Aktuality

Úvod

 

Kreatívny priemysel

12.9.2011 - Na pozvanie Ministerstva kultúry SR v úzkej súčinnosti s Britskou radou koncom uplynulého týždňa (8. a 9. 9. 2011) bol na návšteve Bratislavy Ragnar Siil, štátny tajomník Ministerstva kultúry Estónska. Ragnar Siil je považovaný za jedného z najpovolanejších európskych odborníkov v oblasti kreatívneho priemyslu.  Čítať viac

Pamiatky a múzeá – Výročné ceny za rok 2010

9.9.2011 - Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Ocenenia si prevzali laureáti pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2011 v Slovenskej republike v Bazilike sv. Egídia v Bardejove včera (8. septembra 2011).  Čítať viac

Hlasy pre zajtrajšok

8.9.2011 - Včera (7.9.2011) sa v Košiciach konal slávnostný koncert pri príležitosti vyvrcholenia projektu Hlasy pre zajtrajšok, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Na koncerte sa zúčastnila aj štátna tajomníčka MK SR Natália Cehláriková.  Čítať viac

K slovanským mohylám

25.8.2011 - Minister kultúry SR Daniel Krajcer dnes ( 25.8.) navštívil archeologické nálezisko výskumu včasnostredovekého hradiska a mohylníka Bojná. Minister kultúry Daniel Krajcer si spolu s riaditeľom Matejom Ruttkayom a vedúcim výskumu Karolom Pietom z Archeologického ústavu SAV v Nitre starostom obce Bojná Jozefom Vančom pozrel prezentáciu nových objavov medzi ktoré patrí mohyla s hrobom, východná brána, západný val a nové obydlia staroslovanského mohylníka a veľkomoravského hradiska Valy. Atrakciou pre verejnosť sa môže stať plánovaný projekt rekonštrukcie niektorých architektúr pre návštevníkov v rámci náučného chodníka Považský Inovec. Na záver minister kultúry D. Krajcer navštívil aj múzeum v obci Bojná.  Čítať viac

Deň otvorených dverí na Úrade vlády SR

25.8.2011 - Pri príležitosti Dňa Ústavy SR otvára 1.septembra 2011 Úrad vlády SR svoje brány a na návštevu pozýva všetkých obyvateľov Slovenska. Pre návštevníkov budú od 10. do 16. hod. sprístupnené historická i nová budova Úradu vlády SR, ako aj bývalá slávna Lippayova záhrada. O dobrú náladu sa postará Vojenská hudba Ozbrojených síl SR a zoskupenie Swing Young Jazz Generation.  Čítať viac

Ministerstvo kultúry a A4 nultý priestor sa dohodli aj na rozvoji spolupráce

25.8.2011 - Ministerstvo kultúry SR a A4-nultý priestor sa dohodli na spôsobe vysporiadania vzniknutých záväzkov, vyplatení schválenej dotácie, ako aj na ďalšej spolupráci minimálne do konca tohto roka.  Čítať viac

Minister kultúry Daniel Krajcer je proti zhoršeniu ekonomického postavenia umelcov – zhodol sa na tom s predstaviteľmi Grémia SKKD

19.8.2011 - Minister kultúry Daniel Krajcer prijal (18.8.2011) predstaviteľov Grémia Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu, ktorí nesúhlasia s návrhom daňovo odvodovej reformy, zverejnenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Grémium dnes reprezentovali Miroslava Brezovská, Jozef Švoňavský a Pavol Kráľ.  Čítať viac

Projekt záchrany a obnovy slovenských hradov

12.8.2011 - Dnes (12. augusta 2011) v sprievode ministra kultúry SR Daniela Krajcera predsedníčka vlády SR Iveta Radičová navštívila hrad Branč v okrese Senica. Premiérka sa zoznámila s projektom záchrany a obnovy slovenských hradov, v rámci ktorého sú do obnovy hradov zapojení aj uchádzači o zamestnanie z príslušného regiónu.  Čítať viac

Ministerstvo kultúry ušetrí desiatky tisíc eur

3.8.2011 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v máji tohto roka po prvý raz uskutočnilo verejné obstarávanie prostredníctvom elektronickej aukcie. Za úspech ministerstvo považuje zníženie ceny tlače a distribúcie kultúrnych poukazov z predpokladanej ceny o viac ako polovicu – z 830 tisíc eur na 391 125 eur.  Čítať viac

Silvia Stasselová – čerstvá nositeľka medaily za rozvoj medzinárodných vzťahov v knihovníctve

1.8.2011 - Predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a tajomníčka Sekcie IFLA MLAS/IFLA Officer, Ing. Silvia Stasselová, bola ocenená medailou za rozvoj medzinárodných vzťahov v knihovníctve na pôde IFLA a vo svete.  Čítať viac

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011