Aktuality

Úvod

Kreatívny priemysel

Na pozvanie Ministerstva kultúry SR v úzkej súčinnosti s Britskou radou koncom uplynulého týždňa (8. a 9. 9. 2011) bol na návšteve Bratislavy Ragnar Siil,  štátny tajomník Ministerstva kultúry Estónska. Ragnar Siil je považovaný za jedného z najpovolanejších európskych odborníkov v oblasti kreatívneho priemyslu.

Okrem odborných rokovaní na pôde MK SR sa pán Siil zúčastnil ako kľúčový rečník na odbornom seminári k problematike kreatívneho priemyslu. Vo svojej prednáške sa zameral na podporu kultúrnych a kreatívnych priemyslov a na prezentáciu skúseností s ich adaptáciou v Estónsku.

Seminár sa uskutočnil na Ministerstve kultúry SR v piatok 9. septembra 2011 predpoludním. Zúčastnili sa na ňom členovia Pracovnej skupiny MK SR pre kultúrne a kreatívne priemysly. Cieľom seminára bolo podporiť význam kreatívneho priemyslu ako súčasti národného hospodárstva, ktorý má potenciál podieľať sa na vytváraní HDP, nových pracovných miestach a aj prispievať ku konkurencieschopnosti Slovenska nielen v európskom hospodárskom priestore.

V roku 2005 začlenila estónska vláda kreatívnu ekonomiku do stratégie využívania štrukturálnych fondov, konkrétna predstava o ich použití avšak v tom čase nebola. V roku 2009 pristúpilo ministerstvo k tomu, že všetky projekty na podporu zvyšovania povedomia zjednotili pod jeden kreatívny projekt/organizáciu - „Kreatívne Estónsko“, ktorý umožňuje postupovať v popularizovaní a presadzovaní kreatívneho priemyslu efektívnejšie. V Estónsku dnes predstavuje kreatívny priemysel 3 % podielu na HDP.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011