 704
Fax:  02/502 28 704
E-mail:  ganymedes@atlas.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ganymedes.info
 
O. Z. Ľudia proti rasizmu
Kontakt:  JUDr. Daniel Milo
Adresa:  P. O. BOX 33, Bratislava 24
820 04 Bratislava
Telefón:  02/16 356
Fax:  02/16 356
E-mail:  info@rasizmus.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.rasizmus.sk
 
O. Z. Proti prúdu, časopis Nota bene
Kontakt:  Martin Opeta
Adresa:  Karpatská 10
811 05 Bratislava
Telefón:  02/5262 59 62, 0907197 908
Fax:  02/5262 59 62
E-mail:  protiprudu@notabene.sk, redakcia@notabene.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.notabene.sk
 
Obec reštaurátorov Slovenska
Adresa:  Lermontovova 8
811 05 Bratislava
Telefón:  02/5441 9811
Fax:  02/5441 9811
E-mail:  lucia.gregorova@gmail.com
Zriaďovateľ: iné
 
Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Kontakt:  Mgr. Ľudmila Jaszayová
Adresa:  Radničné námestie 1
085 01 Bardejov
Telefón:  054/472 21 05
Fax:  054/472 27 14
E-mail:  kniznica@gutgesel.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.gutgesel.sk
 
Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Kontakt:  PhDr. Eva Luptáková
Adresa:  Hviezdoslavovo námestie 11
026 01 Dolný Kubín
Telefón:  043/586 32 12
Fax:  043/586 43 95
E-mail:  orgaldk@vuczilina.sk, ogaleria@nextra.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.oravskagaleria.sk
 
Oravská knižnica Antona Habovčiaka
Kontakt:  PhDr. Milan Gonda
Adresa:  Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín
Telefón:  043/586 33 68, 586 22 77
Fax:  043/586 33 68
E-mail:  orakult@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Kontakt:  PaedDr. Mária Jagnešáková
Adresa:  Hviezdoslavovo námestie 7
026 01 Dolný Kubín
Telefón:  043/586 47 80, 586 62 39
Fax:  043/586 62 39
E-mail:  muzeum@oravamuzeum.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.oravamuzeum.sk
 
Oravské osvetové stredisko
Kontakt:  PhDr.Miroslav Žabenský
Adresa:  Ul. Bysterecká 1263/55
026 01 Dolný Kubín
Telefón:  043/586 49 78, 586 49 28
Fax:  043/586 49 28
E-mail:  osvetadk@osveta.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.osvetadk.sk
 
Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu
Adresa:  Slovenský rozhlas, Mýtna 1, P.O.Box 55
 Bratislava
Telefón: 
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.slovakradio.sk
 
OZIS, ochranné združenie interpretov Slovenska
Kolektívna správa práv výkonných umelcov
Kontakt:  Jana Lisová (riaditeľka)
Adresa:  Tomášiková 5/A
821 01 Bratislava 2
Telefón:  02/43 29 59 46, 02/43 33 50 61
Fax:  02/43 33 50 61
E-mail:  ozis@ozis.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ozis.sk
 
Pamiatkový úrad Slovenskej Republiky
Kontakt:  Katarína Kosová
Adresa:  Cesta na Červený most č. 6
814 06 Bratislava 1
Telefón:  02/20 464 105
Fax:  02/54 77 58 44
E-mail:  katarina.kosova@pamiatky.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.pamiatky.sk
 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA TU
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Adresa:  Priemyselná 14
918 43 Trnava
Telefón:  033/551 46 18
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.truni.sk
 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Adresa:  Račianska 59
813 34 Bratislava
Telefón:  02/43 42 20 12
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.fedu.uniba.sk
 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Adresa:  Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Telefón:  048/436 48 12
E-mail:  kslj@pdf.umb.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.pdf.umb.sk
 
Phenomenontheatre
Kontakt:  Eduard Kudláč
Adresa:  Hollého 23
010 01 Žilina
Telefón:  0905 735 989
Fax:  041/ 500 03 89
E-mail:  phe@phe.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.phe.sk
 
Plynárenské múzeum
organizačná zložka slovenského plynárenského priemyslu, š.p.Bratislava
Adresa:  Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
Telefón:  02/58 69 26 50
Fax:  02/53 41 51 08
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.spp.sk
 
Podduklianská knižnica
Kontakt:  Mgr.Kamil Beňko
Adresa:  8. mája 697/55
089 01 Svidník
Telefón:  054/788 21 90
Fax:  054/788 11 61
E-mail:  svidnik@zvykni.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  web.stonline.sk/pk.svidnik/
 
Podduklianske osvetové stredisko Svidník
Kontakt:  PhDr. Mária Pajzinková
Adresa:  Sov. hrdinov 160/74
089 01 Svidník
Telefón:  054/752 10 68
Fax:  054/752 15 07
E-mail:  pos@slovanet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene
Kontakt:  PhDr. Igor Danihel
Adresa:  Bystrický rad 1
960 26 Zvolen
Telefón:  045/533 49 57
Fax:  045/533 50 93
E-mail:  osvetazv@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Podtatranská knižnica v Poprade
Kontakt:  Mgr. Anna Balejová
Adresa:  Podtatranská 1548/1
058 01 Poprad
Telefón:  052/772 95 68, 772 94 95
Fax:  052/772 12 14
E-mail:  kniznica@kniznicapp.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kniznicapp.sk
 
Podtatranské múzeum v Poprade
Kontakt:  PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová
Adresa:  Vajanského 72/4
058 01 Poprad
Telefón:  052/772 18 74, 772 19 24
Fax:  052/772 18 68
E-mail:  sekretariat@muzeumpp.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.muzeum.sk
 
Podtatranské osvetové stredisko Poprad
Kontakt:  PaedDr.Peter Šuca
Adresa:  Nám.Sv.Egídia 11
058 01 Poprad
Telefón:  052/ 773 21 40,773 24 66
Fax:  052/ 773 21 40
E-mail:  osvetapp@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Podunajské múzeum v komárne v Komárne
Adresa:  Palatínová 13
945 01 Komárno
Telefón:  035/773 14 76
Fax:  035/773 14 76
E-mail:  muzeumkn@nextra.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.nicolaskl.szm.sk/museums
 
Pohronské múzeum v Novej Bani
Kontakt:  Mgr. Katarína Konečná
Adresa:  Bernolákova 2
968 01 Nová Baňa
Telefón:  045/685 51 78
Fax:  045/685 51 78
E-mail:  muzeumpm@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.muzeum.sk
 
Pohronské osvetové stredisko Banská Štiavnica
organizačná súčasť POS Žiar nad Hronom v Banskej Štiavnici
Kontakt:  vedúca:Mária Petrová
Adresa:  Kammerhofská 2
969 01 Banská Štiavnica
Telefón:  045/691 15 41
Fax:  045/692 13 87
Zriaďovateľ: VÚC
 
Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom
Kontakt:  Bc. Helena Žňavová
Adresa:  Duklianskych hrdinov 21
965 01 Žiar nad Hronom
Telefón:  045/672 51 36
Fax:  045/672 23 20
E-mail:  osvetaziar@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Poľský inštitút (Instytut Polski)
Polish Institute
Kontakt:  Zbiegniew Machej
Adresa:  Nám. SNP 27, P.O.Box 153
814 99 Bratislava
Telefón:  00421/2/54 43 20 30 (13,14) - ústredňa, 54 43 20 30 - riaditeľ
Fax:  00421/2/54 43 20 16
E-mail:  info@polinst.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.polinst.sk
 
Ponitrianske múzeum v Nitre
Kontakt:  Mgr. Anton Števko
Adresa:  Štefánikova tr. 1
949 01 Nitra
Telefón:  037/ 651 00 00, 651 42 53
Fax:  037/653 57 34
E-mail:  nimuz@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.muzeum.sk
 
Považská galéria umenia v Žiline
Kontakt:  Mgr. Milan Mazúr
Adresa:  Štefánikova 2
010 01 Žilina
Telefón:  041/562 25 22
Fax:  041/562 69 31
E-mail:  pgu@post.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.pgu.sk
 
Považská knižnica
Kontakt:  Mgr. Viera Baničová
Adresa:  Štúrova ul. 41/14
017 45 Považská Bystrica
Telefón:  042/432 33 20, 432 15 73
Fax:  042/432 29 56
E-mail:  kniznica@kniznicapb.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Považské múzeum v Žiline
Kontakt:  PhDr. Marián Mrva
Adresa:  Topoľová 1
010 03 Žilina - Budatín
Telefón:  041/500 15 11
Fax:  041/500 15 12
E-mail:  muzeum@pmza.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.pmza.sk
 
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Kontakt:  Mgr. Daniela Čižmárová
Adresa:  Nová 134
017 01 Považská Bystrica
Telefón:  042/432 13 67 riad., 042/432 35 74
Fax:  042/432 13 67
E-mail:  pospb@pospb.tsk.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Pravoslávna cirkev na Slovensku - Metropolitná rada
Orthodox Church in Slovakia - Metropolitan Council
Kontakt:  Arcibiskup: vladyka Ján
Adresa:  Bayerova 8
080 01 Prešov
Telefón:  051/772 47 36
Fax:  051/773 40 45
E-mail:  mrpc@orthodox.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.orthodox.sk
 
Pravoslávna cirkev na Slovensku - Prešovská pravoslávna eparchia
Orthodox Church in Slovakia - Eparchial Council Prešov
Kontakt:  Arcibiskup: vladyka Ján
Adresa:  Budovateľská 1
080 01 Prešov
Telefón:  051/773 36 12
Fax:  051/746 02 65
E-mail:  sekretariat@ppepoer.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.orthodox.sk
 
Pravoslávna cirkev na Slovensku – Michalovsko-košická pravoslávna eparchia v Michalovciach
Orthodox Church in Slovakia - Eparchial Council Michalovce-Košice
Kontakt:  Arcibiskup: Vladyka Juraj
Adresa:  Duklianska 16
071 44 Michalovce
Telefón:  056/642 41 56
Fax:  056/643 15 00
E-mail:  uradmkpe@orthodox.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.orthodox.sk
 
Prírodovedné múzeum v Bratislave
organizačná zložka SNM
Kontakt:  RNDr. Milan Rybecký
Adresa:  Vajanského nábr. 2
810 06 Bratislava 16
Telefón:  02/59 34 91 22, 59 34 91 02
Fax:  02/52 96 66 53
E-mail:  prirmuz@snm.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.snm.sk
 
Radošinské naivné divadlo, spol..s r.o.
Adresa:  Škultétyho 5
831 04 Bratislava 3
Telefón:  02/55 56 35 08 - pokladňa, 090549 16 66 - obch.kontakt
Fax:  02/55 56 35 08
E-mail:  rnd@rnd.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.rnd.sk
 
Rakúske kultúrne fórum
Austrian Cultural Forum
Kontakt:  Mag. Briggite Trinkl
Adresa:  Zelená 7
811 01 Bratislava
Telefón:  004212/54 64 13 37
Fax:  004212/54 43 17 06
E-mail:  pressburg-ks@bmeia.gv.at
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.embassyaustria.sk
 
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Reformed Christian Church in Slovakia
Kontakt:  Biskup: Mgr. László Fazekas
Adresa:  Predsedníctvo synody, Jókaiho 34
845 01 Komárno
Telefón:  035/770 18 26
Fax:  047/770 18 27
E-mail:  reformata@reformata.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.reformata.sk
 
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
Kontakt:  PhDr. Marta Šimo-Svrčeková
Adresa:  ul.SNP 32
940 62 Nové Zámky
Telefón:  035/6420265
Fax:  035/6420265
E-mail:  rosnz@rosnz.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  http://www.rosnz.sk/
 
Regionálne osvetové stredisko v Trebišove
Kontakt:  Mgr.Beata Kereštanová
Adresa:  M.R.Štefánika 206
075 01 Trebišov
Telefón:  056/672 56 20
Fax:  056/672 27 81
E-mail:  reg.osvet.stred.tv@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Regionálne osvetové stredisko v Žiline
Kontakt:  PhDr. Soňa Řeháková
Adresa:  Horný val 20
011 82 Žilina
Telefón:  041/562 59 56, 562 59 42
Fax:  041/562 19 42
E-mail:  ros@kultura-zilina.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.kultura-zilina.sk
 
Rímskokatolicka cirkev v Slovenskej republike - Arcibiskupstvo Košice
Roman Catholic Church in the Slovak Republic - Archdiocese of Košice
Kontakt:  Arcibiskup-metropolita: Mons. Bernard Bober
Adresa:  Hlavná 28
041 83 Košice
Telefón:  055/682 81 00
Fax:  055/622 10 34
E-mail:  abu@rimkat.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.rimkat.sk
 
Rímskokatolicka cirkev v Slovenskej republike - Biskupstvo Banská Bystrica
Roman Catholic Church in the Slovak Republic - Diocese of Banská Bystrica
Kontakt:  Diecézny administrátor: Mons. ThDr. Marián Bublinec
Adresa:  Námestie SNP 19
975 90 Banská Bystrica
Telefón:  048/412 57 26
Fax:  048/412 46 38
E-mail:  bystrica@kbs.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.bbdieceza.sk
 
Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike - Biskupstvo Nitra
Roman Catholic Church in the Slovak Republic - Diocese of Nitra
Kontakt:  Biskup: Mons.Viliam Judák
Adresa:  Nám. Jána Pavla II. 7
950 50 Nitra - Hrad Nitra - Hrad
Telefón:  037/772 17 47
Fax:  037/772 17 49
E-mail:  nitra@kbs.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.biskupstvo-nitra.sk
 
Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike - Biskupstvo Rožňava
Roman Catholic Church in the Slovak Republic - Diocese of Rožňava
Kontakt:  Biskup: Mons. Vladimír Filo
Adresa:  Námestie baníkov 20
048 01 Rožňava
Telefón:  058/732 31 21
Fax:  058/734 12 92
E-mail:  roznava@kbs.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.roznava.rcc.sk
 
Rímskokatolicka cirkev v Slovenskej republike - Biskupstvo Spišské Podhradie
Roman Catholic Church in the Slovak Republic - Diocese of Spišské Podhradie
Kontakt:  Biskup: Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.
Adresa:  Spišská Kapitula 9
053 04 Spišské Podhradie
Telefón:  053/454 11 36
Fax:  053/450 22 08
E-mail:  biskupstvo@kapitula.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.kapitula.sk
 
Rímskokatolicka cirkev v Slovenskej republike - Bratislavská arcidiecéza
Roman Catholic Church in the Slovak Republic - Bratislavská Archdiocese
Kontakt:  Arcibiskup-metropolita: Mons. Stanislav Zvolenský
Adresa:  Špitálska 7
811 09 Bratislava 1
Telefón:  02/57 20 06 11
E-mail:  abu@abu-bratislava.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.abu-bratislava.sk
 
Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike - Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
Military Ordinariate
Kontakt:  ordinár OS a OZ SR: Mons. František Rábek
Adresa:  Nám. 4.apríla č. 20
900 33 Marianka
Telefón:  02/65 93 60 08
Fax:  02/65 93 60 09
E-mail:  ordinariat@ordinariat.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.ordinariat.sk
 
Rímskokatolicka cirkev v Slovenskej republike - Trnavská arcidiecéza
Roman Catholic Church in the Slovak Republic - Trnavská Archdiocese
Kontakt:  Arcibiskup: Mons. Róbert Bezák
Adresa:  Hollého 10, P.O.Box 78
917 66 Trnava
Telefón:  033/591 21 11
Fax:  033/551 12 24
E-mail:  abu@abu.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.abu.sk
 
Rímskokatolicka cirkev v Slovenskej republike – Žilinská diecéza
Roman Catholic Church in the Slovak Republic – Diocese Žilina
Kontakt:  Biskup: Mons. Tomáš Galis
Adresa:  Mariánske nám. 23
P.O.Box B46 Žilina
Telefón:  041/5002215
Fax:  041/5002216
E-mail:  kuria@dcza.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.dcza.sk
 
Rómska tlačová agentúra
Kontakt:  PhDr. Kristína Magdolénová
Adresa:  Slovenskej jednoty 44
040 01 Košice
Telefón:  055/632 13 72
E-mail:  rpa@mecem.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.rpa.sk
 
Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave
Russian Science and Cultural Centre in Bratislava
Kontakt:  Alexander Bušuev
Adresa:  Fr. Kráľa 2
811 05 Bratislava
Telefón:  004212/52 62 59 81
Fax:  004212/52 62 59 82
E-mail:  rus.kult.centrum@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
SALTO - štvrťročník
Časopis pre tanec, pohybové a alternatívne divadlo
Kontakt:  Eleonóra Nosterská
Adresa:  Čmelíková 9
821 03 Bratislava
Telefón:  0905/181 893
E-mail:  nmcode@slovanet.sk
Zriaďovateľ: iné
 
SAPA - Slovenská asociácia producentov v audiovízií
Kolektívna správa práv výrobcov zvukovo - obrazových záznamov
Kontakt:  Ing. Silvia Trizuljaková (licenčný a ekonomický manažér)
Adresa:  Gröslingová 32
811 09 Bratislava
Telefón:  02/55 56 56 43, 02/57 10 15 27
Fax:  02/55 64 47 91, 02/52 96 34 61
E-mail:  sapa@webdesign.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.sapa.cc
 
SI Rím (Institut Slovacco)
Kontakt:  PhDr. Peter Krupár
Adresa:  Via dei Colli della Farnesina 144
00 194 Roma
Telefón:  003906/36 71 52 20(1)
Fax:  003906/36 71 52 63
E-mail:  is@roma.mfa.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.sirome.mfa.sk
 
SI Viedeň (Slowakisches Institut)
Kontakt:  PhDr. Viera Polakovičová
Adresa:  Wipplingerstrasse 24-26
1010 Wien
Telefón:  00431/535 40 57
Fax:  00431/535 40 57, 318 90 60
E-mail:  si.wien@gmx.at
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.sivienna.mfa.sk
 
SI Berlín (Slowakisches Institut)
Kontakt:  Martin Sarvaš
Adresa:  Zimmerstrasse 27
109 69 Berlin
Telefón:  004930/25899 363
Fax:  004930/25899 364
E-mail:  slowakisches.institut@botschaft-slowakei.de
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.botschaft-slowakei.de
 
SI Budapešť (Slovák Intezét)
Kontakt:  Milan Kurucz
Adresa:  Rákoczi út 15
1088 Budapest
Telefón:  00361/327 40 00
Fax:  00361/327 40 08
E-mail:  sibp@axelero.hu
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.sibudapest.mfa.sk
 
SI Moskva (Posolstvo Slovackoj respubliky, Slovackij institut)
Kontakt:  Aneta Marenčíková
Adresa:  ul. 2 - ja Bretskaja 27
125056 Moskva
Telefón:  007495/956 49 28
Fax:  007495/250 40 03
E-mail:  si@moskva.mfa.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.simoscow.mfa.sk
 
SI Paríž
Kontakt:  Božena Krížiková
Adresa:  125, rue du Ranelagh
F75016 Paris
Telefón:  00331/44 14 51 20(56-00)
Fax:  00331/46 47 74 89, 42 88 76 53
E-mail:  institu.slovaque@dial.oleane.com
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.siparis.mfa.sk
 
SI Praha (Slovenský inštitút)
Kontakt:  Vladimír Valovič
Adresa:  Jilská 16
110 00 Praha 1
Telefón:  004202/24 94 81 35 - sekret. 004202/ 24 94 81 36 - knižnica
Fax:  004202/24 94 90 42
E-mail:  slovensky_institut@iol.cz
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.slovakemb.cz
 
SI Varšava (Institut Slowacki)
Kontakt:  Helena Jacošová
Adresa:  ul. Krzywe Kolo 12/14 a
00-270 Warsawa
Telefón:  004822/635 77 74
Fax:  004822/635 76 12
E-mail:  instytut_slowacki@wp.pl, instytut.slowacki@neostrada.pl
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.instytutslowacki.pl
 
SLAVISTICKÝ ÚSTAV JÁNA STANISLAVA SAV
Adresa:  Panská 26
813 64 Bratislava
Telefón:  02/54 43 17 61, 54 41 83 59
E-mail:  jan.dorula@savba.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.slavu.sav.sk
 
Slovanské múzeum A.S.Puškina
organizačná zložka SNK
Kontakt:  Mgr. Helena Filipová
Adresa: 
958 42 Brodzany
Telefón:  038/48 72 63-4
Fax:  038/48 72 63-4
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
 
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Kontakt:  Mgr. Beáta Bellérová
Adresa:  Štúrova 51 , P.O.Box 20B
949 59 Nitra
Telefón:  037/651 77 43
Fax:  037/651 77 43
E-mail:  slpk@uniag.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.slpk.sk
 
Slovenská asociácia knižníc
Kontakt:  PhDr. Daniela Gondová
Adresa:  sekretariát SAK, centrum VTI SR Nám.slobody 19
812 12 Bratislava
Telefón:  02/592 44 447
Fax:  02/52 96 60 16
E-mail:  daniela.gondova@fphil.uniba.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Slovenská audiovizuálna protipirátska únia
Adresa:  Panenská 7
811 03 Bratislava
Telefón:  0800 13 88 33
Fax:  02/544 30 085
E-mail:  sapu@ba.sknet.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Slovenská audiovizuálna protipirátska únia (SAPÚ)
záujmové združenie právnických osôb
Kontakt:  RNDr. Tatiana Šumcová (riaditeľka kancelárie)
Adresa:  Panenská 7
811 03 Bratislava
Telefón:  +421-2-54 43 00 85
Fax:  +421-2-54 43 00 85
E-mail:  sapu@ba.sknet.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.sapu.sk
 
Slovenská bluesová spoločnosť
Adresa:  Michalská 10
815 36 Bratislava I
Telefón:  0908 22 41 30
Fax:  02/52 96 10 78
E-mail:  harp@nextra.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.slovakblues.sk
 
Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave
Kontakt:  PhDr. Renáta Mártanová
Adresa:  Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava 5
Telefón:  02/67 29 16 13
Fax:  02/62 41 23 02
E-mail:  ma@sek.euba.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.sek.euba.sk
 
Slovenská filharmónia
The Slovak Philharmonic
Kontakt:  prof. Marián Lapšanský
Adresa:  Medená 3
816 01 Bratislava 1
Telefón:  02/54 43 54 13, 02/54 43 33 51
Fax:  02/54 43 59 56
E-mail:  filharmonia@filharmonia.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.filharmonia.sk
 
Slovenská filmová a televízna akadémia
Adresa:  Ventúrska 3
813 01 Bratislava
Telefón:  02/5930 35 75, 02/5930 35 73
E-mail:  tatarova@vsmu.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA)
Kontakt:  Ing. Silvia Trizuljaková (licenčný a ekonomický manažér)
Adresa:  Ventúrska 3
813 01 Bratislava
Telefón:  02/59 30 35 73
Fax:  02/59 30 35 75
E-mail:  tatarova@vsmu.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Slovenská hudobná spoločnosť
Adresa:  Fraňa Kráľa 9
811 05 Bratislava
Telefón:  02/52 622 591
Fax:  02/52 622 591
E-mail:  axam@naex.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Slovenská hudobná únia
Adresa:  Michalská 10
815 36 Bratislava
Telefón:  0910 904 423
E-mail:  ferencova@hotmail.com
Zriaďovateľ: iné
 
Slovenská chemická knižnica, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Kontakt:  Ing. Jozef Dzivák
Adresa:  Radlinského 9
812 37 Bratislava 1
Telefón:  02/52 4952 65
Fax:  02/52 49 52 65
E-mail:  Jozef.Dzivak@stuba.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Slovenská jazzová spoločnosť
Adresa:  Michalská 10
815 36 Bratislava
Telefón:  02/54 431 395; 0903 464265
Fax:  02/54 431 395
E-mail:  sjs@gti.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu so sídlom v Levoči
The Slovak Library for the Blind
Kontakt:  Ing. František Hasaj
Adresa:  Štúrova 36
054 66 Levoča
Telefón:  053/451 36 48,451 34 87-8, 2451 202-sekr., 2451 201-riad.
Fax:  053/451 36 48
E-mail:  skn@skn.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.skn.sk
 
Slovenská lekárska knižnica
Kontakt:  PhDr. Marta Žilová
Adresa:  Lazaretská 26
811 09 Bratislava 1
Telefón:  02/52 96 38 29, 52 96 11 21-2
Fax:  02/52 96 84 38
E-mail:  sllk@sllk.gov.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.sllk.gov.sk
 
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene
Kontakt:  Ing. Alena Poláčiková
Adresa:  T.G. Masaryka 20
961 02 Zvolen
Telefón:  045/520 66 42
Fax:  045/547 99 42
E-mail:  sldk@sldk.tuzvo.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.sldk.tuzvo.sk
 
Slovenská národná galéria
Slovak National Gallery
Kontakt:  Alexandra Kusá, PhD., poverená generálna riaditeľka
Adresa:  Riečna 1
815 13 Bratislava 1
Telefón:  02/54 43 20 81-2, 2047 6226 sekr.
Fax:  02/54 43 07 93, 5443 3971
E-mail:  sng@sng.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.sng.sk
 
Slovenská národná knižnica
Slovak National Library
Kontakt:  Ing. Katarína Krištofová, PhD.
Adresa:  Nám. J. C. Hronského 1
036 01 Martin 1
Telefón:  043/413 12 67,430 18 02, 2451 200, 2451 131 sekr.
Fax:  043/430 18 02
E-mail:  snk@snk.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.snk.sk
 
Slovenská pedagogická knižnica
Kontakt:  Mgr. Katarína Kurilová
Adresa:  Hálova 16
851 01 Bratislava 5
Telefón:  02/68 20 86 16
Fax:  02/68 20 86 19
E-mail:  riaditel@spgk.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.spgk.sk
 
Slovenská pošta a.s. - Poštové múzeum
organizačná zložka Slovenskej pošty a.s.
Kontakt:  PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Adresa:  Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1
Telefón:  048/433 95 07,433 92 50
Fax:  048/411 52 18
E-mail:  kollar.stefan@slposta.sk, muzeum@slposta.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.slposta.sk,www.posta.sk
 
Slovenská sekcia ISCM
/Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu/
Adresa:  Medená 29
811 02 Bratislava
Telefón:  02/54 431 689
Fax:  02/54 433 569
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Slovenská spločnosť prekladateľov odbornej literatúry / SSPOL /
Adresa:  Laurinská 2
815 08 Bratislava
Telefón:  02/54 431 294
Fax:  02/54 431 294
E-mail:  sspol@stonline.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Slovenská spoločnosľ prekladateľov umeleckej literatúry / SSPUL /
Adresa:  Laurinská 2
815 08 Bratislava
Telefón:  02/54 431 294
Fax:  02/54 431 294
E-mail:  sspul@stonline.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky Knižnica
Kontakt:  Mgr. Mária HANDZOVÁ
Adresa:  Ilkovičova 3
812 19 Bratislava 1
Telefón:  02/60 29 11 11-ústr
Fax:  02/65 42 04 15
E-mail:  kniznica@elf.stuba.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.fei.stuba.sk/kniznica/index.htm
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovo-technologická fakulta Ústredná knižnica - Študijné a informačné stredisko
Kontakt:  Mgr. Kvetoslava REŠETOVÁ
Adresa:  Bottova 24
917 24 Trnava
Telefón:  033/552 10 07
Fax:  033/552 10 07
E-mail:  hrubsova@mtf.stuba.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Slovenská únia karikaturistov
Adresa:  Ďurgalová 12
831 01 Bratislava
Telefón:  02/54 78 80 90
E-mail:  kazo@internet.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Slovenská ústredná hvezdáreň
Slovak Central Observatory
Kontakt:  Ing. Teodor Pintér
Adresa:  Komárňanská 134
947 01 Hurbanovo
Telefón:  035/760 24 84-6, 2451 101-2 sekr.
Fax:  035/760 24 87
E-mail:  suh@suh.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.suh.sk
 
Slovenská výtvarná únia /SVÚ/
Adresa:  Dostojevského tad 2
813 51 Bratislava
Telefón:  02/5296 24 02
E-mail:  svu@stonline.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Slovenské banské múzeum
Kontakt:  PhDr. Jozef Labuda
Adresa:  Kammerhofská 2
969 01 Banská Štiavnica
Telefón:  045/694 94 22,694 94 47
Fax:  045/692 07 61
E-mail:  sbm@muzeumbs.sk
Zriaďovateľ: MŽP
URL:  www.muzeumbs.sk
 
Slovenské banské múzeum
Kontakt:  PhDr. Jozef Labuda, CSc.
Adresa:  Kammerhofská 2
969 01 Banská Štiavnica
Telefón:  045/694 94 22, 694 94 47
Fax:  045/692 07 61
E-mail:  sbm@muzeumbs.sk
Zriaďovateľ: MŽP
URL:  www.muzeumbs.sk
 
Slovenské centrum dizajnu
Slovak Design Centre
Kontakt:  Mgr. Katarína Hubová
Adresa:  Jakubovo nám. 12, P.O.Box 131
814 99 Bratislava 1
Telefón:  02/52 931 800, 52 931 562-knižnica
Fax:  02/52 931 838, 52 931 564
E-mail:  sdc@sdc.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.sdc.sk
 
Slovenské divadlo - revue dramatických umení
The Slovak Theatre -- Journal of Theatre, Film, Radio and Television Art
Kontakt:  Šéfredaktor: Dagmar Podmanková
Adresa:  KDF SAV, Dúbravská cesta 9
813 64 Bratislava 1
Telefón:  02/54 777 193
Fax:  02/54773 567
E-mail:  dagmar.podmakova@savba.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  kadf.sav.sk
 
Slovenské komorné divadlo Martin
Kontakt:  Róbert Mankovecký
Adresa:  Divadelná 1
036 80 Martin
Telefón:  043/422 40 98, 422 22 12
Fax:  043/422 01 72
E-mail:  office@divadlomartin.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.divadlomartin.sk
 
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Kontakt:  RNDr. D. Šubová, CSc.
Adresa:  Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón:  044/547 72 10,547 72 30
Fax:  044/551 43 81
E-mail:  smopaj@smopaj.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.smopaj.sk
 
Slovenské národné - literárne múzeum
organizačná zložka SNK
Kontakt:  Mgr. Beňovský Jozef
Adresa:  M.R.Štefánika 11
036 01 Martin
Telefón:  043/413 41 52, 413 40 36
Fax:  043/430 23 74
E-mail:  snlm@snk.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.snk.sk/snlm/snlm.html
 
Slovenské národné divadlo
Slovak National Theatre
Kontakt:  Mgr. art. Ondrej Šoth, ArtD.
Adresa:  Pribinova 17
819 01 Bratislava 1
Telefón:  02/57 78 21 10- vrátnica, 02/57 78 21 01
E-mail:  snd@snd.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.snd.sk
 
Slovenské národné múzeum
Slovak National Museum
Kontakt:  PaedDr. Rastislav Púdelka
Adresa:  Vajanského nábr. 2, P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16
Telefón:  02/59 34 91 11, 59 34 91 21, 2046 9114-sekr.,2046 9135 riad.
Fax:  02/52 96 66 53, 02/52 92 43 44
E-mail:  sekretariat@snm.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.snm.sk
 
Slovenské poľnohospodárske múzeum
Kontakt:  Ing. Jozef Vontorčík, CSc.
Adresa:  Dlhá 94
949 01 Nitra
Telefón:  037/57 25 53-4, 654 33 59
Fax:  037/733 34 79
E-mail:  muzeum@agrokomplex.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.agrokomplex.sk
 
Slovenské sklárske múzeum
Kontakt:  Mgr. Anna Kasarová
Adresa:  Sklárska 117
020 61 Lednické Rovne
Telefón:  042/460 12 80
Fax:  042/469 38 73
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Slovenské technické múzeum
Slovak Technical Museum
Kontakt:  Ing. Eugen Labanič
Adresa:  Hlavná 88
040 01 Košice
Telefón:  055/622 36 65, 622 40 35-6, 245 1110, 245 1111 sekr.
Fax:  055/622 59 65
E-mail:  stmke@stm-ke.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.stm-ke.sk
 
Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI
Adresa:  Vajnorská 8/A
931 04 Bratislava
Telefón:  02/55 56 83 04
Fax:  02/55 56 76 41
E-mail:  archeologia@sahi.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.sahi.sk
 
Slovenský filmový ústav
Slovak Film Institut
Kontakt:  Peter Dubecký
Adresa:  Grösslingová 32
811 09 Bratislava 1
Telefón:  02/57 10 15 01- spojovateľ, 02/57 10 15 03 - sekretariát
Fax:  02 / 52 96 34 61
E-mail:  sfu@sfu.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.sfu.sk
 
Slovenský filmový zväz
Adresa:  Hálkova 34
831 03 Bratislava
Telefón:  02/44 25 93 07, 52 63 22 33
Fax:  sfz@ba.telecom.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Slovenský ľudový umelecký kolektív
Kontakt:  Mgr. Juraj Hamar, CSc.
Adresa:  Balkánska 31
853 08 Bratislava 59
Telefón:  02/20478235
Fax:  0220478280
E-mail:  sluk@sluk.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.sluk.sk
 
Slovenský výbor pre UNICEF
Kontakt:  Doc. MUDr. Veronika Lehotská, CSc.
Adresa:  Grösslingova 6, P.O.Box 52
810 00 Bratislava
Telefón:  02/5296 50 82, 02/5296 19 30
Fax:  02/5296 50 84
E-mail:  natcom@unicef.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.unicef.sk
 
Slovenský zväz telesne postihnutých
Adresa:  Ševčenkova 19
851 01 Bratislava
Telefón:  02/63 81 44 78, 02/63 81 44 69, 0905 911 147
E-mail:  sztp@sztp.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.sztp.sk
 
SLOVGRAM - nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
Kolektívna správa práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo – obrazových záznamov
Kontakt:  Mgr. Vladimír Kubovčák (riaditeľ)
Adresa:  Jakubovo nám. 14
813 48 Bratislava1
Telefón:  02/52 96 31 90
Fax:  02/52 96 31 90
E-mail:  secretary@slovgram.sk, slovgram@slovgram.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.slovgram.sk
 
SOZA - slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Kolektívna správa práv autorov a vydavateľov hudobných diel
Kontakt:  PhDr. Vladimír Repčík (riaditeľ)
Adresa:  Rastislavova 3
821 08 Bratislava2
Telefón:  02/50 20 27 07, 02/50 20 27 06
Fax:  02/55 56 94 09
E-mail:  soza@soza.sk, repcik@soza.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.soza.sk
 
Spišská knižnica
Kontakt:  PhDr. Stanislav Prochotský
Adresa:  Štefánikovo nám.3
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón:  053/446 47 57
Fax:  053/446 42 58
E-mail:  snv@zvykni.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.spisskakniznica.sk
 
Spišské divadlo
Kontakt:  Štefan Fejko
Adresa:  Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón:  053/417 32 74 - riaditeľ, 417 32 75 - prevádzka
Fax:  053/417 32 73
E-mail:  divadlo@spisnet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.spisskedivadlo.sk
 
Spišské múzeum Levoča
Organizačná zložka SNM
Kontakt:  riaditeľka: PhDr. Mária Novotná
Adresa:  Nám. Majstra Pavla 40
054 01 Levoča
Telefón:  053/451 27 86
Fax:  053/451 28 24
E-mail:  muzeum@levonet
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.snm.sk
 
Spišské osvetové stredisko
Kontakt:  PhDr. Jozef Lapšanský
Adresa:  Zimná ul. 47
052 80 Spišská Nová Ves
Telefón:  053/429 80 93
Fax:  053/442 40 92
E-mail:  spisos@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Spoločnosť Mikuláša Schneidera -Trnavského
Adresa:  Študentská 9
917 00 Trnava
Telefón:  033/533 31 36
Zriaďovateľ: iné
 
Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu - SNEH
Adresa:  Jakubovo nám. 12
811 09 Bratislava
Telefón:  02/62 25 08 42, 0903/11 80 08
E-mail:  michalmurin@hotmail.com
Zriaďovateľ: iné
 
Spolok architektov Slovenska / SAS /
Adresa:  Panská 15
811 01 Bratislava
Telefón:  02/54 43 14 31, 54 43 51 77
Fax:  02/54 434 457
E-mail:  sas@euroweb.sk, projekt@internet.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.archinet.sk
 
Spolok koncertných umelcov
Adresa:  Michalská 10
815 36 Bratislava
Telefón:  02/54 434 522
E-mail:  spolokku@orangemail.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.sku.sk
 
Spolok slovenských knihovníkov
Kontakt:  Ing. Silvia Stasselová
Adresa:  Michalská 1
814 17 Bratislava
Telefón:  02/59 27 44 94
Fax:  02/52 96 70 27
E-mail:  stassel@sv.stuba.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Spolok slovenských spisovateľov
The Slovak Writers ´Society
Kontakt:  Predseda:PhDr. Ján Tužinský, PhD.
Adresa:  Laurinská 2
815 84 Bratislava
Telefón:  02/54 41 86 70
Fax:  02/54 43 53 71
E-mail:  spolspis@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.spisovatel.sk, www.litcentrum.sk/39953
 
Spolok výtvarníkov Slovenska / SVS /
Adresa:  Palisády 31
811 06 Bratislava
Telefón:  0905 128 073
E-mail:  maria_horvathova@nextra.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Staré divadlo
Old Theatre in Nitra
Kontakt:  Karol Spišák
Adresa:  Ul. 7. pešieho pluku 1
949 01 Nitra
Telefón:  037/ 652 40 92 - riaditeľ, 037/652 40 91- produkcia
Fax:  fax: 037/ 652 40 91
E-mail:  sdn@staredivadlo.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.staredivadlo.sk
 
Starokatolícka cirkev na Slovensku
Old Catholic Church in Slovakia
Kontakt:  Arcibiskup: ThDr. Augustín Bačinský
Adresa:  Chrenovská 15
949 01 Nitra
Telefón:  037/653 10 91
Fax:  037/653 10 91
E-mail:  biskupsky.urad@slovenski-katolici.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.slovenski-katolici.sk
 
Staromestská knižnica
Kontakt:  PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka
Adresa:  Blumentálska 10/a
814 41 Bratislava 1
Telefón:  02/55 42 22 68
Fax:  02/55 42 22 68
E-mail:  vyslouzilova@starlib.sk
Zriaďovateľ: obec
URL:  www.starlib.sk
 
Staromestské divadlo Košice
Association Old Down Theatre
Adresa:  Stará Baštová 1
040 01 Košice
Telefón:  055/622 11 07, 0905/50 81 98
Fax:  055/622 11 07
E-mail:  lubapeto@alternet.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.cassovia.sk/sd
 
STOKA
Adresa: 
810 00 Bratislava 1
Telefón:  0915 063 659
E-mail:  stoka@stoka.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.stoka.sk
 
Stredoslovenská galéria Banská Bystrica
State Gallery Banská Bystrica
Kontakt:  Zlatica Hlaváčiková
Adresa:  Dolná 8
975 90 Bratislava 
Telefón:  048/412 41 67
Fax:  048/412 60 80
E-mail:  sgbb@isternet.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.isternet.sk/sgbb
 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Kontakt:  PhDr. Zuzana Drugová
Adresa:  Nám. SNP 4
975 90 Banská Bystrica
Telefón:  048/412 58 95, 412 58 96
Fax:  048/415 50 77
E-mail:  smbb@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.stredoslovenskemuzeum.sk
 
Stredoslovenské osvetové stredisko v B. B.
Kontakt:  Mária Palúchová
Adresa:  Dolná 35
975 25 Banská Bystrica
Telefón:  048/415 35 91, 048/ 412 52 06
Fax:  048/412 51 22
E-mail:  dir.sosbb@bb.psg.sk, sosbb@bbpsg.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.slovanet.sk/sosbb
 
Svätojurská knižnica
Adresa:  Kolárová 2
900 21 Svätý Jur
Telefón:  02/44 97 18 88
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Symfonický orchester Slovenské rozhlasu
Adresa:  Mýtna 1
812 90 Bratislava 1
Telefón:  tel. 02/57 27 34 75, 57 27 34 78
Fax:  fax 02/57 27 33 86
E-mail:  turner@slovakradio.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.slovakradio.sk/sosr
 
SZTK - Múzeum telesnej kultúry v SR
Kontakt:  PhDr.Zdenka Letenayová
Adresa:  Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefón:  02/44 37 24 27, 02/ 49 24 93 70-2
Fax:  02/44 37 24 27
E-mail:  muzeum.tk@mail.t-com.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Šarišská galéria v Prešove
Kontakt:  Mgr. Marta Hrebíčková
Adresa:  Hlavná 51
080 01 Prešov
Telefón:  051/772 54 23
Fax:  051/773 40 38
E-mail:  sg.po@centrum.sk,sg.po@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.sgpresov.sk
 
Šarišské múzeum Bardejov
Kontakt:  PhDr. František Gutek
Adresa:  Radničné námestie 13
085 01 Bardejov
Telefón:  054/472 43 09
Fax:  054/472 49 66
E-mail:  sarmus@nextra.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Šarišské osvetové stredisko Prešov
Kontakt:  PhDr. Vladimír Husár
Adresa:  Ul. Janka Borodáča 5
081 25 Prešov
Telefón:  051/772 47 49
E-mail:  kultura@po.psg.sk, osveta.presov@slovanet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Štátna filharmónia Košice
The Slovak State Philharmonic, Kosice
Kontakt:  PaedDr. Mgr.art. Július Klein
Adresa:  Moyzesova 66
040 01 Košice
Telefón:  055/622 45 09, 622 45 14
Fax:  055/622 45 09
E-mail:  sfk@sfk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.sfk.sk
 
Štátna opera
State opera
Kontakt:  Rudolf Hromada
Adresa:  Národná 11
974 73 Banská Bystrica
Telefón:  048/412 44 18 - riaditeľ, 415 45 44 - vrátnica
Fax:  048 / 415 34 57
E-mail:  sobbs@bb.psg.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.stateopera.sk
 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Scientific Library
Kontakt:  PhDr. Oľga Lauková
Adresa:  Lazovná 9, P.O.Box 205
975 58 Banská Bystrica 1
Telefón:  048 /471 0796, 2453 166 sekr.,2453 188 riad, 048/415 50 67 riad.,415 51 11
Fax:  048 / 412 40 96
E-mail:  svkbb@svkbb.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.svkbb.sk
 
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Scientific Library
Kontakt:  JUDr. Ján Gašpar
Adresa:  Hlavná 10
042 30 Košice
Telefón:  055/ 622 67 24 - riad., 055/622 27 80 - ústredňa, 2454 131 riad., 2454 229-sekr.
Fax:  055/ 622 23 31
E-mail:  svvk@svkk.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.svkk.sk
 
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Research Library
Kontakt:  Mgr. Valéria Závadská
Adresa:  Hlavná 99
081 89 Prešov
Telefón:  051/ 772 41 75, 772 49 60
Fax:  051/ 772 49 60
E-mail:  kniznica@svkpo.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.svkpo.sk
 
Štátne divadlo Košice
State theatre Kosice
Kontakt:  Mgr. Peter Himič
Adresa:  Hlavná 58
042 77 Košice
Telefón:  421552452202 - sekretariát, 421552452200 - spojovateľka
Fax:  421552452212
E-mail:  sekretariat@sdke.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.sdke.sk
 
Štátny komorný orchester Žilina
Slovak Sinfonietta of Zilina
Kontakt:  Mgr. art. Vladimír Šalaga
Adresa:  Dolný Val 47, Dom umenia Fatra
011 28 Žilina
Telefón:  041/ 562 09 79 - centrála, 562 09 52- sekretariát
Fax:  041/562 69 72
E-mail:  ssz@isternet.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.slovaksinfonietta.sk
 
Štúdio L+S
Adresa:  Nám. 1. mája 5
811 06 Bratislava 1
Telefón:  02/52 92 15 84
Fax:  02/52 92 50 82
E-mail:  studios@studios.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.studios.sk
 
Štúdio L+S
Kontakt:  Milan Lasica
Adresa:  Nám.1.Mája 5
811 08 Bratislava 1
Telefón:  02/52 92 15 84
Fax:  02/52 92 50 82
E-mail:  studios@studios.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.studios.sk
 
Štúdio tanca
Kontakt:  Mgr. Zuzana Hájková
Adresa:  Nám.slobody 3
974 01 Banská Bystrica
Telefón:  048/414 51 54
Fax:  048/414 65 40
E-mail:  bbdance@pcb.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.studiotanca.sk
 
Taliansky kultúrny inštitút
Italian Cultural Institute
Kontakt:  Dr. Teresa Truscari
Adresa:  Kapucínska 7
811 03 Bratislava
Telefón:  421 2 59 30 71 11
Fax:  421 2 59 30 71 19
E-mail:  iicbratislava@esteri.it
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.iic.sk
 
Tatranská galéria Poprad
Kontakt:  PaedDr. Anna Ondrušeková
Adresa:  Alžbetina 30
058 01 Poprad
Telefón:  052/772 19 68
Fax:  052/772 16 70
E-mail:  tatragaleria@tatragaleria.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.tanap.sk/TG/
 
Tatranské kultúrne centrum V. Tatry v Starom Smokovci
Kontakt:  riaditeľka: Oľga Chalúpková
Adresa: 
06201 St. Smokovec
Telefón:  052/442 23 88,052/442 25 17
Fax:  052/442 23 88
Zriaďovateľ: VÚC
 
Teatro - internetový časopis
Adresa:  P. Horova 13
841 07 Bratislava 49
Telefón:  02/64 77 8 613
Fax:  02/64 77 8 613
E-mail:  info@divadlo.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.teatro.sk
 
Teatro Neline
Kontakt:  Petronela Dušová
Adresa:  J.Holčeka 21
900 06 Budmerice
Telefón:  033/644 86 50
Fax:  02/44 88 75 05
E-mail:  teatroneline@stonline.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Teátro Wűnstenrot zastúpené GEDUR Production, s.r.o
Kontakt:  Rudolf Géri
Adresa:  Trnavské mýto 1
831 04 Bratislava
Telefón:  0905/668 070, 0905/668 071, 02/50 22 87 40
Fax:  02/50 22 87 39
E-mail:  mnisky@gtsi.sk, gedur@gedur.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.gedur.sk
 
Technická univerzita Košice, Univerzitná knižnica
Kontakt:  PhDr. Valéria Krokavcová
Adresa:  Letná 9
043 00 Košice
Telefón:  055/602 28 89
Fax:  055/623 04 38
E-mail:  kniznica@lib.tuke.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.lib.tuke.sk
 
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
Kontakt:  Mgr. Peter Tajkov
Adresa:  Letná 9
042 00  Košice
Telefón:  055/602 23 56, 0915 965 857
Fax:  055/602 21 77
E-mail:  tajkov@yahoo.co.uk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.fu.tuke.sk
 
Tekovská hvezdáreň
Kontakt:  Rozália Ondíková
Adresa:  Sokolovská 21
934 01 Levice
Telefón:  036/631 21 66
Fax:  036/631 21 66
E-mail:  hvezdaren.levice@nextra.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.hvezdarenlevice.sk
 
Tekovská knižnica v Leviciach
Kontakt:  Mgr. Jana Holubcová
Adresa:  Ul. A. Sládkoviča 2
934 68 Levice
Telefón:  036/ 631 28 02, 631 23 34
Fax:  036/ 631 28 02
E-mail:  tklevice@slovanet.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Tekovské múzeum v Leviciach
Kontakt:  PhDr. Ján Dano
Adresa:  Ul. Sv. Michala 40
934 69 Levice
Telefón:  036/631 21 12
Fax:  036/631 28 66
E-mail:  tmlevice@nextra.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Kontakt:  PhDr. Jaroslav Rezník
Adresa:  Pribinova 25
819 28 Bratislava 111
Telefón:  02/59 21 01 11 - spjovateľka, 59 21 04 01 -gen.riaditeľ
Fax:  02/52 96 3405
E-mail:  sekrgr@tasr.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.tasr.sk
 
Tradičné bábkové divadlo Antona Anderleho
Adresa:  Námestie Ľ.Štúra 22
974 01 Banská Bystrica
Telefón:  048/410 20 96, 0905 33 52 02
Fax:  048/410 20 96, 416 14 83
E-mail:  anton_anderle@yahoo.com
Zriaďovateľ: iné
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Univerzitná knižnica
Kontakt:  Mgr. Mária Rehušová
Adresa:  Horný Šianec 9
911 01 Trenčín
Telefón:  032/652 15 59
Fax:  032/740 05 22
E-mail:  rehusova@tnuni.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.kniznica.tnuni.sk
 
Trenčianske múzeum
Kontakt:  Katarína Babičová
Adresa:  Mierové nám. č. 46
912 50 Trenčín
Telefón:  032/743 44 31
Fax:  032/744 07 53
E-mail:  office@muzeumtn.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.muzeumtn.sk
 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Kontakt:  Mgr. Vladimír Zvalený
Adresa:  Kožušnícka č. 2
911 05 Trenčín
Telefón:  032/652 56 63
Fax:  032/652 56 44
E-mail:  tnostn@orange
Zriaďovateľ: VÚC
 
Tribečská knižnica
Kontakt:  Mária Kráľová
Adresa:  Čsl. armády 28
955 35 Topoľčany
Telefón:  038/532 47 45
Fax:  038/532 56 21
E-mail:  library@ba.telecom.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Kontakt:  PhDr. Blažena Šmotláková
Adresa:  Ul. Krušovská 291
955 01 Topoľčany
Telefón:  038/532 32 53
Fax:  038/532 30 21
E-mail:  muzeumtopolcany@naex.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Tribečské osvetové stredisko
Kontakt:  Július Krajčík
Adresa:  Stummerova 385/16
955 01 Topoľčany
Telefón:  038/5323 012
Fax:  038/5321 064 - sekr. riad.
E-mail:  toposveta@toposveta.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Trnavská univerzita v Trnave,Filozofická fakulta
Katedra klasickej archeológie
Adresa:  Hornopotočná 23
918 43 Trnava
Telefón:  033/593 93 71
Fax:  033/593 93 70
E-mail:  klasarch@truni.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.truni.sk
 
Trnavské osvetové stredisko
Kontakt:  PhDr. Anna Melíšková
Adresa:  Bratislavská 27
917 01 Trnava
Telefón:  033/551 11 87
Fax:  033/551 15 37
E-mail:  osveta.tt@zupa-tt.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Truc sphérique
Kontakt:  Robo Blaško
Adresa:  Závadská cesta 3/2844
010 01 Žilina- Záričie
Telefón:  41/ 500 50 64- Kancelária, 0907 137 145, 0907 425 221.
E-mail:  marek@stanica.sk, robo@stanica.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.stanica.sk
 
Túlavé divadlo
Kontakt:  J. Nvota, K. Žiška
Adresa:  V.Clementisa 16
917 01 Trnava
Telefón:  0905/47 41 20, 0905/32 91 86
E-mail:  divadlo@tulavedivadlo.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.e-go.sk/tulavedivadlo_web
 
Turčianska galéria v Martine
Kontakt:  PhDr. Jarmila Kováčová
Adresa:  Daxnerova 2
036 01 Martin
Telefón:  043/422 49 81
Fax:  043/422 44 48
E-mail:  tgm@enelux.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.turiecgallery.sk
 
Turčianska knižnica
Kontakt:  Mgr. Katarína Vandlíková
Adresa:  Divadelná 3
036 01 Martin
Telefón:  043/413 35 90, 423 71 75
Fax:  043/413 35 90
E-mail:  turcianskakniznica@tkmartin.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Turčianske osvetové stredisko
Kontakt:  Ing. Marián Bumbala
Adresa:  Ul. Eštovova 21
036 01 Martin
Telefón:  043/413 31 53, 413 38 66
Fax:  043/413 38 66
E-mail:  tosmt@tosmt.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Uhrovské múzeum Uhrovec : Rodný dom Ľ.Štúra a Alexandra Dubčeka
Uhrovec: Rodný dom Ľ Štúra a A. Dubčeka
Kontakt:  Elena Beštová
Adresa:  Partizánska 241/1
956 41 Uhrovec
Telefón:  038/769 42 47
Fax:  038/769 45 92
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Umelecká beseda Slovenska /UBS /
Kontakt:  PhDr. Emil Semanco
Adresa:  Starhradská 2
851 05 Bratislava
Telefón:  02/63 83 52 67 , mob: 0903 277 299
E-mail:  esemanco@centrum.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Umelecký súbor Lúčnica
Artistic Eensemble Lucnica
Kontakt:  Mgr.art. Marián Turner
Adresa:  Štúrova 6
811 02 Bratislava 1
Telefón:  02/20486108
Fax:  02/20486100
E-mail:  lucnica@lucnica.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.lucnica.sk
 
UNHCR Národný úrad v Slovenskej republike
Adresa:  Štúrova 6
811 02 Bratislava
Telefón:  02/5292 78 75
Fax:  02/5292 78 71
E-mail:  svkbr@unhcr.org
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.unhcr.sk
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Kontakt:  RNDr. Branislav Mamojka, CSc.
Adresa:  Sekulská 1
842 50 Bratislava
Telefón:  02/692 034 20
Fax:  02/692 034 47
E-mail:  unss@unss.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.unss.sk
 
Únia Slovenských filmových distribútorov
Adresa:  Priemyselná 1
820 02 Bratislava
Telefón:  02/ 54 65 08 22, 54 79 19 37
Fax:  02/ 54 79 36 53
E-mail:  anton.ondrejka@spi-film.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Únia slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT)
Kontakt:  Katarína Javorská
Adresa:  Hrobákova 15
851 02 Bratislava
Telefón:  02/6241 0704, 0903-438 091
Fax:  02/6241 0704
E-mail:  tvunia@nextra.sk, javorska@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Univerzita Komenského ,Filozofická fakulta
Katedra archeológie
Adresa:  Gondova 2
818 01 Bratislava
Telefón:  02/59 33 92 85
Fax:  02/52 96 60 16
E-mail:  karch@fphil.uniba.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.fphil.uniba.sk
 
Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta Knižnica
Kontakt:  Mgr. Ján Badura
Adresa:  Bartóková 8
811 02 Bratislava 1
Telefón:  02/67 28 80 50
Fax:  02/62 80 39 51
E-mail:  jan.badura@fevth.uniba.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu Knižnica
Kontakt:  Lýdia LACKOVIČOVÁ
Adresa:  Odbojárov 10, P. O. BOX 95
820 05 Bratislava 25
Telefón:  02/50 11 74 05
Fax:  02/50 11 74 11
E-mail:  fkn@fm.uniba.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Knižničné a edičné centrum
Kontakt:  Mgr. Ester Prešnajderová
Adresa:  Mlynská dolina, Pav. I
842 48 Bratislava 4
Telefón:  02/60 29 51 91
Fax:  02/65 42 58 82
E-mail:  fkn@fmph.uniba.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.fmph.uniba.sk
 
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu Knižnica
Kontakt:  Mgr. Elena MAJERNÍKOVÁ
Adresa:  Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava 1
Telefón:  02/54 4119 09
Fax:  02/54 41 33 27
E-mail:  majernikova@fsport.uniba.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Univerzita Komenského v Bratislave Farmaceutická fakulta Ústredná knižnica
Kontakt:  PhDr. Mária Kadnárová
Adresa:  Kalinčiakova 8
832 32 Bratislava 3
Telefón:  02/50 11 71 56
Fax:  02/50 11 71 00
E-mail:  uk@fpharm.uniba.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.fpharm.uniba.sk
 
Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta Knižnica a študijno-informačné stredisko
Kontakt:  PhDr. Ľubica Horáková
Adresa:  Novomeského 7
036 45 Martin
Telefón:  043/423 95 49
E-mail:  horakova@jfmed.uniba.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.jfmed.uniba.sk
 
Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta Akademická knižnica
Kontakt:  PhDr. Miriam Pekníková, PhD.
Adresa:  Odborárske nám. č. 14
813 72 Bratislava 1
Telefón:  02/59 35 74 33
Fax:  02/59 35 76 30
E-mail:  kniznica.info@fmed.uniba.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.fmed.uniba.sk/kniznica
 
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Akademická knižnica
Kontakt:  Mgr. Eleonóra NOVÁKOVÁ
Adresa:  Moskovská 2
813 34 Bratislava 1
Telefón:  02/55 57 47 54 -- 5-ústr., 55 57 67 44
Fax:  02/55 56 17 01
E-mail:  Eleonora.Novakova@fedu.uniba.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.fedu.uniba.sk
 
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Ústredná knižnica
Kontakt:  PhDr. Miroslava Janetková
Adresa:  Mlynská dolina B - 2
842 15 Bratislava 4
Telefón:  02/60 29 65 10
Fax:  02/65 42 90 64 (dekanát)
E-mail:  uk@fns.uniba.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice
 
Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Knižnica
Kontakt:  Ing. Viliam ŠPÁNIK
Adresa:  Kapitulská 26
814 58 Bratislava 1
Telefón:  02/54 43 23 96, kl. 101,
Fax:  02/54 43 51 09
E-mail:  viliam.spanik@frcth.uniba.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Knižnica
Kontakt:  PhDr. Melánia Majerníková
Adresa:  Šafárikovo nám. 6
818 05 Bratislava 16
Telefón:  02/59 24 41 11
Fax:  02/52 96 61 26
E-mail:  kniznica@flaw.uniba.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.flaw.uniba.sk/kniznica
 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Ústredná knižnica
Kontakt:  PhDr. Daniela Gondová
Adresa:  Gondova 2, P.O.BOX 1
818 01 Bratislava 16
Telefón:  02/59 244 111
Fax:  02/52 966 016
E-mail:  uk@fphil.uniba.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  vili.uniba.sk
 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Katedra archeológie
Adresa:  Hodžova 1
949 74 Nitra
Telefón:  0905 537 592
E-mail:  karcheologie@ukf.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ff.ukf.sk
 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied
Katedra histórie
Adresa:  Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Telefón:  048/413 98 24, 413 45 41-3
Fax:  048/413 61 53
E-mail:  khi@fhv.umb.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.fhv.umb.sk
 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitná knižnica
Kontakt:  PhDr. Ľudmila Homolová
Adresa:  Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Telefón:  048/413 4 548, 446 52 05
Fax:  048/446 52 07
E-mail:  kniznica@umb.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.library.umb.sk
 
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Kontakt:  Mgr. Daniela Džuganová
Adresa:  Tr.SNP 1
040 11 Košice Košice
Telefón:  055/642 66 16
Fax:  055/642 66 16
E-mail:  garlib@kosice.upjs.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  library.upjs.sk
 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzitná knižnica
Kontakt:  Mgr. Iveta Čapošová
Adresa:  Nám.J. Herdu 2
917 01 Trnava
Telefón:  033/550 12 54
Fax:  033/556 51 20
E-mail:  knižnica@ucm.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ucm.sk
 
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach Ústav vedeckých informácií a knižnica
Kontakt:  mim.prof.MVDr. Marta Prosbová, PhD.
Adresa:  Komenského 73
041 81 Košice
Telefón:  055/633 96 89
Fax:  055/633 96 89
E-mail:  prosbova@uvik.uvm.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.uvm.sk/kniznica/
 
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity
Kontakt:  Ing. Peter Haľko
Adresa:  Ul. 17. novembra 1
081 05 Prešov
Telefón:  051/757 01 44-6
Fax:  051/75 70 45
E-mail:  library@unipo.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.pulib.sk
 
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity
Kontakt:  Mgr. Zuzana Martinkovičová
Adresa:  Hornopotočná 23
918 43 Trnava
Telefón:  033/59 39 359
Fax:  033/551 11 29
E-mail:  kniznica@truni.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.truni.sk
 
Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa
Kontakt:  PhDr. Renáta Havlíková
Adresa:  Javorová 12
949 74 Nitra
Telefón:  037/733 69 77
Fax:  037/733 69 77
E-mail:  lib@ukf.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.lib.ukf.sk
 
Univerzitná knižnica v Bratislave
University Library in Bratislava
Kontakt:  PhDr. Tibor Trgiňa
Adresa:  Michalská 1
814 17 Bratislava 1
Telefón:  02/ 59 80 42 22 sekr., 20466 222
Fax:  02/54 43 42 46
E-mail:  ukb@ulib.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ulib.sk
 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Kontakt:  Predsedníčka: PhDr. Vilma Prívarová
Adresa:  Radlinského 13
817 80 Bratislava
Telefón:  00421257200511
Fax:  00421257200555
E-mail:  uszz@uszz.gov.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.uszz.sk
 
ÚSTAV HUDOBNEJ VEDY SAV
Adresa:  Dúbravská cesta 9
841 05 Bratislava 4
Telefón:  02/5477 3262
Fax:  02/5477 3589
E-mail:  hudvelos@savba.savba.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  nic.savba.sk/sav/inst/hudv
 
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví
Institut for State - Churches Relations
Kontakt:  ThLic. Michaela Moravčíková, Th.D.
Adresa:  Jakubovo nám. 12, P.O.Box 57
810 00 Bratislava 1
Telefón:  +421-(0)2- 2046 8405, 2046 8406, 2046 8407
Fax:  +421-(0)2-2046 8403
E-mail:  uvsc@duch.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.duch.sk
 
ÚSTAV SLOVENSKEJ LITERATÚRY SAV
Adresa:  Konventná 13
813 64 Bratislava
Telefón:  02/54 41 60 25 - sekretariát
E-mail:  usllnada@savba.sk
Zriaďovateľ: štátna organizácia
URL:  www.uslit.sav.sk
 
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Kontakt:  Ing. Milan Beljak
Adresa:  Obchodná 64
816 11 Bratislava 1
Telefón:  02/52 73 13 49 - sekretariát riaditeľa, 52 73 13 44 - vrátnica
Fax:  02/52 73 13 49
E-mail:  craft@uluv.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.uluv.sk
 
Ústredná knižnica SAV
Kontakt:  Mgr. Andrea Doktorová
Adresa:  Klemensova 19
814 67 Bratislava
Telefón:  02/52 92 17 33
Fax:  02/52 92 17 33
E-mail:  andrea.doktorova@savba.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.uk.sav.sk
 
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR
Central Union of Jewisch Religious Communities in the Slovak Republic
Kontakt:  Predseda: Igor Rintel
Adresa:  Panenská 4
811 03 Bratislava 1
Telefón:  02/54 41 21 67
Fax:  02/54 41 11 06
E-mail:  kancelaria@uzzno.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.uzzno.sk
 
Veľvyslanectvo USA - tlačové a kultúrne oddelenie
Embassy of the USA - Public Affairs Section
Kontakt:  Chris F. Scharf
Adresa:  P.O.Box 309
814 99 Bratislava
Telefón:  004212/59 22 33 35
Fax:  004212/54 43 59 34
E-mail:  kempea@state.gov, hugheske@state.gov
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.usembassy.sk
 
Verejná knižnica M. Rešetkuv Trenčíne
Kontakt:  Mgr. Lýdia Brezová
Adresa:  Námestie SNP č. 2
911 82 Trenčín
Telefón:  032/743 51 85, 743 42 67
Fax:  032/743 51 85, 743 41 26
E-mail:  brezova@kniznicatrencin.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.vkmr.sk, www.kniznicatrencin.sk
 
Verejná knižnica J. Bocatia
Kontakt:  PhDr. Klára Kernerová
Adresa:  Hlavná 48
041 01 Košice
Telefón:  055/622 32 91
Fax:  055/622 32 92
E-mail:  vkjb@zvykni.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.vkjb.sk
 
Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici
Kontakt:  Mgr. Peter Klinec
Adresa:  Bakossova 2
974 01 Banská Bystrica
Telefón:  048/415 47 57, 412 47 05
Fax:  048/415 47 57
E-mail:  vkmkbb@vkmk.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.vkmk.sk
 
VHM - Vojenské historické múzeum Piešťany
organizačná zložka VHÚ
Kontakt:  Ing. Miloslav Mihálik
Adresa:  Žilinská 6545, P.O.BOX A 9
921 01 Piešťany
Telefón:  033/772 99 26, 033/771 89 44
Fax:  033/771 89 45
E-mail:  vhm@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
VIA MAGNA, s.r.o.
Kontakt:  Mgr. Milan Horňák
Adresa:  Nábrežná 2
038 61 Vrútky
Telefón:  0908/692 815
E-mail:  hornak.milan@gmail.com
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.viamagna.eu.sk
 
Vihorlatská hvezdáreň Humenné
Kontakt:  RNDr. Igor Kudzej, CSc.
Adresa:  Mierová 4
066 01 Humenné
Telefón:  057/775 47 53, 057/775 21 79
Fax:  057/775 21 79
E-mail:  vihorlatobs@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.astrokolonica.sk
 
Vihorlatská knižnica v Humennom
Kontakt:  Mgr.Tomáš Leňo
Adresa:  Nám. slobody 50
066 80 Humenné
Telefón:  057/776 35 17
Fax:  057/776 35 17
E-mail:  vkhe@ke.telecom.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Vihorlatské múzeum Humenné
Kontakt:  Mgr. Vasiľ Fedič
Adresa:  Nám. Slobody 1
066 01 Humenné
Telefón:  057/775 22 40
Fax:  057/775 22 40
E-mail:  sekretariat@muzeumhumenne.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.muzeumhumenne.sk
 
Vihorlatské osvetové stredisko Humenné
Kontakt:  Ing. Ján Duplák
Adresa:  Sokolovská 11
066 01 Humenné
Telefón:  057/413 38 66
E-mail:  muzeum.he@nextra.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Vlastivedné múzeum Hanušovce
Kontakt:  PhDr. Mária Kotorová
Adresa:  Zámocká 160/5
094 31 Hanušovce nad Topľou
Telefón:  057/445 24 41, 445 23 71
Fax:  057/445 23 71
E-mail:  vmuzeumhanus@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.muzeum.sk
 
Vlastivedné múzeum v Galante
Kontakt:  Jozef Keppert
Adresa:  Hlavná 976/8
924 01 Galanta
Telefón:  031/7805 535
Fax:  031/7805 535
E-mail:  vlast.muzeum.ga@zupa-tt.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.muzeum.sk
 
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - Orlovom
Kontakt:  PhDr. Viera Praženicová
Adresa:  Ulica odborov 244/8
017 01 Považská Bystrica
Telefón:  042/432 37 24
Fax:  042/432 37 24, 432 66 10 , 432 37 65, 426 02 28
E-mail:  muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Vlastivedné múzeum v Trebišove
Kontakt:  PhDr. Juraj Žadanský
Adresa:  M. R. Štefánika 65
075 01 Trebišov 257
Telefón:  056/672 22 34
Fax:  056/672 70 08
E-mail:  trebisov.muzeum@vucke.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.muzeumtv.sk
 
Vodárenské múzeum BVS, a.s.
Adresa:  Devínska cesta č. 1
841 04 Bratislava - Karlova Ves
Telefón:  +421 2 6020 1915
Fax:  +421 2 6020 1916
E-mail:  vodarenskemuzeum@bvsas.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.vodarenskemuzeum.sk
 
Východoslovenská galéria
Kontakt:  Mgr. Peter Markovič
Adresa:  Hlavná 27
040 01 Košice
Telefón:  055/622 11 87, 622 66 67
Fax:  055/622 03 40
E-mail:  vsg@vsg.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.vsg.sk
 
Východoslovenské múzeum v Košiciach
Kontakt:  PhDr. Róbert Pollák
Adresa:  Hviezdoslavova 3
040 36 Košice
Telefón:  055/623 11 50, 622 03 09
Fax:  055/622 86 96
E-mail:  info@vsmuzeum.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.vsmuzeum.sk
 
Vysoká škola muzických umení
Kontakt:  Prof.Ondrej Šulaj
Adresa:  Ventúrska 3
813 01 Bratislava 1
Telefón:  02/54 43 21 72
Fax:  02/54 43 01 25
E-mail:  rektorat@vsmu.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.vsmu.sk
 
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ústredná knižnica a stredisko automatizácie
Kontakt:  PhDr. Elena RUŽEKOVÁ
Adresa:  Zochova
813 01 Bratislava 1
Telefón:  02/54 41 20 68
Fax:  02/54 41 70 81
E-mail:  kniznica@vsmu.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.vsmu.sk
 
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava Ústredná knižnica
Kontakt:  Mgr. Tatiana VANČOVÁ
Adresa:  Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava 1
Telefón:  02/54 43 11 32, 54 43 11 76-ústr., kl. 301
Fax:  02/54 43 23 40
E-mail:  kniznica@afad.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Záhorská galéria v Senici
Kontakt:  PhDr. Štefan Zajíček
Adresa:  Sadová 619/3
905 01 Senica
Telefón:  034/654 41 22
Fax:  034/651 29 29
E-mail:  zahorskagaleria@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Záhorská knižnica
Kontakt:  Mgr. Katarína Soukupová
Adresa:  Vajanského 28
905 01 Senica
Telefón:  034/651 26 04
Fax:  034/651 26 04
E-mail:  kniznica@zahorskakniznica.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.zahorskakniznica.sk
 
Záhorské múzeum v Skalici
Kontakt:  PhDr. Viera Drahošová
Adresa:  Námestie slobody 13
909 01 Skalica
Telefón:  034/664 42 30, 0905 227 054
Fax:  034/664 42 30
E-mail:  zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.zahorskemuzeum.sk
 
Záhorské osvetové stredisko
Kontakt:  RNDr.Ľubica Krištofová
Adresa:  Hviezdoslavova 323
905 01 Senica
Telefón:  034/651 37 40
Fax:  034/651 27 05
E-mail:  senkultura@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Západoslovenské múzeum v Trnave
Kontakt:  PhDr. Daniela Čambalová
Adresa:  Múzejné nám. 3
918 09 Trnava
Telefón:  033/551 29 13, 551 29 14
Fax:  033/551 29 11
E-mail:  zsmuzeum@zupa-tt.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Zastúpenie Európskej komisie v SR
Representation of the European Commision in the Slovak Republic
Kontakt:  Mgr. Andrea Elscheková - Matisová
Adresa:  Palisády 29
811 06 Bratislava1
Telefón:  004212/54 43 17 18,54 43 17 27
Fax:  004212/54 43 29 72 (79)
E-mail:  press-rep-slovakia@cec.eu.int
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.europa.sk
 
Združenie divadelníkov na Slovensku
Adresa:  Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
Telefón:  0905 894 624, 0905/88 88 75
Zriaďovateľ: iné
 
Združenie Divadlo z Pasáže
Adresa:  Národná 7, P.O. Box 502
974 01 Banská Bystrica
Telefón:  048/412 40 05-7, 0905/57 35 48
Fax:  048/412 47 82
E-mail:  divpasaz@mail.bb.psg.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.bb.psg.sk/prezenta/pasaz
 
Združenie dychových hudieb Slovenska
Adresa:  Kuklovská 5
811 04 Bratislava 4
Telefón:  02/65423 790
E-mail:  jamriska@zdhs-sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Adresa:  Švabinského 7
851 01 Bratislava
Telefón:  02/6381 49 87, 02/6381 49 68
Fax:  02/6381 49 87, 02/6381 49 68
E-mail:  zpmpvsr@zpmpvsr.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.zpmpvsr.sk
 
Združenie neprofesionálnych umelcov ART ŠTÚDIO Liptovský Hrádok
občianske združenie
Kontakt:  Ľubomír Kompiš, predseda
Adresa:  Belanská štvrť 575/18
033 01 
Telefón:  044-522 15 66, 044-522 22 20
E-mail:  artstudiolh@magnetcity.sk,kompis99@nextra.sk, patsch@post.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  artstudiolh.sk
 
Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín Slovenska
Adresa:  Kasárenské nám. 1
040 01 Košice
Telefón:  055/622 12 29
Fax:  055/622 39 29
E-mail:  pichnarcikova@zoznam.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Združenie rozhlasových tvorcov
Association of Radio Artistic Producers
Kontakt:  Mgr. Vladimír Fišera
Adresa:  Mýtna 1, P.O.BOX 55
817 55 Bratislava
Telefón:  02/57 72 34 08 , 02/ 57 72 34 36
E-mail:  fisera@slovakradio.sk , panakova@slovakradio.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov
The assocciation of Slovak Theatre Critics and Theoreticians
Kontakt:  Predsedníčka: PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
Adresa:  Dúbravská cesta 9
813 64 Bratislava
Telefón:  02/54 777 193, 0905 636 009
E-mail:  dagmar.podmakova@savba.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Združenie slovenských literárov Svojpomoc
Adresa:  Palisády 35
811 05 Bratislava
Telefón: 
Zriaďovateľ: iné
 
Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR / ZVK SR /
Kontakt:  RNDr. Daniel Kollár, CSc.
Adresa:  Ľubľanská 2
821 03 Bratislava
Telefón:  0918 320 115
E-mail:  zvak.sr@gmail.com
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.zvks.sk
 
Zemplínska knižnica
Kontakt:  Mgr. Mária Brindzáková
Adresa:  M. R. Štefánika 50
075 43 Trebišov
Telefón:  056/672 42 22
Fax:  056/672 27 86
E-mail:  riaditel_tv@zvykni.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  http://www.kniznicatv.sk
 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
Kontakt:  Mgr. Mariana Maruničová
Adresa:  Štefánikova 20
071 01 Michalovce
Telefón:  056/644 11 41
Fax:  056/642 61 98
E-mail:  zkgz@zkgz.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.zkgz.sk
 
Zemplínske múzeum
Kontakt:  Mgr. Dana Barnová
Adresa:  Kostolné nám. 1
071 01 Michalovce
Telefón:  056/644 10 93, 056/642 13 26
Fax:  056/643 10 86
E-mail:  zemplinskemuzeum@gmail.com
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.zemplinskemuzeum.sk
 
Zemplínske osvetové stredisko
Kontakt:  Mgr. Eva Raffayová
Adresa:  Gorkého 1
071 01 Michalovce
Telefón:  056/644 13 48
Fax:  056/642 15 90
E-mail:  zos@zosmi.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.zosmi.sk
 
Zemplínske osvetové stredisko - detašované pracovisko Sobrance
Kontakt:  Mgr. Eva Raffayová
Adresa:  Štefániková 23
073 01 Sobrance
Telefón:  056/652 11 45
E-mail:  sobrance@zosmi.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.zosmi.sk
 
Zväz múzeí na Slovensku
Adresa:  kancelária zväzu múzeí na Slovensku Kapitulská 23
974 00 Banská Bystrica
Telefón:  048/412 32 58
Fax:  048/412 32 58
E-mail:  zms@zms.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.zms.sk
 
Zväz slovenských fotografov
Adresa:  Námestie Slobody 10
034 01 Ružomberok
Telefón:  044/4322 359
Fax:  044/4304 486
E-mail:  zsf@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Žilinská knižnica v Žiline
Kontakt:  Mgr. Katarína Šušoliaková
Adresa:  Ulica A. Bernoláka 47
010 01 Žilina
Telefón:  041/723 27 65
Fax:  041/723 27 65
E-mail:  kniznica@zilinska-kniznica.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná knižnica
Kontakt:  PhDr. Marta Sakalová
Adresa:  Ul. vysokoškolákov 24
011 84 Žilina
Telefón:  041/516 62 99, 565 56 49, 565 25 56
Fax:  041/565 01 90
E-mail:  marta.sakalova@ukzu.utc.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  ukzu.utc.sk
 
Žitnoostrovná knižnica
Kontakt:  Mgr. Lýdia Tothová
Adresa:  Korzo Bélu Bartóka 788/1
929 01 Dunajská Streda
Telefón:  031/552 25 82
Fax:  031/552 76 95
E-mail:  zkds@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  http://kniznicads.sk
 
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede
Kontakt:  PhDr. Tibor Zsigmond
Adresa:  Múzejná 2
929 01 Dunajská Streda
Telefón:  031/55235 89, 552 24 02
Fax:  031/552 65 32
E-mail:  zmds@zupa-tt.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Žitnoostrovské osvetové stredisko
Kontakt:  Mgr. Jana Svetlovská
Adresa:  Ul. biskupa Kondého 10
929 01 Dunajská Streda
Telefón:  031/552 27 62
Fax:  031/552 47 92
E-mail:  palkovicova.olga@zupa-tt.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011