Aktuality

Úvod

Ministerstvo kultúry SR protestuje proti neobjektívnym a jednostranným úsudkom a článkom o ministerstve kultúry, či o ministrovi, ktoré dlhodobo publikuje denník Pravda na svojich stránkach.

Poslednou kvapkou je článok v dnešnom denníku, kde redaktora Iris Kopcsayová postavila hodnotenia práce ministra kultúry takmer výlučne na názoroch tých, ktorí ho kritizujú. Nie je možné zhodnotiť prácu ministra jedine na negatívach a pozitíva celkom vynechať. Redaktorka sa ani slovkom nezmienila o začatí procesu masívnej obnovy kultúrneho dedičstva, o projekte obnovy hradov, ktorý prinesie v tomto roku prácu  pre 800 nezamestnaných, ani o projekte digitalizácie kultúrneho dedičstva, ktorý sa vďaka ministrovi podarilo zvrátiť tak, aby financie vo výške 217 miliónov eur smerovali do slovenskej kultúry, či o desiatkach miliónov pre EHMK 2013, kde projekt vážne meškal. V článku niet ani zmienky o novele tlačového zákona, ktorý vrátil Slovensko medzi demokratické štáty EÚ, o zmene dotačného systému ministerstva, v ktorom je na tento rok o 4 milióny eur viac na neštátnu kultúru ako vlani, ani o posilnenom rozpočte rezortu kultúry o 8% na tento rok atď. Pritom sám denník Pravda v sobotu na svojom internetovom portáli publikoval rozsiahlu agentúrnu správu o tom, že rezort splnil viac ako 50% programového vyhlásenia vlády za 1,5 roka a v tejto správe boli k dispozícii mnohé informácie, ktoré by objektivizovali prácu ministra kultúry. To znamená, že informácie denník mal k dispozícii. Denník však opätovne vo svojom článku ignoruje základné fakty. Napríklad skutočnosť, že zákon neumožnil prenajať kaštieľ v Budmericiach Literárnemu fondu, keďže nesplnil zákonom stanovené podmienky, napriek tomu po rekonštrukcii za 1,5 milióna eur bude kaštieľ slúžiť širokej umeleckej obci, že výber spolupracovníka na priestor A4 robilo Národné osvetové centrum a nie ministerstvo kultúry, pričom minister výber zrušil pre pochybnosti alebo to, že RTVS bude v tomto roku mierne zisková a že Jednotka STV v poslednom týždni roka 2011 prekonala rekordný podiel sledovanosti na trhu v kategórii 12+.

Novinár má právo vyslovovať svoje úsudky, kritizovať, upozorňovať na negatívne javy, ale novinárska etika je postavená na pilieri objektívnosti alebo aspoň na snahe o objektívnosť. Žiaľ, v denníku Pravda o objektivite v prípade ministra kultúry, nemožno ani uvažovať. Ministerstvo kultúry písomne reagovalo na všetky neobjektívne články, dokonca na viaceré nepravdivé informácie, ktoré tento denník publikoval. Denník na tieto upozornenia reagoval len lakonicky v duchu – my si píšeme čo chceme. Všetky kroky, ktoré robí denník Pravda osobne voči ministrovi kultúry je preto možné chápať iba politicky, ako snahu o jeho diskreditáciu najmä v predvolebnej kampani.

MK SR

3. 1. 2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011