Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Mestská knižnica
Adresa:  Hlavné nám. 3
060 80 Kežmarok
Telefón:  052/452 25 45
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Mestské kultúrne stredisko
Adresa:  Kostolné nám. 4
946 03 Kolárovo
Telefón:  035/777 58 31
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Zámocká 159/7
094 31 Hanušovce nad Topľou
Telefón:  057/445 21 24
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Hurbanovo námestie 40
972 01 Bojnice
Telefón:  046/540 28 08
E-mail:  mestskakniznica@mestskakniznicabojnice.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Mestské kultúrne stredisko Brezno
Adresa:  Rázusova 2
977 01 Brezno
Telefón:  048/611 22 91
E-mail:  mskbrezno@stonline.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Mestské kultúrne stredisko Dobšiná
Adresa:  SNP 554
049 25 Dobšiná
Telefón:  058/794 11 63
E-mail:  dobsina@dobsina.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Pionierska 396
018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón:  042/442 57 26
E-mail:  kniznica@dubnica.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Majlátha 2
077 01 Kráľovský Chlmec
Telefón:  056/632 15 84
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Štúrová 419/1
920 41 Leopoldov
Telefón:  033/734 26 73
Zriaďovateľ: obec
 
Mestská knižnica
Adresa:  Belanského 9
024 01 Kysucké Nové Mesto
Telefón:  041/421 27 32
E-mail:  msuknm@stonline.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011