Aktuality

Úvod

Stanovisko ministra kultúry Daniela Krajcera k verejnému výberu

Minister kultúry SR Daniel Krajcer vyzval generálneho riaditeľa Národného osvetového centra, aby zrušil verejný výber na subjekt spolupráce na činnosť v Dome umenia na Námestí SNP. Minister adresuje riaditeľovi NOC túto výzvu na základe výsledkov dôsledného preverenia postupu pri uskutočnení tohto verejného výberu na subjekt spolupráce. Po dôslednom preverení totiž dospel k záveru, že ani jeden z prihlásených uchádzačov nesplnil všetky stanovené podmienky na prihlásenie sa, pričom tieto náležitosti skúmalo Národné osvetové centrum a odborná komisia posudzovala len predložené projekty.

Minister kultúry zároveň vyzýva generálneho riaditeľa NOC, aby zopakoval súťaž na výber subjektu spolupráce, ale nechce, ani nebude zasahovať do názoru odbornej komisie na predkladané projekty. Názor komisie, kvalitu víťazného projektu, či kvalitu projektov ostatných uchádzačov, nijakým spôsobom nespochybňuje.

Daniel Krajcer oceňuje skutočnosť, že generálny riaditeľ NOC postupoval formou verejného výberu na subjekt spolupracovníka, pretože žiaden osobitný predpis mu takúto povinnosť neukladá. Ak však takáto forma verejného výberu bola zvolená a boli pre ňu stanovené podmienky, bolo povinnosťou postupovať v zmysle nich.

16.12.2011

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011