Aktuality

Úvod

 

Danubiana bude múzeum moderného umenia

17.1.2012 - Danubiana nebude kunsthalle, ale múzeum moderného umenia, dohodli sa v pondelok (16.1.2012) minister kultúry Daniel Krajcer a zástupcovia výtvarnej obce.  Čítať viac

Do Dotačného systému Ministerstva kultúry na rok 2012 bolo doručených 7 a pol tisíca žiadostí

13.1.2012 - Ministerstvo kultúry SR eviduje 7 530 žiadostí, ktoré boli doručené do Dotačného systému ministerstva na rok 2012. Najviac 2 894 žiadostí bolo doručených do programu Kultúrne poukazy (registračné formuláre škôl, ktoré sa zúčastňujú projektu Kultúrne poukazy). V ostatných programoch je evidovaných 4 636 žiadostí. Uzávierka žiadostí na rok 2012 bola 30. decembra 2011.  Čítať viac

Významné kroky MK SR od júla 2010

10.1.2012 - Obnova a záchrana kultúrneho dedičstva patrí k prioritám ministerstva kultúry SR v tomto volebnom období. Pre roky 2011-2014 sa zatiaľ darí alokovať historicky najvyšší objem investičných zdrojov, ktoré môžu byť použité na záchranu a obnovu nehnuteľného kultúrneho dedičstva. Z výzvy pre cestovný ruch sa podarilo zo sumy 36 miliónov eur vyčleniť 12 miliónov eur na kultúrne dedičstvo. Pokračujú rokovania o Nórskom finančnom mechanizme o sume 11 miliónov eur, pripravuje sa výzva v Regionálnom operačnom programe – 70 miliónov eur. Boli zvýšené finančné prostriedky v programe Obnovme si svoj dom o 800 tisíc eur a čiastočne aj v operačnom programe Informatizácia spoločnosti.  Čítať viac

Ministerstvo kultúry SR protestuje proti neobjektívnym a jednostranným úsudkom a článkom o ministerstve kultúry, či o ministrovi, ktoré dlhodobo publikuje denník Pravda na svojich stránkach.

3.1.2012 - Poslednou kvapkou je článok v dnešnom denníku, kde redaktora Iris Kopcsayová postavila hodnotenia práce ministra kultúry takmer výlučne na názoroch tých, ktorí ho kritizujú. Nie je možné zhodnotiť prácu ministra jedine na negatívach a pozitíva celkom vynechať.  Čítať viac

Kaštieľ v Budmericiach po rekonštrukcii bude slúžiť širokej umeleckej obci

23.12.2011 - Minister kultúry SR Daniel Krajcer dnes prijal spisovateľa a nového predsedu Slovenského PEN Centra Ladislava Balleka a Ľubomíra Beláka, člena výboru SC PEN na ich vlastnú žiadosť.  Čítať viac

Minister kultúry Daniel Krajcer sa stretol s občanmi aj so zástupcami A4

22.12.2011 - Minister kultúry D. Krajcer sa dnes stretol s občanmi aj so zástupcami A4 pred ministerstvom kultúry, ktorí prišli vyjadriť svoj názor na aktuálny stav v rezorte kultúry.  Čítať viac

Vyhlásenie ministerstva kultúry Slovenskej republiky k výzve na odvolanie ministra kultúry D. Krajcera

22.12.2011 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod vedením Daniel Krajcera sa za rok a pol snažilo dôsledne plniť programové vyhlásenie, o čom svedčí, že za tento čas sa z neho podarilo splniť viac ako 50% . Záujmy slovenskej kultúry sa minister snažil obhajovať aj pri rokovaniach o rozpočte. Svedčí o tom navýšenie rozpočtu rezortu kultúry na budúci rok o viac ako 8 percent. Okrem iného to umožní spustiť desať rokov odkladanú rekonštrukciu Slovenskej národnej galérie. Viac peňazí pôjde aj na neštátnu kultúru v rámci dotačného systému. Aj tento rok sa podarilo získať navyše ďalšie finančné prostriedky, ktoré na základe materiálu, ktorý 13. júla tohto roku predložilo na rokovanie vlády ministerstvo financií. Umožní sa tým záchrana a dostavba umeleckého areálu Danubiana. Chápeme, že časť umeleckej obce oprávnene kritizuje počas dlhých rokov nahromadené problémy v slovenskej kultúre. Je však nekorektné ich spájať so súčasným vedením ministerstva a jeho rok a pol ročným pôsobením.  Čítať viac

Novou riaditeľkou Literárneho informačného centra bude Miroslava Vallová

20.12.2011 - Ministerstvo kultúry SR 14. decembra 2011 uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Literárneho informačného centra. Výberového konania sa celkom zúčastnili dvaja uchádzači, pričom prvé poradie získala Miroslava Vallová.  Čítať viac

Umelci bez aktívnych príjmov nebudú platiť odvody

20.12.2011 - Výrazný ústretový krok smerom k umeleckej obci urobilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny za pomoci ministerstva kultúry, keď v novele zákona o sociálnom poistení presadilo odvodovú úľavu pre umelcov, ktorí už nemajú príjmy zo súčasnosti.  Čítať viac

Kunsthalle na Slovensku realitou

20.12.2011 - Po dlhých rokoch čakania umeleckej obce a predovšetkým výtvarníkov včera (19. 12. 2011) minister kultúry Daniel Krajcer oznámil vytvorenie múzea moderných umení kunsthalle s názvom Danubiana - Slovenské centrum vizuálnych umení. Založenie neziskovej organizácie Danubiana – Slovenské centrum vizuálnych umení potvrdili podpismi minister kultúry SR Daniel Krajcer a zakladateľ galérie Via Danubiana Gerardus Hendrik Meullensteen.  Čítať viac

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011