Aktuality

Úvod

Hurbanove kasárne

Ministerstvo kultúry SR má spracovaný ideový zámer využitia Hurbanových kasární, ktorý minister Daniel Krajcer prezentoval členom Rady umenia tento týždeň. Tak, ako to bolo prezentované už v minulosti, zámerom rezortu kultúry je vytvoriť v tomto priestore Multifunkčné kultúrne centrum. Cieľom je vytvoriť unikátny priestor predstavujúci zázemie pre realizáciu aktivít v oblasti všetkých druhov súčasného moderného umenia.  Objekt má svojim charakterom, rozlohou i polohou v rámci hlavného mesta veľký potenciál stať sa centrom umenia. Výška investície bude cca 15 miliónov eur.

Centrum umenia vytvára priestor pre jedinečnú symbiózu prezentácie štátnej a nezávislej kultúry napr. prostredníctvom realizácie multižánrového medzinárodného projektu na podporu umeleckej kultúry v SR," konštatuje minister kultúry Daniel Krajcer. Na ploche 16 tisíc štvorcových metrov vzniknú prezentačné priestory pre rôzne formy umenia,  výstavné priestory, expozičné priestory s  prevádzkou ktorých by súviselo organizovanie rôznych sprievodných podujatí, multifunkčná sála, sála pre prezentáciu divadelného a tanečného umenia, knižnica  s umeleckou a odbornou literatúrou vrátane študovne, priestory na tvorivé workshopy a detské laboratóriá a tvorivé dielne, dielne pre dizajnérov, rezidenčné byty a ateliéry, prípadne umelecké inkubátory.

Vo vnútroblokovom priestore vznikne oddychová a relaxačná zóna v podobe parkovej časti areálu, kultúrna zóna s pódiom, priestor na voľnočasové aktivity, pribudnú kaviarne, reštaurácie a podzemné garáže.

V priestoroch Hurbanových kasární by sa sústredilo viacero inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktorých sídelné budovy sa nachádzajú  v centre Bratislavy. Tieto budovy by boli následne ponúknuté v ponukovom konaní ako prebytočný majetok štátu, z čoho by sa čiastočne financoval celý projekt. Ďalším krokom MK SR je vypísanie súťaže návrhov architektonického riešenia.

Pôdorys

2. 3. 2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011