Aktuality

Úvod

Silvia Stasselová – čerstvá nositeľka medaily za rozvoj medzinárodných vzťahov v knihovníctve

Predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a tajomníčka Sekcie IFLA MLAS/IFLA Officer, Ing. Silvia Stasselová, bola ocenená medailou za rozvoj medzinárodných vzťahov v knihovníctve na pôde IFLA a vo svete.

Medailu Ing. Silvii Stasselovej udelila Maďarská knihovnícka asociácia na svojom Valnom zhromaždení MKE v Pécsi (14. júla 2011),  za účasti Dr. Miklósa Réthelyiho, maďarského ministra národných zdrojov a 700 účastníkov valného zhromaždenia.
Udelenie medaily predsedníčke Spolku slovenských knihovníkov ocenilo aj Ústredie IFLA – Medzinárodnej federácie knižničných asociácií a inštitúcií, ktorá je vrcholnou medzinárodnou knihovníckou organizáciou so sídlom v Haagu.
IFLA je globálnym hovorcom knihovníckej a informačnej profesie vo svete. www.ifla.org

1.8.2011

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011