Aktuality

Úvod

Okrúhly stôl k Slovenskému národnému divadlu

Minister sa na úvod poďakoval všetkým účastníkom za ochotu prispieť do diskusie o ďalšom smerovaní SND, ktoré priamo súvisí so zadefinovaním kritérií pri príprave výberového konania na generálneho riaditeľa významnej slovenskej kultúrnej inštitúcie.

Zámerom dnešného stretnutia bolo hľadanie možností na systémové zmeny v SND s dôrazom na skutočnosť, že prvá štátna divadelná scéna by mala byť aj hlavným a prvým reprezentantom slovenskej divadelnej scény a zároveň by mala byť pozitívne vnímaná domácou odbornou verejnosťou a rovnako aj divákmi. Cieľom bolo aj analyzovať súčasný stav, dať odpoveď na otázku, aký model fungovania SND je v súčasnosti najefektívnejší, prehodnotiť aj často opakovanú otázku väčšej rozpočtovej autonómnosti jednotlivých súborov, zefektívnenie hospodárenia a kontroly, s prihliadnutím na vývoj financií vo verejnom sektore.

Účastníci okrúhleho stola nastolili aj ďalšie problémové okruhy, ktoré súvisia s návštevnosťou Slovenského národného divadla, konfrontáciou so zahraničím, ale aj organizačnou  štruktúrou SND. Súčasťou riešenia je aj hľadanie efektívnejšieho modelu fungovania inštitúcie.

Prítomní účastníci okrúhleho stola sa na dnešnom stretnutí dohodli, že ďalšia diskusia  bude zameraná na konkrétne návrhy, týkajúce sa organizačného modelu  fungovania SND. Medzi účastníkmi okrúhleho stola boli riaditelia súborov – Peter Dvorský, Emil Horváth, Andrej Suchanov, ďalej Štefan Bučko, za členov Rady pre umenie MK SR Emília Vášáryová, Darina Kárová, Miroslava Kovářová, ale aj riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete a ďalší.

 

Nasledujúce stretnutie je naplánované na štvrtok 8. decembra 2011.

 

 

PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu

MK SR Nám. SNP 33 Bratislava 813 31

Telefon:421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011