Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Štatistika kultúry > Formuláre štatistických výkazov KULT za rok 2011

Formuláre štatistických výkazov KULT za rok 2011

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Formuláre štatistických výkazov KULT za rok 2011

Číslo výkazu

N á z o v     v ý k a z u

Gestor - spracovateľ

Vyhlásenie o súhlase so zverejnením dôverných údajov - formulár

KULT   1 - 01

Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu (na vyplnenie) Metodické vysvetlivky

pdf

SKD MK SR – PÚ SR

KULT   2 - 01

Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín a kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva (na vyplnenie)
Metodické vysvetlivky

pdf

SKD MK SR + Úrad vlády SR

KULT   3 - 01

Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti (na vyplnenie)
Metodické vysvetlivky

pdf

SKD MK SR – NOC

KULT   4 - 01

Ročný výkaz o neperiodických publikáciách (na vyplnenie)
Metodické vysvetlivky

pdf

SKD MK SR – SNK

KULT   5 - 01

Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore
(na vyplnenie)

Metodické vysvetlivky

pdf

SUŠJ MK SR – HC

KULT   6 – 01

Ročný výkaz o galérii (na vyplnenie)
Metodické vysvetlivky

pdf

 SKD MK SR – SNG

KULT   7 - 01

Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej programovej služby
(na vyplnenie)

Metodické vysvetlivky

pdf

SMAAP MK SR

KULT   8 – 01

Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej služby
(na vyplnenie)

Metodické vysvetlivky

pdf

SMAAP MK SR

KULT   9 – 01

Ročný výkaz o múzeu (na vyplnenie)
Metodické vysvetlivky

pdf

SKD MK SR – SNM

KULT 10 - 01

Ročný výkaz o knižnici (na vyplnenie)
Metodické vysvetlivky

pdf

SKD MK SR – SNK

KULT 11 – 01

Ročný výkaz o audiovízii (na vyplnenie)
Metodické vysvetlivky

pdf

SMAAP MK SR – SFÚ

KULT 12 – 01

Ročný výkaz o profesionálnom divadle
(na vyplnenie: štátne - neštátne)
Metodické vysvetlivky

pdf

SUŠJ MK SR – DÚ

KULT 14 - 01

Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku
(na vyplnenie)

Metodické vysvetlivky

pdf

SKD MK SR – SÚH

KULT 15 - 01

Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti
(na vyplnenie)

Metodické vysvetlivky

pdf

CO MK SR 

KULT 16 - 01

Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry (na vyplnenie)
Metodické vysvetlivky

pdf

SUŠJ MK SR – HC

KULT 17 - 01

Ročný výkaz o divadelných festivaloch a prehliadkach
(na vyplnenie)

Metodické vysvetlivky

pdf

SUŠJ MK SR – DÚ

Vystavené: 18. 1. 2012

© 2006-2011 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011