Aktuality

Úvod

Viac ako 2500 škôl na Slovensku už má kultúrne poukazy

Ministerstvo kultúry SR včera skončilo distribúciu kultúrnych poukazov pre školy na Slovensku. Je to po prvý raz, keď školy dostali kultúrne poukazy už vo februári, aby ich mohli použiť na vstup do kultúrnych inštitúcií, či na podujatie. Zmenami v administratívnom spracovaní v tomto programe ministerstvo kultúry docielilo, že sa kultúrne poukazy dostali k ich prijímateľom už vo februári. Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa teda ich využitie predĺži o 4 mesiace.

V predchádzajúcich rokoch boli kultúrne poukazy distribuované neskôr,  roky 2009 - 2010 - marec až máj, v roku 2011 - jún, vzhľadom na zmenu zákona. Novinkou sú aj zmeny v programe Kultúrne poukazy spočívajúce v tom, že o využití kultúrnych poukazov budú môcť rozhodovať školy v spolupráci s rodičmi, a to so zameraním na ich kolektívne alebo individuálne využívanie.

Kultúrny poukaz je finančný poukaz v hodnote 6 €, ktorý platí jeden kalendárny rok. Kultúrny poukaz predstavuje osobitný ročný príspevok štátu na konkrétny rok pre žiaka a pedagóga zamestnaného na plný alebo skrátený pracovný úväzok základnej školy alebo strednej školy, ktorý môže využiť na návštevu kultúrnych podujatí a aktivít. Môže ho použiť na uhradenie vstupného napr. v divadlách, galériách, múzeách, kultúrnych strediskách alebo na uhradenie iných účastníckych poplatkov a služieb (napr. zaplatenie zápisného do knižnice).

28. 2. 2012

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011