Aktuality

Úvod

Kunsthalle na Slovensku realitou

Po dlhých rokoch čakania umeleckej obce a predovšetkým výtvarníkov včera (19. 12. 2011) minister kultúry Daniel Krajcer oznámil vytvorenie múzea moderných umení kunsthalle s názvom Danubiana -  Slovenské centrum vizuálnych umení. Založenie neziskovej organizácie Danubiana – Slovenské centrum vizuálnych umení potvrdili podpismi minister kultúry SR Daniel Krajcer a zakladateľ galérie Via Danubiana Gerardus Hendrik Meullensteen.

Poslaním Slovenského centra vizuálnych umení bude organizovanie výstav domácich a zahraničných výtvarných umelcov (najmä slovenských umelcov generácie 60-tych rokov, 80-tych rokov a prelomu tisícročia v kontexte svetového umenia), organizovanie kultúrnych, vedomostných a spoločenských akcií, najmä seminárov, konferencií, školení a prezentácií, spojených s rozvojom duchovných a kultúrnych hodnôt v oblasti domáceho a zahraničného výtvarného umenia, vedenie odbornej knižnice, sústreďovanie odbornej literatúry a sprístupňovanie jej verejnosti a aj získavanie výtvarných diel do vlastníctva neziskovej organizácie.

V oblasti výskumu, vývoja, vedecko – technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby bude Danubiana – Slovenské centrum výtvarných umení zhromažďovať, spracúvať  a sprístupňovať informácie z oblasti vizuálneho umenia v celom žánrovom a druhovom spektre, vytvárať centrálnu databázy informácií o súčasnom vizuálnom umení v Slovenskej republike.

Priestor vznikne dostavbou súčasného areálu Danubiany v Čunove,  ktoré bude  priestorom pre súčasné výtvarné a vizuálne umenie  a  dokumentačným centrom s knižnicou s investíciou štátu 7 miliónov Eur. Via Danubiana vložila svoj majetok a zbierky do vzniknutej n.o. a po 20 rokoch od vzniku neziskovej organizácie sa všetok jej hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý bude jej vlastníctvom, stáva vlastníctvom štátu.

Prvým predsedom správnej rady vzniknutého Slovenského centra vizuálnych umení sa stal Gerardus Hendrik Meullensteen.  Ďalšími členmi správnej rady sú Edwin John Meulensteen, Annelie Marianne Meulensteen a  Branislav Rezník, Prof. Zora Rusinová, PhD., Alexandra Homoľová a Gabriel Hushegyi ako zástupcovia štátu. Predsedníčkou prvej dozornej rady sa stala Ing. Agáta Záhorská a ďalšími členmi sú Ing. Blažena Langová a Ing. Andrea Csenkeyová. Súčasný riaditeľ galérie Via Danubiana Vincent Polakovič sa stal aj prvým riaditeľom kunsthalle, čo je podľa ministra kultúry D. Krajcera ocenenie osobného a umeleckého vkladu V. Polakoviča do celého projektu.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011