(Návrh)

 

Komuniké

 

          Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa ... prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/ 2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.