Aktuality

Úvod

Minister kultúry Daniel Krajcer je proti zhoršeniu ekonomického postavenia umelcov – zhodol sa na tom s predstaviteľmi Grémia SKKD

Minister kultúry Daniel Krajcer prijal (18.8.2011) predstaviteľov Grémia Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu, ktorí nesúhlasia s návrhom daňovo odvodovej reformy, zverejnenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Grémium dnes reprezentovali Miroslava Brezovská, Jozef Švoňavský a Pavol Kráľ.

Predstavitelia Grémia ministrovi kultúry objasnili, že sú okrem iného proti zavedeniu sociálnych odvodov na neaktívne príjmy v podobe tantiém a  za kľúčovú požiadavku považujú z viacerých dôvodov možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov vo výške 40% z príjmu.

Daniel Krajcer si vypočul aj ďalšie návrhy predstaviteľov Grémia SKKD a deklaroval, že si uvedomuje spoločenský a ekonomický význam umenia a umelcov pre celú spoločnosť a v zhode s predstaviteľmi Grémia SKKD je proti zhoršovaniu ekonomického postavenia umelcov.

Minister podporuje apolitickú vecnú diskusiu k problematike spoločenského uznania a ocenenia umelcov, aj s ohľadom na ich odlišnosti od SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby). Osobne sa bude zasadzovať za zlepšenie sociálneho a ekonomického postavenia umelcov, ako tvorcov jedinečných hodnôt v spoločnosti.

Daniel Krajcer predstaviteľov Grémia SKKD ubezpečil, že je otvorený vecnej diskusii a pravidelne komunikuje s rôznymi záujmovými skupinami tvorcov a umelcov v snahe zaviesť všeobecne akceptovateľné záväzné pravidlá prispievajúce k umeleckej slobode a diverzifikácii finančných zdrojov pre kultúru a umenie.18.8.2011

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011