Aktuality

Úvod

Pozvánka aj pre deti na Slovensku na spoznávanie Egypta a jeho kultúry

Pozvánka  aj pre deti na Slovensku na spoznávanie Egypta a jeho kultúry
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na základe kultúrnej spolupráce s egyptským ministerstvom kultúry (Národné stredisko pre detskú kultúru) prostredníctvom Veľvyslanectva Egyptskej arabskej republiky uverejňuje pozvánku na zapojenie sa do súťaže o spoznávanie Egypta a jeho kultúrnych hodnôt. Súťaž je rozdelená do kategórii Egypt očami detí na svetovej výstave , Súťaž ručne vyrobených hračiek a Fotografickú súťaž.

Egypt očami detí na svetovej výstave
Pravidlá pre účasť pre rok 2012
1-   Súťaž je otvorená pre deti z celého sveta vo veku od 4 – 18 rokov.
2-   Cieľom účasti je umožniť deťom z celého sveta prezentovať ich vedomosti, poznatky a názory na Egypt v podobe výtvarných diel (malieb).
3-   Každý príspevok musí byť na zadnej strane maľby opatrený  nasledujúcimi informáciami písanými paličkovým písmom v anglickom alebo arabskom jazyku:
-         Celé meno (meno a priezvisko)
-         Pohlavie (muž – žena)
-         Dátum narodenia
-         Národnosť
-         Úplná adresa
-         Názov príspevku
-         Všetky informácie musia byť napísané strojom
-         Informácie napísané ručným písmom sa nebudú akceptovať

4-     Rozmery diela nesmú byť menšie ako 30 x 40 cm.
5-     Dovolené sú všetky techniky okrem čiernej ceruzky.
6-     Počítačové grafiky sú dovolené.
7-     Žiadne zo zaslaných príspevkov sa nevracajú.
8-     Definitívny termín na zaslanie malieb je 30. november 2012.
9-     Porota pozostáva z odborníkov z oblasti umenia.
10-   Ceny: zlaté a strieborné medaily ako aj čestné uznania.
11- Každý príspevok, dielo má byť zaslané bez poplatku priamo na adresu: Foreign Cultural Relations, Ministry of Culture, 44 El-Messaha Street, Dokki – Giza - Cairo-Egyptská arabská republika.
 
Súťaž ručne vyrobených hračiek
Koncepcia Centra:  
Národné centrum pre detskú kultúru bolo založené v roku 1980 a špecializuje sa na oblasť detského veku s cieľom podporovať dieťa, odhaľovať talentované deti v rozličných kreatívnych a umeleckých oblastiach, čím toto centrum plní pozitívnu úlohu v procese rozvoja spoločnosti.
Poslanie, zámer súťaže:   
Keďže je Centrum zamerané na odhaľovanie talentovaných a kreatívnych detí,  v rámci svojho pôsobenia vyzýva deti z celého sveta na vlastnoručnú výrobu  hračiek z im dostupných materiálov, ktoré vyjadrujú ich folklór alebo ich vlastné myšlienky.
Pravidlá súťaže:
1 – Zúčastnené deti budú pochádzať z celého sveta, vek účastníkov by nemal presiahnuť 18 rokov.
2 – Každý účastník by mal poskytnúť nasledujúce informácie, napísané na počítači v anglickom alebo  arabskom jazyku:
-Plné meno (meno a priezvisko)
-Pohlavie
-Úplná adresa
-Dátum narodenia
-Národnosť
-Účastník by nemal posielať viac ako jednu prácu
-Diela by mali byť zaslané najneskôr do 30.05.2012 na nasledujúcu adresu:
„Foreign Cultural Relation – Ministry of Culture – 44 St. Messaha – Dokki – Giza – EGYPT“
Porota: Hodnotiacu porotu budú tvoriť odborníci z oblasti ručne vyrábaných hračiek.
Ceny: Zlaté medaily – strieborné medaily – čestné uznania.
 
Fotografická súťaž
Poslanie, zámer súťaže:
-    Podporovanie detí pri vyjadrovaní seba samých prostredníctvom dôkladného pozorovania prírody, ľudí a života cez fotografiu.
Pravidlá súťaže:
1 – Súťaž je určená deťom z celého sveta vo veku medzi 4 – 18 rokmi.
2 -  Osobné informácie, údaje by mali byť napísané v anglickom alebo arabskom jazyku paličkovým písmom na zadnej strane maľby (pozn. prekl. zrejme „preklep“ – ide o fotografiu).
- Celé meno (meno a priezvisko)
- Pohlavie (muž – žena)
- Dátum narodenia
- Národnosť
- Číslo telefónu
- Názov diela
- E-mail
3 – Rozmery diela by nemali byť väčšie ako 30 x 45 cm alebo 13 x 18 cm.
 Poznámky
-         Každý účastník môže zaslať do súťaže najviac jedno dielo.
-         Informácie napísané rukou  nebudú akceptované.
-         Žiadna zo zaslaných prác sa nebude vracať.
-         Zaslané diela majú byť oslobodené od cla.
-         Dielo má byť zaslané v termíne do 30.06.2012.
Adresa:  Foreign Cultural Relations, Ministry of Culture,  44 Messaha Street, Giza, Cairo,  Arab Republic of Egypt.
Náplň súťaže:  (portrét – voľný výber – architektúra – príroda)
Hodnotenie:  Najlepšiu prácu vyberie odborník z oblasti fotografie.
Ceny: (zlaté medaily – strieborné medaily – čestné uznania).
Národné centrum pre detskú kultúru bolo založené v roku 1980 a špecializuje sa na programy a aktivity, ktoré rozvíjajú detskú kultúru  a ktoré odhaľujú talentované a nadané deti v rozličných kreatívnych a umeleckých oblastiach, čím toto centrum plní pozitívnu úlohu v procese rozvoja spoločnosti. V súlade s týmto zámerom centrum pozýva deti z celého sveta k účasti v týchto súťažiach.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011