Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Materiál na pripomienkové konanie za rezort MKCR SR

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Číslo materiálu: MK-3027/2009-70/5211
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Predkladateľ: Minister kultúry
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2009
Termín: 29.05.09
E-mail: sma@culture.gov.sk

Obsah

ZIP formát zip
RTF Obal
RTF Návrh uznesenia
RTF Predkladacia správa
RTF Materiál
RTF Návrh komuniké
RTF Dôvodová správa - o
RTF Dôvodová správa - v
RTF Doložka pre posudzovanie vplyvov
RTF Doložka zlučiteľnosti
RTF Tabuľka zhody
 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011