Aktuality

Úvod

 

Obnova slovenského kultúrneho dedičstva aj z Finančného mechanizmu EHP

8.3.2012 - Ministerstvo kultúry SR pripravilo návrhy na obnovu kultúrneho dedičstva a vyslovuje poďakovanie za podporu Úradu vlády SR v tom, že sa stotožnil s návrhmi MK SR, ktoré budú predložené do Bruselu na financovanie z Finančného mechanizmu EHP. „Návrhy na finančnú podporu podáva Úrad vlády SR, preto oceňujem podporu tých projektov, ktoré navrhlo ministerstvo kultúry. Projekty sú rozdelené do dvoch skupín, jednou z nich je podpora konzervácie hradných ruín a druhou je sakrálne kultúrne dedičstvo“, konštatoval minister kultúry Daniel Krajcer.  Čítať viac

Hurbanove kasárne

6.3.2012 - Ministerstvo kultúry SR má spracovaný ideový zámer využitia Hurbanových kasární, ktorý minister Daniel Krajcer prezentoval členom Rady umenia tento týždeň. Tak, ako to bolo prezentované už v minulosti, zámerom rezortu kultúry je vytvoriť v tomto priestore Multifunkčné kultúrne centrum. Cieľom je vytvoriť unikátny priestor predstavujúci zázemie pre realizáciu aktivít v oblasti všetkých druhov súčasného moderného umenia. Objekt má svojim charakterom, rozlohou i polohou v rámci hlavného mesta veľký potenciál stať sa centrom umenia. Výška investície bude cca 15 miliónov eur.  Čítať viac

Zasadala komisia na výber generálneho riaditeľa SND

28.2.2012 - Na pôde Ministerstva kultúry SR sa dnes (27. 2. 2012) uskutočnilo prvé stretnutie komisie na výber generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla.  Čítať viac

Záujemcovia môžu od dnes žiadať dotáciu na aktivity k 1150. výročiu príchodu Cyrila Metoda

28.2.2012 - V rámci Dotačného systému 2012 dnes Ministerstvo kultúry SR uverejnilo kritériá na získanie dotácií, ktoré sa dotýkajú aktivít v súvislosti s 1150. výročím príchodu Cyrila Metoda na naše územie, ktoré si Slovensko pripomenie na budúci rok (2013). Objem finančných prostriedkov, vyčlenených na tieto aktivity v oboch programoch, je spolu 1 milión eur.  Čítať viac

Viac ako 2500 škôl na Slovensku už má kultúrne poukazy

28.2.2012 - Ministerstvo kultúry SR včera skončilo distribúciu kultúrnych poukazov pre školy na Slovensku. Je to po prvý raz, keď školy dostali kultúrne poukazy už vo februári, aby ich mohli použiť na vstup do kultúrnych inštitúcií, či na podujatie. Zmenami v administratívnom spracovaní v tomto programe ministerstvo kultúry docielilo, že sa kultúrne poukazy dostali k ich prijímateľom už vo februári. Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa teda ich využitie predĺži o 4 mesiace.  Čítať viac

Cena ministra kultúry

24.2.2012 - Minister kultúry Slovenskej republiky Daniel Krajcer dnes (23. 2. 2012) odovzdal Ceny ministra kultúry za rok 2011. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v Dvorane MK SR na Námestí SNP v Bratislave.  Čítať viac

Behrensova neologická synagóga v Žiline chce byť po rekonštrukcii kunsthalle

23.2.2012 - Najmä architekti nešetria obdivnými slovami na adresu svetoznámeho nemeckého architekta Petra Behrensa, u ktorého sa v jeho berlínskom ateliéri učili také osobnosti neskoršej medzivojnovej moderny ako Le Corbusier, Walter Gropius alebo Ludwig Mies van der Rohe. Žilinská neologická synagóga je jeho jedinou stavbou na Slovensku a od ostatných synagóg sa líši práve architektúrou. Patrí nielen medzi dôležité židovské stavby – v ankete slovenských architektov sa ocitla v roku 2000 medzi piatimi najvýznamnejšími občianskymi stavbami 20. storočia na Slovensku. Postavená bola v roku 1931. Hlavná sála je zakrytá kupolou s priemerom 16 a výškou 17,6 metra, kde bola prvýkrát použitá betónová škrupinová konštrukcia.  Čítať viac

Pozvánka aj pre deti na Slovensku na spoznávanie Egypta a jeho kultúry

22.2.2012 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na základe kultúrnej spolupráce s egyptským ministerstvom kultúry (Národné stredisko pre detskú kultúru) prostredníctvom Veľvyslanectva Egyptskej arabskej republiky uverejňuje pozvánku na zapojenie sa do súťaže o spoznávanie Egypta a jeho kultúrnych hodnôt. Súťaž je rozdelená do kategórii Egypt očami detí na svetovej výstave , Súťaž ručne vyrobených hračiek a Fotografickú súťaž.  Čítať viac

Dopytová výzva na digitalizáciu kultúrneho dedičstva bola vyhlásená

15.2.2012 - Včera (14. februára 2012) bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu dopytovo-orientovaných projektov „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií. Dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bol stanovený na 14. máj 2012.  Čítať viac

Minister D. Krajcer poslal upozornenie organizáciám

3.2.2012 - Minister kultúry SR Daniel Krajcer v súvislosti so vzniknutou škodou na hnuteľnom majetku štátu - krištáľové lustre, poslal v uplynulých dňoch (24. 1. 2012) písomné upozornenie generálnym riaditeľom Slovenského národného divadla a Slovenskej filharmónie.  Čítať viac

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011