Aktuality

Úvod

Kaštieľ v Budmericiach po rekonštrukcii bude slúžiť širokej umeleckej obci

Minister kultúry SR Daniel Krajcer dnes prijal spisovateľa a nového predsedu Slovenského PEN Centra Ladislava Balleka a Ľubomíra Beláka, člena výboru SC PEN na ich vlastnú žiadosť.

Ladislav Ballek poďakoval ministrovi kultúry za rozhodnutie zrekonštruovať národnú kultúrnu pamiatku kaštieľ v Budmericiach, pretože spisovateľská obec vníma kaštieľ ako priestor na tvorbu, stretávanie sa umelcov, ako aj priestor na organizovanie domácich, či medzinárodných podujatí. Privítal aj skutočnosť, že kaštieľ v Budmericiach sa zmení na účelové zariadenie, ktoré po rekonštrukcii bude môcť využívať široká umelecká obec, vrátane spisovateľov.

Minister kultúry Daniel Krajcer ubezpečil Ladislava Balleka a Ľubomíra Beláka, že urobil všetky kroky preto, aby kaštieľ v Budmericiach slúžil umeleckej obci  a kaštieľ v Budmericiach Ministerstvo kultúry SR neplánovalo a ani neplánuje predať. Ďalej minister konštatoval, že všetky kroky v súvislosti s rekonštrukciou kaštieľa sa začnú realizovať od januára budúceho roka.

Oboch hostí minister informoval aj o aktuálnej situácii v rezorte kultúry s tým, že finančné prostriedky vo výške 10,5 milióna eur, ktoré rezort získal navyše, budú smerovať na dostavbu a prístavbu galérie moderného umenia Danubiana, ktorá sa aj so súčasným majetkom súkromného vlastníka, stane po 20 rokoch majetkom štátu, na obnovu zničeného historického parku v areáli kaštieľa v Betliari, na výstavu dejín Slovenska a Slovákov na Bratislavskom hrade, na  rekonštrukciu prvej budovy Matice slovenskej v Martine a na zabezpečenie dôstojných podmienok pre Štátny komorný orchester v Žiline.

23.12.2011
PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011