Aktuality

Úvod

 

Budmerický kaštieľ opeknie rekonštrukciou pre slovenskú kultúru a umenie

20.12.2011 - Minister kultúry SR Daniel Krajcer včera (19.12.2011) oznámil, že po rokovaniach s ministerstvom financií, na základe uznesenia vlády z júla 2011 sa podarilo upraviť rozpočet z roku 2011 v prospech slovenskej kultúry, umenia a podpory rozvoja duchovných hodnôt.  Čítať viac

Stanovisko ministra kultúry Daniela Krajcera k verejnému výberu

16.12.2011 - Minister kultúry SR Daniel Krajcer vyzval generálneho riaditeľa Národného osvetového centra, aby zrušil verejný výber na subjekt spolupráce na činnosť v Dome umenia na Námestí SNP. Minister adresuje riaditeľovi NOC túto výzvu na základe výsledkov dôsledného preverenia postupu pri uskutočnení tohto verejného výberu na subjekt spolupráce. Po dôslednom preverení totiž dospel k záveru, že ani jeden z prihlásených uchádzačov nesplnil všetky stanovené podmienky na prihlásenie sa, pričom tieto náležitosti skúmalo Národné osvetové centrum a odborná komisia posudzovala len predložené projekty.  Čítať viac

Ministerstvo kultúry znova navrhuje zákonne ochraňovať umelecké diela - sochy

16.12.2011 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom uplatnenia zásadnej pripomienky opakovane navrhlo zmenu a doplnenie Stavebného zákona v súvislosti so zabezpečením ochrany diel s umeleckou hodnotou, a tým zároveň zvýšením ochrany práv autorov týchto diel pri vykonávaní stavebných prác.  Čítať viac

Minister kultúry podal trestné oznámenie

16.12.2011 - Minister kultúry SR Daniel Krajcer (8. decembra 2011) podal na Krajskú prokuratúru v Bratislave trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi podľa § 374 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.  Čítať viac

Slávnostné vyhlásenie prvkov zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

15.12.2011 - Minister kultúry Daniel Krajcer dnes ( 15. decembra ) vo Dvorane Ministerstva kultúry SR slávnostne zapísal historicky prvých päť prvkov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a odovzdal certifikáty nositeľom, ktorí sa podieľali na dokumentovaní vzácnych prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva.  Čítať viac

Projekt obnovy hradov prinesie prácu pre viac ako 800 nezamestnaných

15.12.2011 - O projekt obnovy hradov je veľký záujem, k pôvodne 50 zamestnaných uchádzačov o prácu pribudnú mnohí ďalší. Projekt bude pokračovať aj v budúcom roku, o podporu sa uchádza takmer 25 hradov.  Čítať viac

Ochranné pásmo národnej kultúrnej pamiatky hradu Slovenská Ľupča

8.12.2011 - Ministerstvo kultúry SR zrušilo rozhodnutie Pamiatkového úradu SR vo veci vyhlásenia ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky hradu Slovenská Ľupča z dôvodu nie celkom dostatočne formulovaného a argumentačne podloženého rozhodnutia. Správne konanie v tejto veci však nebolo ukončené. Zrušením rozhodnutia nie je spochybnená potreba vyhlásenia ochranného pásma, vďaka ktorému sa má okolie hradu rozvíjať tak, aby bol tento chránený a nedošlo k znehodnoteniu jeho okolia a boli chránené významné pohľadovo krajinné súvislosti.  Čítať viac

Ďalších 10-12 slovenských kín bude digitalizovaných

7.12.2011 - Na dofinancovanie vybraných projektov Audiovizuálneho fondu vo výške 340 tisíc eur sú určené finančné prostriedky v rámci schválenej zmeny účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Zmenu dnes (7.12.2011) schválila vláda Slovenskej republiky.  Čítať viac

Umelci nebudú musieť platiť odvody z tantiém

5.12.2011 - Výrazný ústretový krok smerom k umeleckej obci urobilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, keď v novele zákona o sociálnom poistení presadilo odvodovú úľavu pre umelcov, ktorí už nemajú príjmy zo súčasnosti.  Čítať viac

Okrúhly stôl k Slovenskému národnému divadlu

1.12.2011 - Dnes (30.11.2011) na Ministerstve kultúry SR sa po prvý raz stretli účastníci okrúhleho stola k téme ďalšieho smerovania Slovenského národného divadla a v tejto súvislosti aj k príprave výberového konania na miesto generálneho riaditeľa SND. Účastníkov okrúhleho stola privítal minister kultúry Daniel Krajcer.  Čítať viac

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011