Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

České centrum Bratislava
Kontakt:  PhDr. Jana Burianová
Adresa:  Na vŕšku 1
811 01 Bratislava
Telefón:  004212/5441 8215, 5441 8217
Fax:  004212/5441 7423
E-mail:  ccbratislava@czech.cz
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Desing Slovakia
Adresa:  Záhradnícka 13
811 07 Bratislava
Telefón:  02/ 55 64 07 16
E-mail:  desing.in@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.designdays.sk
 
Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupa
Adresa:  Adresa: Hradné nám. č.7
950 50 Nitra 
Telefón:  Telefón: 037/7721747
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Divadelný ústav
The Theatre Institute
Kontakt:  Mgr.art. Vladislava Fekete
Adresa:  Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava 1
Telefón:  02/59 30 47 01- 3, 52 96 32 76
Fax:  02/52 93 15 71
E-mail:  du@theatre.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.theatre.sk
 
Divadlo A. Bagara
Kontakt:  Ján Greššo
Adresa:  Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
Telefón:  037/772 15 81-sekretariát, 772 15 77
Fax:  037/652 48 71
E-mail:  dabnr@dab.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.dab.sk
 
Divadlo a. ha.
Kontakt:  Monika Korenčiová
Adresa:  Školská 14
811 07 Bratislava 1
Telefón:  02/52 49 68 22 - vstupenky 0903/752403, 0905/958146
Fax:  02/52 49 69 00
E-mail:  info@divadloaha.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.divadloaha.sk
 
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Kontakt:  Marián Marko
Adresa:  Jarková 77
080 01 Prešov
Telefón:  051/773 27 00, 051/772 3261-2
Fax:  051/773 4422
E-mail:  dad@divadload.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.divadload.sk
 
Divadlo ARÉNA
Kontakt:  Juraj Kukura
Adresa:  Viedenská cesta 10
851 01 Bratislava
Telefón:  02/67 20 25 50
Fax:  02/67 20 25 56
E-mail:  arena@divarena.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.divarena.sk
 
Divadlo ASTORKA - KORZO 90
Kontakt:  Vladimír Černý
Adresa:  Suché mýto 17, P.O.BOX 241
814 99 Bratislava 1
Telefón:  02/5441 22 45-vrátnica, 02/52 63 21 91- administratíva
Fax:  02/52 63 24 35
E-mail:  dramaturgia@astorka.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.astorka.sk
 
Divadlo GUnaGU
Adresa:  Zadunajská 9
851 05 Bratislava 5
Telefón:  0905 759 682
E-mail:  klimacek@gunagu.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.gunagu.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011